Migration and Intercultural Relations – Challenge for European Schools Today

Trajanje: 2002. – 2005.

Voditelj: Ružica ČIČAK-CHAND

Institut za migracije i narodnosti koordinator je međunarodnog projekta Migracije i interkulturni odnosi – izazov europskim školama danas u Hrvatskoj. Projekt MIR: Migration and Intercultural Relations – Challenge for European Schools Today spada u Comenius 3 unutar Socrates programa i financira ga Europska komisija za razdoblje od tri godine (2002–2005), a koordinator cijelog projekta je Dan D. Daatland. U projektu sudjeluje osam europskih zemalja: Norveška (University College Stavanger) – koordinator projekta, Njemačka (Institut für Politikwissenschaft, Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg), Portugal ( Centre for the Study of Migration and Intercultural Relations , Universidade Aberta, Lisboa), Švedska (School of Education, Malmö University), Sjeverna Irska (Centre for Migration Studies, Omagh), Češka (Society Rozmberk, Trebon), Slovenija ( Inštitut za slovensko izseljenstvo, Ljubljana) i Španjolska (Pedagogical Department, University of Girona). Hrvatska u projektu zasad ima status pridružene članice, za razliku od ostalih zemalja partnera, što određuje njezin vrlo skroman financijski položaj unutar projekta.

Osnovni je cilj projekta uspostaviti svrhovitu suradnju na području migracija i interkulturnih odnosa između različitih vrsta institucija, a u namjeri poboljšanja znanja učenika u domeni migracijskih studija, i to: a) kroz učenje i razumijevanje suvremenih migracijskih kretanja u Europi; b) kroz upoznavanje primjera iz povijesti migracija (primjerice, europska prekomorska migracija) u cilju boljeg razumijevanja današnje situacije migranata u europskim zemljama; c) kroz razvijanje empatije u učenika kao osnovnoga pedagoškog načela u poučavanju migracija i interkulturnih odnosa; d) kroz udruživanje lokalnih škola (osnovnog i srednjeg obrazovanja), ustanova za edukaciju nastavnika, regionalnih ili nacionalnih tijela ovlaštenih za obrazovanje i odgoj te istraživačkih instituta i arhiva; e) kroz testiranje obrazovnog materijala uporabom suvremene tehnologije (elektronska komunikacija, Internet i dr.). Na tom projektu u Hrvatskoj zasad sudjeluju dvije škole iz Zagreba, osnovna i srednja (s tendencijom širenja i na druge zainteresirane škole), Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta te Zavod za unapređenje školstva. Uloga Instituta za migracije i narodnosti u projektu ključna je ne samo zbog važnosti koordinacije aktivnosti među spomenutim sudionicima, već i stoga što je Institut glavni izvor materijala i znanja vezanih uz tematiku migracija te je i obvezan organizirati predavanja odnosno seminare za nastavnike na temu migracija i interkulturnih odnosa, pripremati odgovarajući materijal namijenjen uporabi u nastavi, organizirati izložbe za učenike i nastavnike i drugo.

U okviru projekta u Zagrebu je 22. listopada 2003. održan seminar »Demokratsko građanstvo – migracije i interkulturni odnosi« u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti i Zavoda za unapređivanje školstva Republike Hrvatske. Seminar je bio namijenjen nastavnicima povijesti, zemljopisa, sociologije, politike i gospodarstva, etike, hrvatskoga i stranih jezika u osnovnim i srednjim školama, kao i nastavnicima tih predmeta u učeničkim domovima. 

Od 10. do 12. studenog 2004. u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti i Sveučilišta Stavanger, u Zagrebu je održan seminar na temu »Ljudska prava, migracije, obrazovanje – izazov europskim školama danas« koji je bio namijenjen norveškim i hrvatskim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama. Seminar je uključio predavanja norveških i hrvatskih predavača, rasprave i posjet dvjema zagrebačkim školama uključenima u projekt. 

U sklopu projekta nastavnici zagrebačkih škola redovito sudjeluju na konferencijama odnosno tečajevima za obrazovanje nastavnika u domeni migracija i interkulturnih odnosa koji se održavaju dva puta godišnje u nekom mjestu u državama uključenima u projekt. 

Detaljnije obavijesti o projektu dostupne su na Web stranicama projekta: http//:migrationhistory.com/comenius.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content