Nacionalne manjine i eurointegracijski procesi (076-0000000-3417)


Trajanje: 2008.-2010.

Voditelj: Dragutin BABIĆ

Istraživači: Aleksandar VUKIĆ, Zlatko ŠRAM, Filip ŠKILJAN 

Znanstveni novak: Drago ŽUPARIĆ-ILJIĆ

Kratki opis projekta

Istraživanje polazi od koncepcije globalizma koja je prevladavajuća paradigma u suvremenim društvenim znanostima. Želi se istražiti utjecaj globalnih integracijskih procesa, poput proširenja EU i njezina možebitna prerastanja u federaciju država, na etničku strukturu i položaj etničkih manjina u hrvatskome društvenom sustavu. Projekt polazi od sociopolitičkog pozicioniranja nacionalnih manjina u Hrvatskoj u poslijeratnom, tranzicijskom i eurointegracijskom razdoblju njezina razvoja. Ratni sukobi, etnonacionalizam i tranzicijski problemi hrvatskog društva/države učinili su praktično problematičnom i spoznajno relevantnom temu pozicioniranja nacionalnih manjina u hrvatskom društvu/državi. Pritom je, zbog promjene društvene strukture i intenzivne socijalne dinamike, kao glavni problem istaknuta integracija različitih socijalnih aktera u hrvatsko društvo na drugačijim temeljima od prijeratnih. Istraživanje, prije svega, želi potražiti odgovor na pitanje o obliku transformacije etničke strukture Hrvatske u procesu izgradnje moderne nacionalne države u kontekstu integracije u EU. Sam proces integracije otvara pitanje odnosa tradicionalno shvaćenih nacionalnih i etničkih identiteta prema društvenom sustavu novoga tipa – Europskoj uniji. U novim uvjetima, s narastajućom kompleksnošću europskog društvenog sustava, “lokalni pojmovi” suvereniteta, nacije, etničnosti, države i pojedinca moraju se obuhvatiti drukčijom mrežom teorijskih pojmova. Za razliku od većine ranijih istraživanja nacionalnih manjina (etničkih skupina) koja su bila usmjerena na pravno-politički položaj manjina, ovo istraživanje polazi od pitanja koja su teorijski važna za sociologiju kao znanstvenu disciplinu − pitanja (re)konstrukcije i (de)konstrukcije mreža primarnih socijalnih i komunikacijskih odnosa u lokalnim zajednicama, pitanja asimilacije i identiteta etničkih skupina i pojedinaca te pitanja konstrukcije novih identiteta u globalizacijskim procesima.

Provedba projekta

U 2008. sastavljena je i na terenu provedena anketa. Cilj istraživanja bila je spoznaja o sociopsihološkim i strukturalnim procesima u nacionalnomanjinskom korpusu (asimilacija, stigmatizacija, integracija, diskriminacija i sl.). U nekoliko hrvatskih regija (Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija, Dalmacija, grad Zagreb) anketirano je 1080 ispitanika iz redova nacionalnih manjina i to: Česi, Slovaci, Mađari, Srbi na bivšim ratnim prostorima i Srbi izvan bivših ratnih prostora. Na temelju rezultata dobivenih u anketnom ispitivanju objavljeni su tekstovi u časopisima i zbornicima.

Najvažnije publikacije:

Babić, Dragutin (2008). Neki segmenti primarnih socijalnih veza Hrvata i Srba nakon ratnih sukoba, Društvena istraživanja, 17 (4-5): 823-845.

Šram, Zlatko (2008). Etnocentrizam, autoritarne tendencije i religioznost: relacije na uzorku zagrebačkih studenata, Migracijske i etničke teme, 24 (1-2): 49-66.

Vukić, Aleksandar (2008). Moć klasifikacijske sheme i konstrukcija etničke strukture u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji (1785.-1860.), Migracijske i etničke teme, 24 (1-2): 31-48.

Babić, Dragutin (2009). Socijalna integracija i sjećanje ratnih migranata (Hrvata i Srba) u poslijeratnom razdoblju, u: Dražen Živić i Ivana Žebec (ur.). Demografski kontekst i sociokulturne posljedice hrvatskoga Domovinskog rata. Zagreb – Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 211-241.

Babić, Dragutin (2009). Etnonacionalizam, nacionalne manjine i sjećanje (empirijsko istraživanje: Česi, Mađari, Slovaci, Srbi), Međunarodne studije,9 (3): 86-108.

Šram, Zlatko (2009). Mentalitet nacionalnog opsadnog stanja i predsjednički izbori 2008. u Srbiji, Revija za sociologiju, 40 (1-2): 23-52.

Šram, Zlatko (2009). Socijalna alijenacija bunjevačkih Hrvata u Vojvodini, Sociologija i prostor, 47 (1): 3-25.

Babić, Dragutin (2010). Etnonacionalizam i rat u Hrvatskoj: teorijski aspekti i istraživanje međunacionalnih odnosa u lokalnim zajednicama. Zagreb: Plejada.

Babić, Dragutin (2010). Nacionalne manjine u Hrvatskoj: primarne socijalne veze između aktualne zbilje i nacionalnomanjinskih projekcija (empirijsko istraživanje: Česi, Mađari, Slovaci, Srbi), u: Dragutin Babić I Drago Župarić-Iljić (ur.). Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Zagreb: IMIN: 65-78.

Šram, Zlatko (2010). Etnocentrizam, percepcija prijetnje i hrvatski nacionalni identitet, Migracijske i etničke teme, 26 (2): 113-142.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content