Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća

Zagreb, 26. veljače 2015.

Povodom trideset godina izlaženja časopisa Migracijske i etničke teme (1985. – 2015.) u Zagrebu je 26. veljače 2015. u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti održana međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom Migracije i etničnost na početku 21. stoljeća.

Cilj konferencije bio je da se kroz izlaganja i rasprave istraživača različitih znan­stvenih profila objasne pristupi istraživanju znanstvenog područja migracija i etničnosti, analiziraju njihovi različiti aspekti kao i njihova povezanost, ispitaju učinci na grupnu i indivi­dualnu identifikaciju te razmotre demografske promjene koje nastaju kao rezul­tat migracijskih procesa ili odražavaju općenito kompleksne etničke odnose, a poglavito one na prostorima jugoistočne Europe.

Nakon uvodnih riječi glavnih urednika časopisa (sadašnje glavne urednice Sanje Klempić Bogadi, bivšeg glavnog urednika Emila Heršaka te utemeljitelja i prvoga glavnog urednika Milana Mesića) rad konferencije odvijao se kroz plenarni dio, u kojemu su bila izložena pozvana predavanja te kroz rad u sesijama. Zbog velikog broja sudionika iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije, radovi su bili predstavljeni u devet sesija: Migracijska politika, državljanstvo i međunarodna mobilnost; Tržište rada, razvoj i migracijeUnutrašnje migracije: uzroci i posljediceDepopulacija i migracije; Imigracijski procesi i identitetMigracije i kulturna razmjenaEtničnost i fertilitetMultietničnost i identitetNacionalne manjine: status i prava.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content