Doc. dr. sc. Filip ŠKILJAN

znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

 • doktorirao 2009. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetau Zagrebu s temom Politička opredjeljivanja u Hrvatskom zagorju 1941. – 1945.
 • magistrirao 2006. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Politički zatvorenici u logorima Jasenovac i Stara Gradiška
 • diplomirao na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Željeznodobna naselja u Beloj krajini

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti (2010. – )
 • Srpsko narodno vijeće – Arhiv Srba u Republici Hrvatskoj (2006. – 2010.)
 • Voditelj izbornog kolegija Balkanske zemlje u dvadesetom stoljeću u sklopu preddiplomskog studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2008. – ) i voditelj izbornog kolegija Hrvatska u dvadesetom stoljeću na diplomskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2010. – )
 • Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac – kustos zbirke fotografija i digitalnih zapisa (2003. – 2006.)

Znanstveni interes:

 • hrvatska povijest dvadesetog stoljeća; usmena povijest; Drugi svjetski rat; nacionalne manjine u Hrvatskoj

Projekti:


Odabrana bibliografija:

Knjige

 • Nacionalne manjine u gradu Zagrebu,Zagreb, 2012. (suautori Dragutin Babić i Drago Župarić-Iljić)
 • Kulturno-historijski spomenici Moslavine i kalničko-bilogorskog prigorja, Zagreb, 2011.
 • Kulturno-historijski spomenici zapadne Slavonije, Zagreb, 2010.
 • Znameniti Srbi u Hrvatskoj, Zagreb, 2009.
 • Politički zatvorenici u logorima Jasenovac i Stara Gradiška, Zagreb – Jasenovac, 2009.
 • Kulturno-historijski spomenici Banije, Zagreb, 2008.
 • Kulturno-historijski spomenici Korduna, Zagreb, 2007.
 • Nikola Tesla: čarobnjak tehnike, Zagreb, 2006.

 

Radovi u knjigama i časopisima

 • »Teror ustaškog režima nad srpskim stanovništvom na području kotareva Vrbovsko, Delnice i Ogulin u proljeće i ljeto 1941. godine«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 43 (2011), 343-372.
 • »Cazinska krajina i svakodnevni život krajiške obitelji u prvoj polovini 20. stoljeća«, Bošnjačka pismohrana, god. 10 (2011), br. 32-33, 37-65.
 • »Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj«, u: Dobrovoljački glasnik, god. 11 (2011), br. 37, 125-154.
 • »O stradanju stanovništva kotara Stubica u Drugom svjetskom ratu i razdoblju poraća«, u: Osamsto godina pisanoga spomena Stubice (1209 – 2009), Donja Stubica, 2011, 223-241.
 • »Pisanja slovenskog časopisa Odmev 1932. – 1933.«, Studia lexicographica, god. 4 (2010), br. 1 (6), 139-162.
 • »Iz svakodnevnog života stanovnika područja Dvora na Uni u razdoblju između 1900. i 1941. godine«, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, br. 10 (2010), 315-369.
 • »Partizanska gimnazija Maršal Tito u Zagrebu«, u: Zbornik partizanskih gimnazija, Zagreb, 2010, 14-19.
 • »Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj«, u: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu: zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem, Beograd, 2010, 43-99.
 • »Stradanje Srba, Roma i Židova u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine«, ScriniaSlavonica, sv. 10 (2010), 341-365.
 • »Logorski sustav Jasenovac−kontroverze«, u: Sabrina P. Ramet (ur.). Nezavisna država Hrvatska: 1941. – 1945., Zagreb, 2009, 117-130.
 • »Antigermanska propaganda u listu Privrednik između 1898. i 1941. godine«, u: Srpsko privredno društvo Privrednik kroz tri vijeka, Zagreb, 2009, 150-162.
 • »Genocid nad Srbima, Romima i holokaust nad Židovima u novogradiškom kraju tijekom Drugog svjetskog rata«, Tokovi istorije, br. 3 (2009), 33-62.
 • »Djelovanje SKD 'Prosvjeta' od 1944. do 1971. godine«, u: Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku (Golubić, 2009), Novi Sad, 2009, 49-60.
 • »Kongres Srba u Hrvatskoj 1945.«, u: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije, Sremska Kamenica, 2010, 59-68.
 • »Donja Stubica i okolica u dvadesetom stoljeću«, u: Osam stoljeća Stubice, Donja Stubica, 2009, 171-187.
 • »Graditeljska baština zapadne Slavonije nestala u 19. i 20. stoljeću«, ScriniaSlavonica, sv. 9 (2009), 183-220.
 • »Odnos ustaške vlasti na Kalniku i u potkalničkom kraju prema Srbima, Židovima i Romima 1941. g.«, Cris, god. 11 (2009), br. 1, 91-103. 
 • »Hrvatsko zagorje, Jasenovac, Kordun i Banija – primjeri upotrebe novih metoda istraživanja hrvatske povijesti«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 41 (2009), 409-429.
 • »Problem srednjovjekovnih crkava koje su predane pravoslavnima«, u: Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku (Golubić, 2008), Novi Sad, 2008, 91-102.
 • »Kotar Stubica neposredno prije Drugog svjetskog rata, u Drugom svjetskom ratu i u razdoblju poraća«, Hrvatsko zagorje, sv. 13 (2007), br. 3-4, 235-266.
 • »Kratak osvrt na razdoblje razvijenog i kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka na području stare župe Svetačje (Novska i okolina)«, Zbornik Moslavine, sv. 9/10, 2006/2007, 122-132.
 • »Osvrt na materijal u Hrvatskom povijesnom muzeju«, Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 12 (2007), 278-320.
 • »Uskočki Žumberak«, Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 12 (2007), 476-501.
 • »Zapisi iz dvadesetog stoljeća«, u: Povijest, kultura, baština Krapinsko-zagorske županije, Krapina, 2007, 171-181.
 • »Srednjovjekovni grad Steničnjak na Kordunu«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 38 (2006), 93-112.
 • »Krapinsko-zagorska županija u svjetlu dokumenata i iskaza svjedoka s posebnim osvrtom na prijeratno razdoblje, Drugi svjetski rat i razdoblje poraća«, Hrvatsko zagorje, god. 12 (2006),br. 3-4, 129-140.
 • »Sudbina Franje Rihara, župnika iz Gornje Stubice«, Hrvatsko zagorje, god. 12 (2006.), br. 1-2, 165-170.
 • »Mlaka i Jablanac, nestala sela«, Pro tempore, god. 3 (2006), br. 3, 77-84.
 • »Akcija Crkveni Bok«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 37 (2005), 325-342.
 • »Kolekcija filmskih i video zapisa u fundusu Spomen-područja Jasenovac s posebnim osvrtom na sjećanja logoraša«, u: Dijalog povjesničara −istoričara, sv. 10/2 (2005), 309-324.
 • »Pravoslavne crkve na području istočne Banije«, Ljetopis Srpkog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 10 (2005), 212-237.
 • »Govor mržnje u ustaškoj NDH«, Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 9 (2004), 243-260.

Opširnija bibliografija: