Hrvati u evropskim zemljama i suvremene migracije (5-12-089)

Trajanje: 1991-1995 

Voditelj: Anđelko MILARDOVIĆ 

Istraživači: Josip ANIĆ, Jadranka ČAČIĆ-KUMPES, Emil HERŠAK, Milan MESIĆ, Ivo NEJAŠMIĆ, Jelena ZLATKOVIĆ WINTER 

Projekt se sastojao od osam tema. U prvoj se obrađivala hrvatska migrantska perspektiva u Europi s možebitnim promjenama koje će se odraziti na Hrvatsku, a u drugoj obrađivana je demografsko-statistička problematika vezana uz popis stanovništva i pokušaj utvrđivanja stvarnih pokazatelja Hrvata izvan domovine u europskim zemljama. Predmet treće teme bilo je istraživanje gospodarstvenih politika EZ, EFTA i Republike Hrvatske s osvrtom na ulaganja u Hrvatskoj i ulaganja hrvatskih migranata iz europskih zemalja u Hrvatsku, a četvrte usporedna analiza migracijskih politika Austrije i Njemačke, koja može poslužiti izradbi migracijske politike Republike Hrvatske. U petoj smo temi obrađivali pretvaranje privremene u trajnu migraciju, proces i uzroke naturalizacije, u šestoj smo se bavili problemom jezika, kulture, stvaranja nacionalnih razreda, u sedmoj položajem druge i treće generacije migranata, a u osmoj interakcijama i konfliktom domaće i strane kulture.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content