Doc. dr. sc. Filip ŠKILJAN

znanstveni suradnik


Akademska naobrazba:

 • doktorirao 2009. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakultetau Zagrebu s temom Politička opredjeljivanja u Hrvatskom zagorju 1941. – 1945.
 • magistrirao 2006. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Politički zatvorenici u logorima Jasenovac i Stara Gradiška
 • diplomirao na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Željeznodobna naselja u Beloj krajini

Zaposlenja i profesionalno iskustvo:

 • Institut za migracije i narodnosti (2010. – )
 • Srpsko narodno vijeće – Arhiv Srba u Republici Hrvatskoj (2006. – 2010.)
 • Voditelj izbornog kolegija Balkanske zemlje u dvadesetom stoljeću u sklopu preddiplomskog studija povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2008. – ) i voditelj izbornog kolegija Hrvatska u dvadesetom stoljeću na diplomskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2010. – )
 • Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac – kustos zbirke fotografija i digitalnih zapisa (2003. – 2006.)

Znanstveni interes:

 • hrvatska povijest dvadesetog stoljeća; usmena povijest; Drugi svjetski rat; nacionalne manjine u Hrvatskoj

Projekti:


Odabrana bibliografija:

Knjige

 • Organizirana prisilna preseljavanja Srba u NDH, Zagreb, 2015.
 • Talijani u gradu Zagrebu, Zagreb, 2015.
 • Prvi svjetski rat u Dalmaciji,Split – Dubrovnik, 2014.
 • Rusi u Hrvatskoj, Zagreb 2014.
 • Sjećanja na Domovinski rat u Pokupskom, Pokupsko, 2014.
 • Svakodnevni život Ukrajinaca u Lipovljanima, Lipovljani, 2013.
 • Kulturno-historijski spomenici Gorskog kotara i Ogulinsko-plašćanske zavale, Zagreb, 2012.
 • Talijani u Ciglenici, Zagreb, 2012., 5-53. (u suautorstvu s Lanom Peternel, Lucijom Šimičić i Mirnom Jernej)
 • Hrvatsko zagorje u Drugom svjetskom ratu opredjeljivanja, sukobi, žrtve, Zagreb, 2012.
 • Nacionalne manjine u gradu Zagrebu,Zagreb, 2012. (suautori Dragutin Babić i Drago Župarić-Iljić)
 • Kulturno-historijski spomenici Moslavine i kalničko-bilogorskog prigorja, Zagreb, 2011.
 • Kulturno-historijski spomenici zapadne Slavonije, Zagreb, 2010.
 • Znameniti Srbi u Hrvatskoj, Zagreb, 2009.
 • Politički zatvorenici u logorima Jasenovac i Stara Gradiška, Zagreb – Jasenovac, 2009.
 • Kulturno-historijski spomenici Banije, Zagreb, 2008.
 • Kulturno-historijski spomenici Korduna, Zagreb, 2007.
 • Nikola Tesla: čarobnjak tehnike, Zagreb, 2006.

 

