Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova (076-0762385-2472)

Trajanje: 2007-2013

Voditelj: Emil HERŠAK 

Istraživači: Boris NIKŠIĆ 

Znanstveni novaci: Maja GOGALA 

U proteklom desetljeću u Institutu za migracije i narodnosti radilo se, među inim, na sistematizaciji i terminološkoj razradi migracijskih i etničkih pojava, što je 1998. rezultiralo i prvim leksikonom iz tih područja na hrvatskom jeziku, prilagođenom potrebama hrvatskoga društva. Leksikon se potvrdio u praksi (korištenje u sveučilišnoj nastavi, citiranost u znanstvenim radovima, prodanost naklade). No to je djelo označavalo samo početak rada, a s nastavkom procesa globalizacije i europeizacije, i s daljnjim istraživanjima na područjima migracija i etničnosti, nastala je i potreba za preispitivanjem postojećih sistematizacija.

U tom smislu, predloženi projekt ima ove ciljeve: utočniti pojmovna područja i nazivlja; standardizirati etnonimijsko nazivlje na osnovi istraživanja domaćih i stranih izvora; istaknuti veze između promjena migracijsko-etničkih pojava i razvitka pojmova; istraživati i utvrditi bitne parametre migracijskih i etničkih skupina; identificirati krovne procese vezane za migracijske i etničke pojave; istraživati suodnos između pisane riječi i razumijevanja spomenutih pojava; predstaviti rezultate na način koji potiče interdisciplinarno istraživanje i informiranje šire javnosti. Kao hipoteza može se prihvatiti postavka da razumijevanje migracijskih i etničkih pojava ovisi i o pojmovnim konstrukcijama. Očekuje se da će projekt sažeto prikazati parametre najvažnijih migracijskih i etničkih pojava, i problema vezanih uz njih, te tu pomoći i u obrazovanju mlađih znanstvenika i novaka.

Očekuje se i izrada serije studija i priručnika u kojima se istražuju i sistematiziraju nedovoljno poznate ili oprečno tumačene migracijske i etničke pojave, a na kraju i izrada jedinstvene monografije, leksikona (baze podataka) ili priručnika, koji bi znanstvenoj i široj javnosti predstavio najnovije spoznaje o pojedinim pojmovima. Pomoć domaćih i inozemnih recenzenata bit će ključna za provjeru rezultata projekta, no i očekivana uporaba završne sistematizacije u znanosti, sveučilišnoj nastavi i u široj javnosti također bi trebala potvrđivati uspjeh projekta. Za hrvatsku znanost i širu javnost vrlo je važno raspolagati što potpunijim, ažurnijim, pa i hrvatskom jeziku prilagođenim putokazima o tako složenim pojavama kao što su migracije i etničnost. Projekt sažima i unapređuje dugogodišnja iskustva istraživača Instituta za migracije i narodnosti, kao i ekspertizu vanjskih suradnika iz zemlje i inozemstva, da bi se taj zadatak ostvario.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content