Hrvatska – nova imigracijska zemlja?

Glavni su ciljevi ovoga projekta istražiti stanje na hrvatskom tržištu rada i potrebe za radnom snagom iz inozemstva, sociodemografske karakteristike stranih radnika, njihove radne i životne uvjete, integraciju te migracijske planove, kao i istražiti povijesni aspekt migracijskih procesa na hrvatskom prostoru prije prvoga službenog popisa sredinom 19. stoljeća te njihov utjecaj na demografsku, etničku, gospodarsku i kulturnu sliku Hrvatske danas. Istraživačke aktivnosti se izvode u okviru dvije dionice projekta koje prate definirane ciljeve, a odnose se na 1) eksplorativnu fazu istraživanja koja uključuje analizu strukture i trendove useljavanja u RH na temelju dostupnih statističkih podataka i ekspertnih intervjua (s naglaskom na analizu tržišta rada) i prikupljanje i pripremanje povijesne građe, 2) operacionalizaciju i provođenje kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja te 3) analizu prikupljenih podataka i građe te diseminaciju.

Ovaj projekt donosi jedno od prvih sustavnih istraživanja stanja, iskustava i perspektiva stranaca na hrvatskom tržištu rada. Rezultati provedenog istraživanja donijet će znanstveno utemeljene spoznaje o načinu života rastuće imigrantske skupine u Hrvatskoj, stranim radnicima. Rezultati istraživanja omogućit će i formuliranje preporuka za daljnji razvoj integracijskih politika koje su prema MIPEX istraživanju koje je IMIN proveo u RH 2015. tek djelomično zadovoljavajuće. Uz navedeno, istraživanje koje se iz povijesne perspektive bavi migracijskim procesima i njihovim učincima na demografsko, etničko, društveno-političko, ekonomsko, okolišno i kulturno stanje na hrvatskom prostoru u duljem trajanju pridonijet će boljem razumijevanju današnje demografske i etničke slike Hrvatske i omogućiti usporedbu uzroka i obrazaca povijesnih i suvremenih migracijskih procesa u istraživanom prostoru.

Publiciranje nalaza istraživanja u znanstvenim časopisima i prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama pridonijet će afirmaciji znanstvenog proučavanja useljeničkih procesa u Hrvatsku, pripremi društva primitka na aktivno uključivanje stranih radnika u lokalne zajednice osvještavanjem javnosti o njihovom produktivnom doprinosu, posebice u deficitarnim sektorima hrvatskog gospodarstva. Konačno, rezultati istraživanja bit će korisni u kreiranju javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima, osobito za potrebe migracijske (useljeničke i integracijske), obrazovne, mirovinske i zdravstvene politike.

Struktura:

  1. dionica istraživanja – Strani radnici u Republici Hrvatskoj: stanje, iskustva i perspektive
  2. dionica istraživanja – Migracijski procesi u hrvatskom prostoru od 17. stoljeća: useljavanje u Slavoniju i Dalmaciju

Suvoditeljice projekta:

dr. sc. Margareta Gregurović  i dr. sc. Simona Kuti

Istraživački tim:

dr. sc. Snježana Gregurović

dr. sc. Sanja Klempić Bogadi

dr. sc. Josip Kumpes

dr. sc. Sanja Lazanin

dr. sc. Dubravka Mlinarić

dr. sc. Sonja Podgorelec

Trajanje: 36 mjeseci (2020. – )

 

Financiranje:

Znanstveno-istraživački projekt ustanove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content