Radovi u knjigama i časopisima

 • »Migracije Slovenaca na područje sjeverozapadne Hrvatske (Varaždinska i Krapinsko – zagorska županija)« u Podravina, sv. 14 (2015), br. 27, str. 175 – 189. (zajedno s Aleksandar Vukić)
 • »Slovenci u Zagrebu i djelovanje društva Slovenski dom u Zagrebu s posebnim osvrtom na pokušaj osnivanja slovenske škole 1946. godine« u: Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina, Zagreb, 2015, str. 157 – 166.
 • »Identitet Srba u Hrvatskoj« u: Politička misao, sv. 2 (2014), str. 111 – 134.
 • »Romi u Podravini i Međimurju i uključenost u hrvatsko društvo: od predrasuda i stigmatizacije do socijalne distance i diskriminacije« u : Podravina sv. 13, br. 25, Str. 141 – 159. (zajedno s Dragutin Babić).
 • »Prevjeravanje Srba na području sjeverozapadne Hrvatske 1941. i 1942. godine« u: Tokovi istorije (2014.), knjiga I, 135 – 173.
 • »Svakodnevni život vlaškog sela Žejane na Ćićariji u dvadesetom stoljeću« u: Histria, sv. 4 (2014.), 237 - 266.
 • »Starokatolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj« u: Historijski zbornik, sv. LXVII, br. 1 (2014), str. 195 - 213.
 • »Nekatere novejše dileme razvoja slovenske manjšine na Hrvaškem s poudarkom na območju na meji s Slovenijo« u: Razprave in gradivo, sv. 73 (december 2014.), str. 29 – 47.  (zajedno s Damirom Josipovičem)
 • »Romi u Istri« u: Zbornik javnih predavanja, svezak 3, Pazin, 2015., str. 105 – 113.
 • »Bošnjaci  na otoku Krku i u gradu Buzetu« u: Historijska misao (Tuzla), br. 1 (2015), str. 227 - 255
 • »Nacionalne manjine u Krapinsko – zagorskoj županiji – studija slučaja Slovenci« u: Hrvatsko zagorje, god. 20 (2014), sv. ¾, str. 103 – 118.
 • »Rusi u Slavoniji« u: Slavonija – sociodemografski problemi/izazovi, Zagreb, 2014, str. 29 – 49.
 • »Nacionalne manjine u hrvatskoj Baranji između čekića i nakovnja – slučaj baranjskih Nijemaca« u: Srpsko-hrvatski politički odnosi u 20. veku – zaštita identiteta, Novi Sad, 2014., str. 31-43.
 • »Analiza stvarnih dosega u konzumaciji prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – primjeri iz prakse«  u: Bošnjačka pismohrana (2014), str. 295 – 312.
 • »Progon Srba iz Zagreba i oduzimanje srpske imovine 1941.«, Tokovi istorije, 1(2013), str. 85-115.
 • »Socijalna integracija useljenika iz BIH (Bošnjaci i Hrvati) u Hrvatskoj« u: Migracije iz BIH, Sarajevo 2013.,  str. 95-103 (zajedno s Dragutin Babić)
 •  »Identity of national minorities in Croatia« u: National and European identity in the process od European integration, Belgrade, 2013, str. 131-158.
 • »Položaj Roma u Međimurju i varaždinsko-koprivničkoj Podravini i usporedba s položajem Roma u slovenskom Prekmurju i Mađarskoj«u: Zbornik Etnološkog instituta SANU, sv. 28 (2012), str. 159-190.
 • »Prisilno iseljavanje Srba iz Podravine i Kalničkog prigorja u ljeto i ranu jesen 1941.«, Cris, god XIV, br. 1 (2012), str. 342-364.
 • »The Organisation and Political Position of Serbs in Croatia«, Serbian Political Thought, No. 4/2012, Year IV, Vol. 5, str. 23-55.
 • »Rusi u Hrvatskoj između 1991. i 2011. « u: Studia lexicographica, god 5 (11) br. 2 (9), 21-50. 
 • »Prisilno iseljavanje Srba iz Moslavine 1941. godine« u: Historijski zbornik , 1(2012), 149-168.
 • »Organizirano masovno prisilno iseljavanje Srba iz Hrvatske 1941. godine«, Stanovništvo, br. 2 (2012), 1-34.
 • »Stambena problematika – studija slučaja Srbi u Hrvatskoj« u: Srpsko-hrvatski odnosi: rešavanje otvorenih pitanja, Petrovaradin, 2012, str. 165-188.
 • Mesarić Žabčić, Rebeka; Škiljan, Filip; Perić Kaselj, Marina, »Etnički identitet Rusina u Vukovarsko-srijemskoj županiji« u: Divan je kićeni Srijem, Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti, Nijemci, 2012, str. 113-128.
 • »Svakodnevni život rusinske obitelji u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu između 1920. i 1960. godine«: Zbornik za narodni život i običaje. Knj. 56 (2012). str. 325-372.
 • »Svakodnevni život pravoslavne obitelji u Podravini između dva svjetska rata« u: Podravina, vol. 11, br. 22 (2011), str. 82-107.
