ZAPOSLENICI

Dr.sc. Margareta Gregurović

Radno mjesto: Znanstvena suradnica

Zvanje: Znanstvena suradnica

Kontakt

Email:

margareta.gregurovic@imin.hr

Napomena

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. s temom “Sociološki aspekti etničkih predrasuda na primjeru Hrvatske”
 • diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004.
 • izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje sociologija

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (2008. – )
  • izvršna urednica časopisa Migracijske i etničke teme (2014. – )
  • mlada urednica časopisa Migracijske i etničke teme (2008. – 2014.)
 • članica recenzentskog odbora znanstvenog časopisa Sustainability (MDPI, 2020. – )
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju (Hrvatsko sociološko društvo, 2019. ‒ )
 • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja – PISA centar (2007. – 2008.)
 • Agencija za odgoj i obrazovanje – PISA centar (2005. – 2007.)
 • Klasična gimnazija, Zagreb (2004. – 2005.)

Znanstveni interes

 • sociologija etničkih odnosa, sociologija migracija, sociologija obrazovanja, sociološka metodologija

Projekti

“Hrvatska – nova imigracijska zemlja?” (Institut za migracije i narodnosti, 2020. – )

“MIPEX 2019” (H2020 CrossMigration, Work Package 8 – Defining migration indicators) (Erasmus University Rotterdam; Grant Agreement n. 770121, 2019. – )

“Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita” (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za psihologiju, Institut za migracije i narodnosti, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH – AMIF, 2018.)

https://pravamanjina.gov.hr/projekti/fond-za-azil-migracije-i-integraciju-amif/podrska-integraciji-drzavljana-trecih-zemalja-kojima-je-potrebna-medjunarodna-zastita/939

“International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network”, COST Action CA 16111 (MC member) (EU Framework Programme Horizon 2020, 2017. – ), https://www.cost.eu/actions/CA16111/#tabs|Name:overview

“Socijalni aspekti studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata Sveučilišta u Zagrebu” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2017. – 2018.)

“Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016. – 2017.)

“Etničnost i religija u prostornom kontekstu” (Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za geografiju, 2015. – 2016.)

“Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa” (Institut za migracije i narodnosti, 2007. – 2013.)

http://www.imin.hr/196

“The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe (SEUM)” (Sveučilište u Zadru – Odjel za sociologiju, University of Vienna – Department of Political Science, 2010.)

https://homepage.univie.ac.at/tamara.ehs/seumproject/

“The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention: A Comparative Cultural Study in the EU-Candidate States and the EU-States Germany, Greece and U.K.” /EU 6th Framework Programme/ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za sociologiju, University of Konstanz, Njemačka, 2006. – 2009.)

https://cordis.europa.eu/project/id/28442

“The South-East European Social Survey Program” (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za sociologiju, University of Trondheim, Norveška, 2001. – 2006.)

Odabrana bibliografija

“Hrvatska – nova imigracijska zemlja?” (Institut za migracije i narodnosti, 2020. – )

“MIPEX 2019” (H2020 CrossMigration, Work Package 8 – Defining migration indicators) (Erasmus University Rotterdam; Grant Agreement n. 770121, 2019. – )

“Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita” (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za psihologiju, Institut za migracije i narodnosti, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH – AMIF, 2018.)

https://pravamanjina.gov.hr/projekti/fond-za-azil-migracije-i-integraciju-amif/podrska-integraciji-drzavljana-trecih-zemalja-kojima-je-potrebna-medjunarodna-zastita/939

“International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network”, COST Action CA 16111 (MC member) (EU Framework Programme Horizon 2020, 2017. – ), https://www.cost.eu/actions/CA16111/#tabs|Name:overview

“Socijalni aspekti studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata Sveučilišta u Zagrebu” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2017. – 2018.)

“Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016. – 2017.)

“Etničnost i religija u prostornom kontekstu” (Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za geografiju, 2015. – 2016.)

“Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa” (Institut za migracije i narodnosti, 2007. – 2013.)

http://www.imin.hr/196

“The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe (SEUM)” (Sveučilište u Zadru – Odjel za sociologiju, University of Vienna – Department of Political Science, 2010.)

https://homepage.univie.ac.at/tamara.ehs/seumproject/

“The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention: A Comparative Cultural Study in the EU-Candidate States and the EU-States Germany, Greece and U.K.” /EU 6th Framework Programme/ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za sociologiju, University of Konstanz, Njemačka, 2006. – 2009.)

https://cordis.europa.eu/project/id/28442

“The South-East European Social Survey Program” (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za sociologiju, University of Trondheim, Norveška, 2001. – 2006.)

Skip to content