ZAPOSLENICI

Dr.sc. Dragutin Babić

Radno mjesto: Znanstveni savjetnik

Zvanje: Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Kontakt

Email:

dragutin.babic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

2003. – doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom: (Re)konstrukcija ruralnih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba – primjer zapadnog dijela Brodsko-posavske županije

1997. – magistrirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

1982. – diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

od 1999. – Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

1982–1999. – Industrijsko-obrtnička škola, Nova Gradiška

Znanstveni interes

sociologija migracija, ratne migracije, nacionalno pitanje i nacionalizam, suživot Hrvata i Srba, otočne migracije

Projekti

Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima:

2003 – 2006 – Domovinski rat i promjene etničke strukture (Institut za migracije i narodnosti,)

2002 – 2006 – Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti)

1999 – 2002 – Unutarnje migracije u Hrvatskoj (Institut za migracije i narodnosti).

Odabrana bibliografija

Knjige:

Babić, Dragutin (2015). Nacionalne manjine u Hrvatskoj: sociološka perspektiva. Zagreb: Plejada.

Babić, Dragutin, Škiljan, Filip, Župarić Iljić, Drago (2011). Nacionalne manjine u Zagrebu. Položaj i perspektive. Zagreb: Plejada.

Babić, Dragutin (2010). Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj: teorijski aspekti i istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama. Zagreb: Plejada.

Babić, Dragutin (2008) . Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

Babić, Dragutin, Lajić Ivan, Podgorelec Sonja (2004). Otoci dviju generacija. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.

Lajić, Ivan, Podgorelec, Sonja, Babić, Dragutin (2001).  Otoci-ostati ili otići: studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.

Poglavlja u knjigama:

Babić, Dragutin, Dugački, Vlatka, Škiljan, Filip (ur.) (2019). Slavonija–tradicija u suvremenosti.

Babić, Dragutin, Vukić, Aleksandar, Škiljan, Filip (ur.) (2016).Slavonija-hrvatska i europska regija. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.

Babić, Dragutin. Škiljan, Filip (ur.) (2014). Slavonija: sociodemografski problemi/izazovi. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti. 

Babić, Dragutin, Župarić Iljić Drago (ur.) (2010.)  Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 245 str.

Radovi u časopisima:

Babić, Dragutin (2018). Nacionalni identitet Mađara – rituali i svakodnevica u sjećanju/pamćenju pripadnika zajednice (Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Bjelogorsko-bilogorska županija) // Zbornik Janković Daruvar, str. 198-229.

Babić, Dragutin (2018). Talijani u Požeško-slavonskoj županiji između asimilacije i očuvanja identiteta // Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi / Jelčić, Dubravko ; Tomić, Franjo ; Jakobović, Snježana ; Zrnić, Aco (ur.). Požega: HAZU Požega, 2018. str. 177-196.

Babić, Dragutin, Selimović, Šenol (2018). Zadarski Arbanasi: sjećanje, etnički i nacionalni identitet // Anali Hrvatskog politološkog društva, 15: (1) 179-198.

Babić, Dragutin, Škiljan, Filip (2018). Srbi u Požeštini: sjećanje, pamćenje i nacionalni identitet //Anali Hrvatskog politološkog društva, 15: (1) 157-177.

Babić, Dragutin (2018). Značaj i uloga nacionalnog identiteta: slučaj Crnogoraca u Peroju (intervjui)//Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, str. 303-330.

Babić, Dragutin, Škiljan, Filip (2018). Mađari u Koprivničko – križevačkoj županiji: svakodnevica, sjećanje/pamćenje i nacionalni identitet//Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 17: (33) 170-185.

Babić Dragutin (2018). Slovaci u Osječko-baranjskoj županiji i nacionalni identitet: sjećanjem/pamćenjem protiv asimilacije//Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 212: (3) 251-271.

Rajković Iveta, Marijeta; Babić, Dragutin (2018). Poljaci u Hrvatskoj: od pripadnika ‘stare’ nacionalne manjine do suvremenih migranata // Studia ethnologica Croatica, 30: (1) 169-202. doi:10.17234/SEC.30.8

Babić, Dragutin (2016). Slavonija-regija ili (samo) zavičaj // Slavonija-hrvatska i europska regija /Babić, Dragutin, Škiljan, Filip, Vukić, Aleksandar (ur.). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, str. 9-36.

Babić, Dragutin (2015). Nacionalne manjine i članstvo Hrvatske u EU // Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina-europski izazovi / Ljiljana Dobrovšak, Ivana Žebec Šilj (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 229-251.

Babić, Dragutin (2014). Etnički procesi u Slavoniji u ‘zrcalu’ triju zadnjih popisa stanovništva (1991., 2001., 2011.) // Slavonija-sociodemografski problemi/izazovi / Dragutin Babić, Filip Škiljan (ur.). Zagreb, str. 7-28.

Škiljan, Filip, Babić, Dragutin (2014). Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije. // Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 13: (25) 141-159.

Babić, Dragutin (2013). Nacionalnomanjinske škole u percepciji nacionalnih manjina u Hrvatskoj // Obrazovanje i razvoj / Vukotić, Veselin, Šuković, Danilo, Rašević, Mirjana, Maksimović, Slobodan, Goati, Vladimir (ur.). Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, str. 351-357.

Babić, Dragutin, Škiljan, Filip (2013). Socijalna integracija useljenika iz Bosne i Hercegovine (Bošnjaci, Hrvati) u Hrvatskoj // Migracije iz Bosne i Hercegovine / Emirhafizović, Mirza, Ćosić, Emina, Osmić, Amer, Repovac-Pašić, Valida (ur.). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Institut za društvena istraživanja, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, str. 95-103.

Babić, Dragutin  (2012). Nacionalnomanjinska prava u Hrvatskoj i ravnopravnost nacionalnih manjina sa Hrvatima (empirijsko istraživanje: Česi, Mađari, Slovaci, Srbi) // Stanovništvo i razvoj Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, str. 311-320.

Babić, Dragutin (2012). The Education of the Roma in Croatia: Statistical and Empirical Insights // Formal and Informal Education for Roma. Different Models and Experience / Bešter, Romana ; Klopčič, Vera ; Medvešek, Mojca (ur.). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 99-109.

Opširnija bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=228281

Skip to content