O nama

Statut i ostali akti

Pravilnici

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu

Pravilnik o unutarnjem ustroju IMIN-a

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i položaja za IMIN

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu knjižnice

Poseban popis gradiva

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o zaštiti na radu

Plan ravnopravnosti spolova

IMIN – Gender Equality Plan 2022-2025

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive-osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

Pravilnik o prijavi i provedbi znanstvenih i stručnih međunarodnih i domaćih projekata

Pravilnik o raspodjeli i načinu korištenja vlastitih prihoda IMIN-a

Pravilnik o postupku izdavanja suglasnosti za rad zaposlenika izvan IMIN-a

Pravilnik o postupku odlučivanja o prihvačanju izvješća o radu znanstvenika u slučaju reizbora na znanstvena radna mjesta

Pravilnik o radu mentora i vrednovanju rada asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete IMIN

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor i reizbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta

Pravilnik o vrjednovanju rada asistenata i viših asistenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti

Pravilnik o uvjetima za izbor zaslužnih znastvenika i njihovim pravima i obavezama

Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom

 

 

Skip to content