ZAPOSLENICI

Dr.sc. Margareta Gregurović

Radno mjesto: Viša znanstvena suradnica

Zvanje: Viša znanstvena suradnica

Kontakt

Email:

margareta.gregurovic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. s temom “Sociološki aspekti etničkih predrasuda na primjeru Hrvatske”
 • diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004.
 • 2021. – izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje sociologija
 • 2015. – izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje sociologija

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (2008. – )
   • glavna urednica časopisa Migracijske i etničke teme/Migration and Ethnic Themes (2021. – )
   • izvršna urednica časopisa Migracijske i etničke teme/Migration and Ethnic Themes (2014. – 2020.)
   • mlada urednica časopisa Migracijske i etničke teme/ Migration and Ethnic Themes (2008. – 2014.)
 • članica Savjeta Europskog društvenog istraživanja (ESS) u Hrvatskoj (2020. – )
 • članica recenzentskog odbora znanstvenog časopisa Sustainability (MDPI, 2020. – )
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju (Hrvatsko sociološko društvo, 2019. ‒ )

Znanstveni interes

 • sociologija etničkih odnosa, sociologija migracija, sociologija obrazovanja, sociološka metodologija

Projekti

Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj, EWAchange, IP-CORONA-2020-12-5131 (Hrvatska zaklada za znanost, 2021. – )

https://www.idi.hr/hr/projekti/znanstveno-kompetitivni-projekti/ewachange

“Hrvatska – nova imigracijska zemlja?” (Institut za migracije i narodnosti, 2020. – )

https://www.imin.hr/hrvatska-nova-imigracijska-zemlja/

“MIPEX 2019” (H2020 CrossMigration, Work Package 8 – Defining migration indicators) (Erasmus University Rotterdam; Grant Agreement n. 770121, 2019. – 2021.)

“Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita” (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za psihologiju, Institut za migracije i narodnosti, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH – AMIF, 2018.)

https://pravamanjina.gov.hr/projekti/fond-za-azil-migracije-i-integraciju-amif/podrska-integraciji-drzavljana-trecih-zemalja-kojima-je-potrebna-medjunarodna-zastita/939

“International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network”, COST Action CA 16111 (MC member) (EU Framework Programme Horizon 2020, 2017. – 2022.), https://www.cost.eu/actions/CA16111/#tabs|Name:overview

“Socijalni aspekti studijskog uspjeha i napuštanja studija studenata Sveučilišta u Zagrebu” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2017. – 2018.)

“Odabir studija, obrazovna postignuća i obiteljsko porijeklo: horizontalne razlike u sustavu visokog obrazovanja” (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016. – 2017.)

“Etničnost i religija u prostornom kontekstu” (Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za geografiju, 2015. – 2016.)

“Interkulturni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa” (Institut za migracije i narodnosti, 2007. – 2013.)

http://www.imin.hr/196

“The Challenges of Europeanisation: Mediating between National and European Identities in South Eastern Europe (SEUM)” (Sveučilište u Zadru – Odjel za sociologiju, University of Vienna – Department of Political Science, 2010.)

https://homepage.univie.ac.at/tamara.ehs/seumproject/

“The Relevance of Perceptions of Corruption to Crime Prevention: A Comparative Cultural Study in the EU-Candidate States and the EU-States Germany, Greece and U.K.” /EU 6th Framework Programme/ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za sociologiju, University of Konstanz, Njemačka, 2006. – 2009.)

https://cordis.europa.eu/project/id/28442

“The South-East European Social Survey Program” (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za sociologiju, University of Trondheim, Norveška, 2001. – 2006.)

Odabrana bibliografija

Gregurović, M. (2021). Integration Policies and Public Perceptions of Immigrants in Europe: ESS Meets MIPEX in the Aftermath of the European “Migration Crisis”, Revija za sociologiju, 51 (3): 347–380. https://doi.org/10.5613/rzs.51.3.2

Klempić Bogadi, S. Gregurović, M. i Podgorelec, S. (2021). Migracije, identitet i odnos prema zemlji podrijetla: doseljavanje iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, u: Marković, Milan I. (ur.). Dijaspora, identitet i migracije: mogućnosti i izazovi. Podgorica: Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, 197–221.

