Istraživanje stavova prema migrantima, tražiteljima azila i azilantima studenata Pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku

Glavni je cilj istraživanja utvrditi stavove i percepcije studenata prava koje izražavaju prema različitim skupinama migranata, a posebno prema tražiteljima azila i azilantima (izbjeglicama). Poseban je naglasak pritom stavljen na procjenu prava koja te skupine migranata imaju u Hrvatskoj te upoznatost studenata s njima, kao na i potencijalni angažman u okviru buduće struke u pružanju (pravne) pomoći navedenim skupinama migranata. Istraživanjem se također želi provjeriti postoje li razlike među studentima različitih pravnih fakulteta stoga se ono provodi u četiri hrvatska grada u kojima je takav studij dostupan: Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Istraživanje se provodi metodom ankete na studentima 1. i 4. godine studija prava u četiri grada: Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Uzorkom se namjerava uključiti po 150 studenata svake godine što bi trebalo omogućiti usporedbe između pojedinih godina (na istome fakultetu) te između različitih fakulteta.

Voditelji istraživanja:
doc. dr. sc. Marko Mrakovčić, Pravni fakultet, Sveučilište u Rijeci i dr. sc. Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti

Trajanje istraživanja:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content