Financijsko poslovanje

Financijski plan IMIN-a za 2019. i projekcije plana za 2020. i 2021

Javna nabava

Izjava o sukobu interesa

Obavijest u svezi članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem odredbe članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/2011), objavljujemo da ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti, predsjednik i članovi Upravnog vijeća Instituta za migracije i narodnosti i snjima povezane osobe u smislu članka 13. stavka 4. Zakona nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Institut za migracije i narodnosti, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2020

Registar ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma u sustavu središnje javne nabave nalazi se na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) pod nazivom naručitelja: Institut za migracije i narodnosti.

Obrazac Pregled ugovora

Plan nabave 2020

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2020

 

Arhiva Javne nabave od 2012. do 2019. godine nalazi se na linku.

Financijski izvještaj za 2019. godinu

Obrasci financijskih izvještaja – IMIN – 3009 – izvještaji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
(Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o obvezama;
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza; 
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Bilanca na dan 31.12.2019.)
 

 
Arhiva financijskih izvještaja (2013.-2018.g.)​ nalazi se na ovoj poveznici.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content