Promjene u malim otočnim zajednicama – primjer šibenskih otoka

Voditelj:: dr. sc. Ivan LAJIĆ

Istraživači: Sonja PODGORELEC, Sanja KLEMPIĆ BOGADI, Mario BARA, Ivana LUČEV, Roko MIŠETIĆ

Trajanje: 2010.-2013.

Kratki opis projekta

Znanstvenoistraživački projekt Promjene u malim otočnim zajednicama – primjer šibenskih otoka, projekt je Instituta za migracije i narodnosti financiran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Cilj projekta je opisati temeljne procese i najvažnije promjene u načinu života zajednica na malim hrvatskim otocima od 1960.-ih do danas. Za primjer kao predmet istraživanja odabrano je stalno (otočani i doseljenici) i povremeno nastanjeno (dnevni cirkulanti i povremeno nastanjeni stranci) stanovništvo šibenskih otoka Zlarina, Prvića, Kaprija, Žirja i Krapnja. Ukupnu populaciju popisana 2001. brojila je 1233 otočana.

Cilj istraživanja je odrediti kvalitetu života stanovništva šibenskih otoka – utjecaj pozitivnih i negativnih aspekata koncepta otočnosti: veličina zajednica, specifičnosti prostora /transformacija prostora/, razina povezanosti s kopnom /infrastrukturno i društveno – perifernost, izoliranost/, otočna kultura te ekonomski i demografski aspekti migracija. Ujedno, namjera je testirati metodološki instrumentarij za sljedeća istraživanja.

Za potrebe istraživanja provedena je analiza sekundarnih podataka i izvora, anketa i pojedinačni intervjui s pripadnicima otočnih elita. Kombinacijom namjernoga i neproporcionalnog kvotnog uzorka anketom je ispitano 249 otočana u dobi od 19 do 92 godine starosti, od čega 125 (50,2%) muškaraca i 124 (49,8%) žena. Prosječna starost uzorka bila je 55,37 godina.

Rezultati istraživanja prezentirani su u knjizi „Gradovi potopili škoje“ i više znanstvenih radova te izlaganjima na konferencijama.

Najvažnije publikacije:

  1. Podgorelec, S. i Klempić Bogadi S. (2013). Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti
  2. Podgorelec, S., Gregurović, M. i Klempić Bogadi, S. (2015). „Satisfaction with the quality of life on Croatian small islands: Zlarin, Kaprije and Žirje“, Island Studies Journal, 2015, god. 10, br. 1, str. 91–110
  3. Klempić Bogadi, S. i Podgorelec, S. (2011). „Sociogeografske promjene u malim otočnim zajednicama − primjer otoka Zlarina”, Geoadria, 2011, god. 16, br. 2, str. 189-209
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content