ZAPOSLENICI

Dr. sc. Vanda Babić Galić

Radno mjesto: znanstvena savjetnica

Zvanje: redovita profesorica

Kontakt

Email:

vanda.babic.galic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

• 2017. – izbor u zvanje redoviti profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti
• 2009. – izbor u zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti
• 2004. – izbor u zvanje docent u znanstvenom području humanističkih znanosti
• 2003. – doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu, u znanstvenom području humanističkih znanosti na temu Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru
• 1997. – magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima
• 1992. – znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu u Zadru
• 1992. – diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

• 2023. Institut za migracije i narodnosti
• 2002. – 2023. Odjel za kroatistiku (i slavistiku) Sveučilišta u Zadru
• 1992. – 2002. Filozofski fakultet Zadar

Znanstveni interes

Starija hrvatska književnost, hrvatska književnost i kultura Hrvata Boke, paška pučka poetika, hrvatska nacionalna manjina u Europi, Hrvati u BiH, teorija i praksa medija, hrvatsko crnogorski književni i kulturni odnosi, povijest i teorija književnosti, interpretacija prirodne i kulturne baštine i brendiranje.

Projekti

 • Voditeljica znanstvenog projekta Usmeno-književna baština zadarskog područja
 • Voditeljica projekta Hrvatski gradovi za Hrvate Boke
 • Suradnica na znanstvenom projektu Kulture u doticaju: hrvatsko- crnogorski književni identiteti
 • Voditeljica projekta Mapiranje hrvatske manjine u Europi
 • Voditeljica projekta Enciklopedija Boke kotorske

Nastavna djelatnost

 • 1992. – 2002. Filozofski fakultet Zadar Odjel za kroatistiku i slavistiku
 • 2002. – 2023. Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru
 • 2009. – 2011. vanjski suradnik na Odjelu na kulturu i turizam
  Kolegiji: Metodika interpretacije prirodne i kulturne baštine, Stilistika, Hrvatska usmena književnost, Teorija usmenoknjiževnih oblika, Mit, obred, običaj, Hrvatska kulturna i književna baština Boke kotorske, Paška pučka poetika, Hrvatski mediji, Teorija i praksa medija.

Nagrade i priznanja

 • Godišnja nagrada grada Novalje (2023)
 • Zahvalnica Hrvatskog vijeća Crne Gore za promicanje o očuvanje baštine Hrvata Boke kotorske (2019)
 • Grb grada Zadra (2019)
 • Plaketa HKD Napredak Sarajevo za pisanu književnost i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008)
 • Srebrna povelja Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila (2008)
 • Nagrada za izvrsnost u znanosti od MZOS (2009)
 • Godišnja nagrada Zadarske županije (2006)

Članstva

 • Društvo hrvatskih književnika
 • Hrvatsko društvo pisaca
 • Matica hrvatska
 • Središnja uprave HKD Napredak Sarajevo
 • Hrvatska bratovština Bokeljske mornarica 809
 • Zajednice bokeljskih Hrvata
 • PEN-a Crne Gore
 • Dopredsjednica Hrvatskog kulturnog centra Zagreb

Ostalo

 • 2022. – Predsjednica Inicijalnog odbora za osnivanje Instituta za kulturu i tradiciju Hrvata Bosne i Hercegovine pri HKD Napredak u Sarajevu
 • 2018. – Ekspert za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju studijskih programa pri Agenciji za kontrolu i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u Crnoj Gori
 • 2018./19., 2019./20., 2020./21. – Članica stručnih povjerenstva MZO za procjenu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih pomagala za osnovne i srednje škole
 • Od 2017. do danas – Članica je uredništva DHS-a (Filozofski fakultet u Tuzli)
 • 2019. do danas – Predsjednica Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik.
 • 2015. – 2019. – Članica Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • 2015. – Autorica scenarija Bokeljski akord, izvedeno na 66. Dubrovačkim ljetnim igrama
 • 2008.- 2015. – Članica uredništva časopisa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Lingua Montenegrina
 • 2007. – 2015. Predsjednica Vijeća za kulturu Zadarske županije
 • 2001. – Suautorica i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, HTV
Skip to content