Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj

Istraživanje Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj u okviru projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima fonda za azil, migracije i integraciju.

Voditeljica: Snježana Gregurović

Istraživačica: Sanja Klempić Bogadi

Trajanje: 2020. – 2021.

Kratak opis projekta:

Opći cilj projekta je jačanje preduvjeta za društvenu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u RH putem (1) unapređenja sustava razvoja i praćenja nacionalnih politika integracije; (2) jačanje međuresorne suradnje dionika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; (3) senzibilizacije ključnih dionika, uključujući i opću populaciju, na integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Svrha projekta je osnaživanje dionika sustava integracije za osmišljavanje, provođenje i praćenje mjera integracije državljana trećih zemalja u RH. Istraživanja se provodi s ciljem prikupljanja podataka i uspostave sustava prikupljanja podataka koji će služiti praćenju uspješnosti uključivanja u društvo osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Svrha aktivnosti je nadogradnja online sustava integracijskapolitika.hr proširenjem praćenja indikatora učinka integracijskih politika ustanovljenih predmetnim istraživanjem u svrhu dugoročnog i djelotvornog praćenja ishoda integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u RH.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content