Izjava o pristupačnosti

Institut za migracije i narodnosti nastoji svoje mrežne stranice www.imin.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice www.imin.hr.

Stupanj usklađenosti 

Mrežna stranica www.imin.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja
  • Operabilnost
  • Razumljivost
  • Stabilnost

Institut za migracije i narodnosti je proveo korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Na mrežnoj lokaciji www.imin.hr dodan je add-on koji omogućava povećavanje i smanjivanje teksta, prijenos u sive tonove, veći kontrast, negativni kontrast, svjetlu pozadinu, podcrtavanje linkova i prijenos u čitljiviji font.

Pojedine .PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana, web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 24.01.2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.


Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene i automatizirane provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.imin.hr korisnici mogu uputiti putem

e-maila: info@imin.hr

ili pisano na adresu

Institut za migracije i narodnosti

Trg Stjepana Radića 3 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 6111 563; 6111 586

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem:

telefon: 01 4609 041; fax: 01 4609 096
mrežnoj stranici: www.pristupinfo.hr
elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content