Digitalizacija novina Domovina = La Patria

Naziv projekta: Digitalizacija novina Domovina = La Patria

Digitalizacija novina Domovina = La Patria provodi se u sklopu Nacionalnog programa „Hrvatska kulturna baština“ –  Digitalizacija arhivske, knjižnične i arhivske građe Ministarstva kulture.

Nositelj projekta je Institut za migracije i narodnosti, a vanjski suradnik na projektu je tvrtka ArhivPRO.

Voditeljica projekta: Viktorija Kudra Beroš

Opis projekta:

Novine Domovina = La Patria počele su izlaziti 1908. godine u Punta Arenasu, a 1910. godine mijenjaju ime u Novo Doba. Pod nazivom Domovina = La Patria počinju ponovo izlaziti 1913. u izdanju Kola hrvatskih iseljenika, prvo pod uredništvom Miroslava Tartaglie, a zatim Luke Bonačića Dorčića. Novine su dragocjen izvor za istraživanje hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi, odnosno Čileu. Njihova se važnost ogleda u tome što su više od drugih novina posvećivale pažnju životu iseljenika, a pojedini prilozi su donosili i pregled povijesti doseljavanja u Južnu Ameriku što ih čini važnim izvorom podataka. Novine su imale ulogu buđenja nacionalne svijesti i očuvanja materinjeg jezika iseljenika, a  objavljivani su prilozi bili većinom na hrvatskome jeziku.

Novine Domovina = La Patria dragocjena su hrvatska iseljenička baština i time su važne za hrvatsku kulturu, povijest iseljeništva te proučavanje vanjskih migracija. Procesom digitalizacije ta će građa postati dostupna znanstvenoj i široj javnosti te time pridonijeti jačanju svijesti o vrijednosti iseljeničke baštine kao dijela hrvatske kulturne i povijesne baštine. Analitička obrada predmetnih novina olakšat će uvid u njihov sadržaj. Dostupnost tih novina važna je za omogućavanje uvida u povijest hrvatskog iseljeništva i njegovo istraživanje, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu, ali i uvida široj javnosti o životu i radu naših iseljenika. Tim bi se projektom ujedno i trajno zaštitili fizički primjerci novina. Digitalizacijom novina Domovina = La Patria također bi se nastavilo sa izgradnjom digitalne Zbirke iseljeničkog tiska kao jedinstvene digitalne zbirke stare iseljeničke baštine kao dijela hrvatske kulturne baštine.

Očekivani rezultat projekta bili bi strojno čitljivi svi brojevi godišta 1913., 1914. i 1915. novina Domovina = La Patria s unesenim metapodacima te dostupni u otvorenom pristupu u Repozitoriju Instituta za migracije i narodnosti.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content