Institut za istraživanje migracija

Potičemo komparativno proučavanje migracija, manjina i etničnosti te unapređujemo javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti

Novosti

NAJAVA: MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA „MIGRACIJE I IDENTITET: KULTURA, EKONOMIJA, DRŽAVA (3)”

Institut za migracije i narodnosti po treći put organizira međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (3)“ koja će se održati 11. i 12. studenog 2024. godine na tri lokacije u Zagrebu – u prostorijama Hrvatske gospodarske komore na međunarodnom sveučilištu Libertas i u prostorijama Hrvatske matice iseljenika.

Pročitaj više »

Dogovorena međuinstitucionalna suradnja IMIN-a i Ministarstva demografije i useljeništva

U utorak, 2. srpnja 2024. godine, u prostorijama Ministarstva demografije i useljeništva, održan je sastanak na kojem su sudjelovali ministar Ivan Šipić, dipl. theol., ravnateljica Instituta za istraživanje migracija, izv. prof. dr. sc. Marina Perić Kaselj te izv. prof. dr. sc. Petar Mišević, prorektor za suradnju s gospodarstvom, EU projekte i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta Sjever.

Pročitaj više »

Institut za istraživanje migracija povezuje nacionalne manjine s europskim praksama pomirenja

Od 1. do 5. lipnja 2024. godine, Mreža manjinskih kompetencija u Flensburgu iz Njemačke zajedno s Institutom za istraživanje migracija i Centrom za istoriju, demokratiju i pomirenje, organizirala je studijsko putovanje i susrete sa znanstvenicima iz Njemačke i Danske koji se bave manjinskim pitanjima i predstavnicima manjinskih stranaka iz pograničnih područja dvije spomenute države.

Pročitaj više »

Znanstveno istraživačka djelatnost

Suradnja

Istraživački, obrazovni, izdavački i drugi ciljevi ne mogu se ostvariti u potpunosti bez suradnje s drugim institucijama i pojedincima. Znanstvena suradnja Instituta za migracije i narodnosti ostvaruje se članstvom u međunarodnim organizacijama, istraživačkim mrežama, istraživačkim projektima, komuniciranjem putem časopisa Migracijske i etničke teme te institucijom istraživača posjetitelja...

Nastavna djelatnost

Više od dvadeset pet godina istraživači Instituta uključeni su u preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na hrvatskim sveučilištima kao nositelji kolegija, predavači ili voditelji vježbi i seminara, prateći pritom najširi raspon tema, ali i dajući znanstveni i popularni doprinos širenju znanja o području migracija, etničnosti, nacionalnim/etničkim manjinama i hrvatskom iseljeništvu.

Sporazumi

Institut je potpisao i niz sporazuma sa srodnim institucijama ...

Znanstveni projekti

Međunarodni bilateralni projekt Hrvatska-Slovenija

Zbog posebne ugroženosti i ranjivosti manjinskih zajednica, što je posebno došlo do izražaja tijekom nedavnih ograničenja kretanja, a posebno kod prelaženja državne granice, njihovo je istraživanje još važnije. Predloženi projekt će istovremeno istraživati etničku vitalnost identificiranih manjina u odabranim područjima uz slovensko-hrvatsku granicu: području Pomurja s Podravjem, Belom krajinom i Žumberkom te Gorskom kotaru i Istri.

Pregledaj projekt »

Kulturno-politička povijest Hrvata u Bosni i Hercegovini

U Republici Hrvatskoj ne postoji institucionalno znanstveno istraživanje položaja Hrvata u BiH, stoga je potrebno toj problematici posvetiti znanstveno-istraživačku pozornost, posebice nakon zbivanja devedesetih godina 20. stoljeća. Nepobitno je da su Hrvati koji žive u BiH, kao i oni koji žive u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama, a podrijetlom su iz BiH, dio jedinstvene hrvatske nacije, ali da su, također, stjecajem povijesnih okolnosti suživota s drugim narodima unutar BiH razvili i svoje posebnosti.

Pregledaj projekt »

Turci u Hrvatskoj

Prema nedavno objavljenim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine, u Hrvatskoj živi 404 pripadnika turske nacionalne manjine. Projekt na temu Turaka u Hrvatskoj financirala je Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB) sa sjedištem u Ankari preko znanstvenika u Institutu za migracije i narodnosti i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Pregledaj projekt »

Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika

Osnovni je cilj međuinstitucijskoga interdisciplinarnog projekta Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA), koji se provodi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u suradnji s Institutom za migracije i narodnosti na temelju Sporazuma o suradnji od 31. svibnja 2019., predstaviti sve nacionalnomanjinske jezike u Hrvatskoj.

Pregledaj projekt »

„Za razliku od kapi vode koja gubi svoj identitet kad padne u ocean, čovjek ne gubi svoj bitak u društvu u kojem živi. Nije rođen samo zato da bi se društvo razvijalo, nego i zato da bi se on sam razvijao.“

B. R. Ambedkar

O časopisu (uključujući i upute suradnicima)

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga. 

Arhiva svih izdanja online

Skupovi - konferencije, forumi, simpoziji...

 Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja – kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

Kontaktirajte nas

Trg Stjepana Radića 3 Zagreb

+385 (0)1 6111 586

Fax: +385 (0)1 6119 680

imin@imin.hr

tajnik@imin.hr

Skip to content