Institut za migracije i narodnosti

Potičemo komparativno proučavanje migracija, manjina i etničnosti te unapređujemo javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti

Novosti

Programsko financiranje 2024. – 2027.

Institut za istraživanje migracija (IMIN) potpisao je programski ugovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja (MZO) o javnom financiranju 28. prosinca 2023. godine.

Programski ugovori potpisani su u nazočnosti ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoja Meštrića i načelnice Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj Amalije Babić. Programski ugovor za Institut za istraživanje migracija potpisala je ravnateljica dr. sc. Marina Perić Kaselj.

Pročitaj više »

Deseti festival povijesti Kliofest održan je 16-19. svibnja 2023. godine.

Deseti festival povijesti Kliofest održan je 16-19. svibnja 2023. godine.

U okviru njega je u četvrtak 18. svibnja 2023. u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu predstavljen sporazumni projekt Instituta za migracije i narodnosti i Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže Kretanje ljudi i ideja: Migracije i predmoderni kulturni razvoj hrvatskih zemalja, (IMIN- LZMK, 2022. – ).

Pročitaj više »

Znanstveno istraživačka djelatnost

Suradnja

Istraživački, obrazovni, izdavački i drugi ciljevi ne mogu se ostvariti u potpunosti bez suradnje s drugim institucijama i pojedincima. Znanstvena suradnja Instituta za migracije i narodnosti ostvaruje se članstvom u međunarodnim organizacijama, istraživačkim mrežama, istraživačkim projektima, komuniciranjem putem časopisa Migracijske i etničke teme te institucijom istraživača posjetitelja...

Nastavna djelatnost

Više od dvadeset pet godina istraživači Instituta uključeni su u preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na hrvatskim sveučilištima kao nositelji kolegija, predavači ili voditelji vježbi i seminara, prateći pritom najširi raspon tema, ali i dajući znanstveni i popularni doprinos širenju znanja o području migracija, etničnosti, nacionalnim/etničkim manjinama i hrvatskom iseljeništvu.

Sporazumi

Institut je potpisao i niz sporazuma sa srodnim institucijama ...

Znanstveni projekti

Međunarodni bilateralni projekt Hrvatska-Slovenija

Zbog posebne ugroženosti i ranjivosti manjinskih zajednica, što je posebno došlo do izražaja tijekom nedavnih ograničenja kretanja, a posebno kod prelaženja državne granice, njihovo je istraživanje još važnije. Predloženi projekt će istovremeno istraživati etničku vitalnost identificiranih manjina u odabranim područjima uz slovensko-hrvatsku granicu: području Pomurja s Podravjem, Belom krajinom i Žumberkom te Gorskom kotaru i Istri.

Pregledaj projekt »

Kulturno-politička povijest Hrvata u Bosni i Hercegovini

U Republici Hrvatskoj ne postoji institucionalno znanstveno istraživanje položaja Hrvata u BiH, stoga je potrebno toj problematici posvetiti znanstveno-istraživačku pozornost, posebice nakon zbivanja devedesetih godina 20. stoljeća. Nepobitno je da su Hrvati koji žive u BiH, kao i oni koji žive u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama, a podrijetlom su iz BiH, dio jedinstvene hrvatske nacije, ali da su, također, stjecajem povijesnih okolnosti suživota s drugim narodima unutar BiH razvili i svoje posebnosti.

Pregledaj projekt »

Turci u Hrvatskoj

Prema nedavno objavljenim rezultatima popisa stanovništva iz 2021. godine, u Hrvatskoj živi 404 pripadnika turske nacionalne manjine. Projekt na temu Turaka u Hrvatskoj financirala je Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB) sa sjedištem u Ankari preko znanstvenika u Institutu za migracije i narodnosti i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.

Pregledaj projekt »

Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika

Osnovni je cilj međuinstitucijskoga interdisciplinarnog projekta Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA), koji se provodi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u suradnji s Institutom za migracije i narodnosti na temelju Sporazuma o suradnji od 31. svibnja 2019., predstaviti sve nacionalnomanjinske jezike u Hrvatskoj.

Pregledaj projekt »

„Za razliku od kapi vode koja gubi svoj identitet kad padne u ocean, čovjek ne gubi svoj bitak u društvu u kojem živi. Nije rođen samo zato da bi se društvo razvijalo, nego i zato da bi se on sam razvijao.“

B. R. Ambedkar

O časopisu (uključujući i upute suradnicima)

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga. 

Arhiva svih izdanja online

Skupovi - konferencije, forumi, simpoziji...

 Naše djelatnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta, ali i prenošenju tog znanja – kako drugim znanstvenicima, studentima i akademskoj zajednici, tako i praktičnim djelatnicima, sudionicima u javnim raspravama, novinarima itd.

Kontaktirajte nas

Trg Stjepana Radića 3 Zagreb

+385 (0)1 6111 563

+385 (0)1 6111 586
Fax: +385 (0)1 6119 680

imin@imin.hr

tajnik@imin.hr

Skip to content