Manjine u procesu globalizacije (0076003)

Trajanje: 2002-2006

Voditelj: Anđelko MILARDOVIĆ 

Istraživači: Mirjana DOMINI, Boris NIKŠIĆ 

Znanstveni novaci: Ivana LUČEV, Lukrecija VRNOGA, Aleksandar VUKIĆ 

Istraživanje polazi od koncepcije globalizma koja posljednjih godina mijenja pristup rješavanju međudržavnih i međuljudskih odnosa u svim sferama, i to kako u propitivanju refleksija globalizacije na ekonomske i društvene procese, tako i na postojeće standarde zaštite prava čovjeka i prava manjina. Sukladno tomu znanost nastoji temeljem različitih metoda i teorijskih koncepcija osmisliti buduće modele suživota i djelovanja ljudskih zajednica u novim okolnostima. Ovaj projekt bi trebao, usmjerujući težište na manjinsko pitanje u globalizacijskom procesu ponuditi pregled teorijskih pristupa budućem sagledavanju položaja manjina, s obzirom na promjenu pojma granice, odrđenje grupa koje su u integracijskim procesima ostale ili postale manjine, te važnosti prekogranične suradnje novonastalih integracijskih skupina. Istraživanje će pokazati utjecaj različitih oblika kretanja i izmještanja stanovništva na određivanje (utvrđivanje) statusa i implementirajućih pravnih instrumenata za zaštitu manjiinskih skupina. Napokon, kroz analizu tiska manjinskih skupina istražit će manjinsko viđenje i odnos spram globalizacijskih procesa, vlastitog položaja i statusa unutar integriranih zajednica. Dobit će se jasna predodžba o mjestu i ulozi matičnog naroda hrvatskih manjinskih skupina u globalizacijskom procesu, te spoznaje o odnosu hrvatske manjine u europskim zemljama prema Hrvatskoj s obzirom na činjenicu žive li već u Europskoj zajednici ili u tranzicijskim zemljama.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content