O nama​

Tijela IMIN-a

Ravnateljica

Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj

 
Ravnateljica predstavlja i zastupa Institut, a za svoj je rad odgovorna Upravnom vijeću Instituta
 

Upravno vijeće

Predsjednik: prof. dr. sc. Mladen Vedriš (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Članovi: dr. sc. Zvonimir Savić (Hrvatska gospodarska komora),  dr. sc. Krešimir Dabo (IMIN – predstavnik znanstvenika), Tanja Babić, mag. oec. (IMIN – predstavnica radnika), dr. sc. Milan Bošnjak (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH).
 
Upravno vijeće donosi opće akte Instituta, vodi financijsku i poslovnu politiku te donosi programe rada i razvoja. Ima pet članova, a predsjednika imenuje ministar.
 
 
Znanstveno vijeće
 

Predsjednik: dr. sc. Marinko Vuković

Zamjenik predsjednika: dr. sc. Matijas Baković

Članovi: dr. sc. Dragutin Babić, prof. dr. sc. Vanda Babić Galić, dr. sc. Ivan Balabanić, dr. sc. Krešimir Dabo, dr. sc. Darko Gavrilović, dr. sc. Margareta Gregurović, dr. sc. Snježana Gregurović, dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, dr. sc. Sanja Lazanin, dr. sc. Maria Florencia Luchetti, dr. sc. Ana Malnar, dr. sc. Dubravka Mlinarić, dr. sc. Dragan Nimac, dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Ana Perinić Lewis, dr. sc. Sonja Podgorelec, dr. sc. Kristina Posavec, dr. sc. Natasha Kathleen Ružić, dr. sc. Nikola Šimunić, dr. sc. Filip Škiljan, dr. sc. Maja Vizjak

Predstavnik zaposlenika na suradničkim radnim mjestima: Vjekoslav Blazsetin, asistent.

Znanstveno vijeće je stručno tijelo Instituta. Ono, između ostalog, utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima.

 

„Za razliku od kapi vode koja gubi svoj identitet kad padne u ocean, čovjek ne gubi svoj bitak u društvu u kojem živi. Nije rođen samo zato da bi se društvo razvijalo, nego i zato da bi se on sam razvijao.“

B. R. Ambedkar

Kontaktirajte nas

Skip to content