Financials

Public procurement

Izjava o sukobu interesa

Notice regarding Article 13, paragraph 9 of the Public Procurement Act

 

Pursuant to the provision of Article 13, paragraph 9 of the Public Procurement Act (Official Gazette 90/2011), we announce that the Director of the Institute for Migration and Nationalities, the President and members of the Management Board of the Institute for Migration and Nationalities and related persons within the meaning of Article 13 paragraph 4 of the Act are not in conflict of interest in accordance with Article 13 of the Public Procurement Act and therefore there are no economic entities with which the Institute for Migration and Nationalities, as a contracting authority, may not conclude public procurement contracts within the meaning of Article 13 paragraph 3. Of the Law on Public Procurement.

Procurement plan for 2021

REGISTER OF PUBLIC PROCUREMENT 2020 Contracts

The register of public procurement contracts based on framework agreements in the central public procurement system can be found on the website of the Electronic Public Procurement Notice (EOJN) under the name of the contracting authority: Institute for Migration and Nationalities.

Contract Overview Form

Procurement Plan 2020

Decision on the adoption of the Procurement Plan for 2020

The Public Procurement Archive from 2012 to 2019 can be found at this link.

Financial report for 2019

Obrasci financijskih izvještaja – IMIN – 3009 – izvještaji za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
(Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o obvezama;
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza; 
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Bilanca na dan 31.12.2019.)
 

 
Arhiva financijskih izvještaja (2013.-2018.g.)​ nalazi se na ovoj poveznici.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content