Puzić, S., Gregurović, M. i Odak, I. (2021). Horizontalne razlike u visokom obrazovanju u Hrvatskoj: učinci različitih oblika kapitala na odabir fakulteta različitog društvenog statusa, Revija za socijalnu politiku, 28 (1): 5–23.  https://doi.org/10.3935/rsp.v28i1.1726

Župarić-Iljić, D. i Gregurović, M. (2020). Dismantling Security Discourses and Threat Perceptions Related to Asylum Seekers and Refugees in Croatia, u: Chrom Jacobsen, M., Berhanu Gebre, E. i Župarić-Iljić, D. (ur.). Cosmopolitanism, Migration and Universal Human Rights. Cham: Springer, 181–201. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50645-2_14

Podgorelec, S., Klempić Bogadi, S. i Gregurović, M. (2020). Stambena integracija imigranata iz BiH u Hrvatskoj: primjer Grada Zagreba, Geoadria, 25 (1): 7–28. https://doi.org/10.15291/geoadria.2891

Gregurović, M., Radeljak Kaufmann, P., Župarić-Iljić, D. i Dujmović, M. (2019). Are attitudes determined by location? Differences in perceptions of asylum seekers between residents of two Zagreb neighbourhoods, Geoforum, 104 (2019): 244–258. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.05.004

Podgorelec, S., Gregurović, M. i Klempić Bogadi, S. (2019). Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: A Sense of Belonging and Acceptance in the New Social Environment, Razprave in gradivo, 82 (2019): 5–23.

Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D., Gregurović, M., Matić Bojić, J. i Župarić-Iljić, D. (2019). Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica. Zagreb: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Gregurović, M. (2018). Minority Status Effect: Ethnic Distance and Attitudes Towards Ethnic Minorities in Eastern Croatia and Vojvodina, u: Lukić, T. i Terzić, A. (ur.). Ethnic Groups at the Beginning of the 21st Century. Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department for Geography, Tourism and Hotel Management, 42–56.

Puzić, S., Gregurović, M. i Košutić, I. (2018). Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka, Revija za socijalnu politiku, 25 (29): 133–156. https://doi.org/10.3935/rsp.v25i2.1463

Gregurović, M., Kuti, S. i Župarić-Iljić, D. (2016). Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences, Migracijske i etničke teme, 32 (1): 91–122. https://doi.org/10.11567/met.32.1.4

Puzić, S, Gregurović, M. i Košutić, I. (2016). Cultural Capital – A Shift in Perspective: An Analysis of PISA 2009 Data for Croatia, British Journal of Sociology of Education, 37 (7): 1056–1076. https://doi.org/10.1080/01425692.2014.1001058

Podgorelec, S., Gregurović, M. i Klempić Bogadi, S. (2015). Satisfaction with the quality of life on Croatian small islands: Zlarin, Kaprije and Žirje, Island Studies Journal, 10 (1): 91–110.

Čačić-Kumpes, J., Gregurović, M. i Kumpes, J. (2014). Generacijske razlike u odnosu prema etničkoj različitosti: stavovi hrvatskih srednjoškolaca i njihovih roditelja, Revija za sociologiju, 44 (3): 235–285. https://doi.org/0.5613/rzs.44.3.2

Dragović, M., Badcock, J. C., Milenković, S., Gregurović, M. i Šram, Z. (2013). Social Stereotyping of Left-Handers in Serbia, Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 18 (6): 719–729. https://doi.org/10.1080/1357650X.2012.755993

Župarić-Iljić, D. i Gregurović, M. (2013). Stavovi studenata prema tražiteljima azila u Republici Hrvatskoj, Društvena istraživanja, 22 (1): 41–62. https://doi.org/10.5559/di.22.1.03

Gregurović, M. i Kuti, S. (2010). Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006., Revija za socijalnu politiku, 17 (2): 179–196. https://doi.org/10.3935/rsp.v17i2.918

 

Opširnija bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24444

Skip to content