MULTIKULTURALIZAM I KSENOFOBIJA U SUVREMENOJ EUROPI

Četvrtak, 27. siječnja 2011.
Kulturno informativni centar, Preradovićeva 5, Zagreb

10:00-10:15    Otvorenje skupa
                                        Pozdravna riječ   

                                        Dr. sc. Marino Manin, ravnatelj Instituta za migracije i narodnosti
                                        Luka Mađarić, dipl. iur, predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade RH

PRVI PANEL
MULITIKULTURALIZAM U EUROPI I SVIJETU
Moderator prof. dr. sc. Anđelko Milardović

10:15-10:30    Doc. dr. sc. Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb)                 

                          Multikulturalizam bez kulture? Ideološki ratovi i pitanje identiteta
10:30-10:45    Prof. dr. sc. Milan Mesić (Filozofski fakultet, Zagreb)
                          Je li multikulturalizam mrtav?
10:45-11:00    Doc. dr. sc. Ankica Čakardić (Filozofski fakultet, Zagreb)
                          Drugost i strategije pluralizma
11:00-11:15    Prof. dr. sc. Zoran Kurelić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
                          Treba li distribuirati priznanje?
11:15-11:45    Rasprava
   
11:45-12:00    Stanka

12:00-12:30    Promocija knjige prof. dr. sc. Anđelka Milardovića:
                          Druga moderna – Fragmenti o kulturi Zapada (CPI, Zagreb, 2011.)


DRUGI PANEL
KSENOFOBIJA I ISLAMOFOBIJA U EUROPI
Moderator prof. dr. sc. Anđelko Milardović

12:30-12:45    Dr. sc. Tarik Kulenović (Institut za antropologiju, Zagreb)
                          Europski muslimani – Izazov ksenofobiji
12:45-13:00    Selma Čelik, dipl. nov. (Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo)
                          Islamski identitet – dio problema ili rješenja u Europi
13:00-13:15    Emina Bužinkić i Julija Kranjec (Centar za mirovne studije, Zagreb)
                          Kontekst azila i integracija azilanata
13:15-13:30    Drago Župarić-Iljić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
                          Stavovske strukture prema tražiteljima azila s osvrtom na hrvatski kontekst
13:30-13:45    Dr. sc. Zlatko Šram i dr. sc. Saša Vukić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)
                          Predrasude prema nacionalnim manjinama, ksenofobija i mentalitet nacionalnog opsadnog stanja kao prediktori etnocentrizma
13:45-14:15    Rasprava

14:15-14:30    Završetak skupa
                          Zaključna riječ   

Dr. sc. Marina Perić Kaselj, koordinatorica Foruma Instituta za migracije i narodnosti

Radovi i prezentacije:

U MEDIJIMA

http://www.h-alter.org/vijesti/pritisak-odozdo/multikulturalizam-i-ksenofobija-u-suvremenoj-europi

http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/108607/Je-li-multikulturalizam-mrtvorodence-od-samog-pocetka.html

http://www.croportal.net/svijet/Je_li_multikulturalizam_mrtvorodence_od_samog_pocetka-1566737

http://www.crorss.com/article_je_li_multikulturalizam_mrtvoro%C4%91en%C4%8De_od_samog_po%C4%8Detka__15305218.htm

http://www.croportal.net/svijet/Je_li_multikulturalizam_mrtvorodence_od_samog_pocetka-1566737

Svrha Foruma

Forum Instituta za migracije i narodnosti oblik je znanstvenoistraživačke komunikacije s javnošću. Rad Foruma zamišljen je u obliku nekoliko organizacijsko-komunikacijskih polja. Prvo organizacijsko-komunikacijsko polje predstavljaju tribine, drugo okrugli stolovi, i treće međunarodni znanstveni skupovi.
Djelovanje Foruma izvodi se iz temeljnih znanstvenoistraživačkih područja Instituta za migracije i narodnosti. Forum je zamišljen kao oblik razmjene mišljenja, mjesto kritičkog propitivanja fenomena suvremenoga svijeta i uspostavljanja interakcije među znanstvenicima i javnošću. Reflektiranje fenomena suvremenoga svijeta nadaje se kao znanstvena potreba, tip javnog djelovanja članova Instituta i sudionika Foruma.


Temeljne vrijednosti Foruma
 

•  Problematiziranje fenomena suvremenoga svijeta koji pripadaju polju znanstvenog djelovanja Instituta za migracije i narodnosti

•  Promicanje kritičkog pristupa u interpretaciji fenomena suvremenoga svijeta

•  Pluralizam mišljenja i tolerancija

•  Javna interakcija s društvom

•  Uspostavljanje dijaloga s kolegama u međunarodnoj znanstvenoj zajednici koji istražuju teme iz djelokruga Instituta za migracije i narodnosti

•    Medijska prezentacija Foruma i Instituta za migracije i narodnosti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content