Istraživanje u okviru provođenja studentske prakse iz programa Ersamus+ na Institutu za migracije i narodnosti: Migracije i naseljavanje Nijemaca i Mađara u Slavoniju i Srijem u 18. i 19. stoljeću

Istraživačica/Mentorica: Sanja Lazanin
Studentica: Hajnalka Lakatos, Sveučilište Eötvös Loránd, Filozofski fakultet, Budimpešta
Trajanje: 1. 10. 2018. – 9. 8. 2019.

Istraživanje je provedeno u okviru realizacije prakse iz programa Erasmus+. Cilj istraživanja bio je istražiti uvjete naseljavanja njemačkih i mađarskih obitelji na područje Slavonije i Srijema u 18. i 19. stoljeću. Na temelju arhivskog istraživanja u Hrvatskom državnom arhivu i transkripcijom relevantnih izvora prikupili su se podaci o migracijama, popisima imigranata i njihovu socioekonomskom statusu. Čitanjem relevantne historiografske i teorijske literature o migracijama omogućilo je uklapanje dobivenih rezultata u širi povijesni kontekst. Rezultati dobiveni sistematizacijom i analizom obrađenih izvora prezentirani su na znanstvenom skupu i objavljeni u znanstvenom članku.


Rezultati:

● prikaz knjige: Hajnalka Lakatos, „Sebastian Sparwasser, Identität im Spannungsfeld von Zwangsmigration und Heimkehr. Ungarndeutsche Vertriebene und die Remigration, Wien, 2017”, Migracijske i etničke teme, 34 (3), 321–326;
● izlaganje na znanstvenom skupu: Sanja Lazanin, Hajnalka Lakatios, „Uvjeti naseljavanja njemačkih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu početkom 19. stoljeća“, znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“, Osijek, 23. – 25. studenog 2018.
● objavljen tekst: Sanja Lazanin, Hajnalka Lakatos, “Uvjeti naseljavanja njemačkih obitelji u Slavonsku vojnu krajinu početkom 19. stoljeća“, Godišnjak Njemačke zajednice – DG Jahrbuch, 26, 2019, 231–244.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content