Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika

Naziv: Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika

Voditelj: dr. sc. Filip Škiljan, znanstveni savjetnik, Institut za migracije i narodnosti i dr. sc. Kristian Lewis, znanstveni savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Trajanje projekta: 2022.-2025.

Istraživanja: Osnovni je cilj međuinstitucijskoga interdisciplinarnog projekta Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA), koji se provodi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u suradnji s Institutom za migracije i narodnosti na temelju Sporazuma o suradnji od 31. svibnja 2019., predstaviti sve nacionalnomanjinske jezike u Hrvatskoj. Budući da u Hrvatskoj žive 22 nacionalne manjine, obavijesti o njihovoj prošlosti i jezičnoj rasprostranjenosti predstavit će se skupno i objedinjeno na jednome mjestu. Donijet će se informacije za albanski, bugarski, bošnjački, crnogorski, češki, mađarski, makedonski, njemački, poljski, ruski, rusinski, rumunjski, romski, srpski, slovački, slovenski, turski, ukrajinski, vlaški, talijanski i hebrejski jezik. U sklopu projekta posebna će se pozornost posvetiti nacionalnomanjinskome školstvu, odnosno njegovanju jezičnih osobitosti pojedinih nacionalnih manjina putem modela A, B i C. Uz jezične značajke za svaku nacionalnu manjinu izradit će se zemljovidi na kojima će biti označeno na kojim se prostorima govori i piše na pojedinome jeziku nacionalne manjine. Na stranici će također biti popisana i dostupna literatura o manjinskim jezicima i općenito o nacionalnim manjinama u Hrvatskoj. Stranica na kojoj će biti objavljene navedene obavijesti pružit će zainteresiranima (široj javnosti, studentima, profesorima, pripadnicima nacionalnih manjina i znanstvenicima) i podatke o udrugama i društvima nacionalnih manjina te povijesni kontekst doseljavanja i življenja na određenome prostoru utemeljen na istraživanju arhivske građe. Usto, navest će se i demografski podatci o pojedinoj manjini od 1880. do 2021. godine. Predviđene su diseminacijske aktivnosti tijekom trajanja projekta (okrugli stolovi, razgovori s pripadnicima nacionalnih manjina o projektnim temama i sl.) na područjima na kojima žive nacionalnomanjinske zajednice kako bi se projekt dodatno približio javnosti, ali i pripadnicima nacionalnih manjina te znanstvenicima.

Obavljeno je istraživanje o Mađarima u selima Korođ, Laslovo i Hrastin te je pripremljen rad za znanstvenu publikaciju.

Objavljeni radovi:

Kristian Lewis i Filip Škiljan: Jezici nacionalnih manjina u Hrvatskoj na jednome mjestu, Hrvatski jezik, sv. 9, br. 4, 2022., str. 1–7.

Filip Škiljan: Tragovima nacionalnih manjina po Zagrebu, Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Zagreb, 2022., 288 str.

Hrvoje Petrić, Filip Škiljan, Kristian Lewis: Nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji, Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije, Mičevec, 2022., 308 str.

Dragutin Babić: Česi u Požeštini (Bjeliševac, Kaptol): socijalna integracija i asimilacija, Sociologija i prostor, sv. 60, br. 1 (223), 2022., str. 155–177.

Domagoj Vidović: Kratak poredbeni osvrt na hrvatsku i ukrajinsku antroponimiju, Hrvatski jezik, sv. 9, br. 2, 2022., str. 17–21.

Filip Škiljan: Pjevački zbor Slovenski dom Zagreb, Slovenski dom Zagreb, Zagreb 2022., 55 str.

Izlaganje na konferencijama

F. Škiljan, Kulturni doprinos nacionalnih manjina Grada Zagreba Zagrebu na Okruglom stolu Doprinos nacionalnih manjina Gradu Zagrebu 9. prosinca u Zagrebu u organizaciji Koordinacije Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i Udruge albanskih žena Kraljica Teuta.  

Kristian Lewis i Filip Škiljan: Terminološki izazovi usustavljivanja nacionalnomanjinskoga nazivlja na 4. terminološki okrugli stol Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori Zagreb, 27. listopada 2022. godine

Aktivnosti popularizacije znanstvenog projekta:

F. Škiljan, K. Lewis, Ž. Jozić, M. Perić Kaselj, Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika, II. savjetovanje Hrvati u Sloveniji, Novo Mesto, 11. listopada 2022.

F. Škiljan, K. Lewis, Ž. Jozić, M. Perić Kaselj, Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika, Jezikoslovne rasprave, Zagreb 3. svibnja 2022. 

Financiranje: Institutsko

Drugo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content