Institut za migracije i narodnosti

Potičemo komparativno proučavanje migracija, manjina i etničnosti te unapređujemo javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti

Novosti

Mediji o znanstveno-stručnoj konferenciji “Migracije i identitet”…

Iz medija https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/predstavljene-nove-inicijative-u-podrucju-migracija-nacionalnih-manjina-i-hrvatske-dijaspore-20210520 https://www.glasistre.hr/znanost/medunarodna-konferencijamigracije-i-identitet-kultura-ekonomija-drzava-722306 https://prigorski.hr/pocela-medunarodna-konferencija-migracije-i-identitet-kultura-ekonomija-drzava/ https://mojzagreb.info/hrvatska/ostati-ili-oti%C4%87i https://glashrvatske.hrt.hr/hr/aktualno/preporucujemo/meunarodna-konferencija-o-migracijama-i-identitetu/

Pročitaj više »

Znanstveno istraživačka djelatnost

Suradnja

Istraživački, obrazovni, izdavački i drugi ciljevi ne mogu se ostvariti u potpunosti bez suradnje s drugim institucijama i pojedincima. Znanstvena suradnja Instituta za migracije i narodnosti ostvaruje se članstvom u međunarodnim organizacijama, istraživačkim mrežama, istraživačkim projektima, komuniciranjem putem časopisa Migracijske i etničke teme te institucijom istraživača posjetitelja...

Nastavna djelatnost

Više od dvadeset pet godina istraživači Instituta uključeni su u preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na hrvatskim sveučilištima kao nositelji kolegija, predavači ili voditelji vježbi i seminara, prateći pritom najširi raspon tema, ali i dajući znanstveni i popularni doprinos širenju znanja o području migracija, etničnosti, nacionalnim/etničkim manjinama i hrvatskom iseljeništvu.

Sporazumi

Institut je potpisao i niz sporazuma sa srodnim institucijama ...

Znanstveni projekti

„Za razliku od kapi vode koja gubi svoj identitet kad padne u ocean, čovjek ne gubi svoj bitak u društvu u kojem živi. Nije rođen samo zato da bi se društvo razvijalo, nego i zato da bi se on sam razvijao.“

B. R. Ambedkar

O časopisu (uključujući i upute suradnicima)

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga. 

Arhiva svih izdanja online

Skupovi - konferencije, forumi, simpoziji...

 Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja – kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

Kontaktirajte nas

Trg Stjepana Radića 3 Zagreb

+385 (0)1 6111 563

+385 (0)1 6111 586
Fax: +385 (0)1 6119 680

imin@imin.hr

Skip to content