 • »Oduzimanje srpske imovine od strane vlasti NDH i iseljavanje Srba iz zapadne Slavonije 1941. godine« u: Osječki zbornik, sv. 30 (2011), str. 131-148.
 • »Bošnjaci/Muslimani na Kordunu 1991. i dvadeset godina kasnije – studija slučaja« u: Hrvatsko-srpski odnosi u dvadesetom veku, Golubić – Novi Sad, 2011.
 • »Teror ustaškog režima nad srpskim stanovništvom na području kotareva Vrbovsko, Delnice i Ogulin u proljeće i ljeto 1941. godine«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 43 (2011), 343-372.
 • »Cazinska krajina i svakodnevni život krajiške obitelji u prvoj polovini 20. stoljeća«, Bošnjačka pismohrana, god. 10 (2011), br. 32-33, 37-65.
 • »Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj«, u: Dobrovoljački glasnik, god. 11 (2011), br. 37, 125-154.
 • »O stradanju stanovništva kotara Stubica u Drugom svjetskom ratu i razdoblju poraća«, u: Osamsto godina pisanoga spomena Stubice (1209 – 2009), Donja Stubica, 2011, 223-241.
 • »Pisanja slovenskog časopisa Odmev 1932. – 1933.«, Studia lexicographica, god. 4 (2010), br. 1 (6), 139-162.
 • »Iz svakodnevnog života stanovnika područja Dvora na Uni u razdoblju između 1900. i 1941. godine«, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak, br. 10 (2010), 315-369.
 • »Partizanska gimnazija Maršal Tito u Zagrebu«, u: Zbornik partizanskih gimnazija, Zagreb, 2010, 14-19.
 • »Stanje objekata Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj«, u: Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu: zbornik radova s druge naučne konferencije s međunarodnim učešćem, Beograd, 2010, 43-99.
 • »Stradanje Srba, Roma i Židova u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine«, ScriniaSlavonica, sv. 10 (2010), 341-365.
 • »Logorski sustav Jasenovac−kontroverze«, u: Sabrina P. Ramet (ur.). Nezavisna država Hrvatska: 1941. – 1945., Zagreb, 2009, 117-130.
 • »Antigermanska propaganda u listu Privrednik između 1898. i 1941. godine«, u: Srpsko privredno društvo Privrednik kroz tri vijeka, Zagreb, 2009, 150-162.
 • »Genocid nad Srbima, Romima i holokaust nad Židovima u novogradiškom kraju tijekom Drugog svjetskog rata«, Tokovi istorije, br. 3 (2009), 33-62.
 • »Djelovanje SKD 'Prosvjeta' od 1944. do 1971. godine«, u: Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku (Golubić, 2009), Novi Sad, 2009, 49-60.
 • »Kongres Srba u Hrvatskoj 1945.«, u: Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije, Sremska Kamenica, 2010, 59-68.
 • »Donja Stubica i okolica u dvadesetom stoljeću«, u: Osam stoljeća Stubice, Donja Stubica, 2009, 171-187.
 • »Graditeljska baština zapadne Slavonije nestala u 19. i 20. stoljeću«, ScriniaSlavonica, sv. 9 (2009), 183-220.
 • »Odnos ustaške vlasti na Kalniku i u potkalničkom kraju prema Srbima, Židovima i Romima 1941. g.«, Cris, god. 11 (2009), br. 1, 91-103. 
 • »Hrvatsko zagorje, Jasenovac, Kordun i Banija – primjeri upotrebe novih metoda istraživanja hrvatske povijesti«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 41 (2009), 409-429.
 • »Problem srednjovjekovnih crkava koje su predane pravoslavnima«, u: Međunarodni znanstveni skup Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku (Golubić, 2008), Novi Sad, 2008, 91-102.
 • »Kotar Stubica neposredno prije Drugog svjetskog rata, u Drugom svjetskom ratu i u razdoblju poraća«, Hrvatsko zagorje, sv. 13 (2007), br. 3-4, 235-266.
 • »Kratak osvrt na razdoblje razvijenog i kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka na području stare župe Svetačje (Novska i okolina)«, Zbornik Moslavine, sv. 9/10, 2006/2007, 122-132.
 • »Osvrt na materijal u Hrvatskom povijesnom muzeju«, Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 12 (2007), 278-320.
 • »Uskočki Žumberak«, Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 12 (2007), 476-501.
 • »Zapisi iz dvadesetog stoljeća«, u: Povijest, kultura, baština Krapinsko-zagorske županije, Krapina, 2007, 171-181.
 • »Srednjovjekovni grad Steničnjak na Kordunu«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 38 (2006), 93-112.
 • »Krapinsko-zagorska županija u svjetlu dokumenata i iskaza svjedoka s posebnim osvrtom na prijeratno razdoblje, Drugi svjetski rat i razdoblje poraća«, Hrvatsko zagorje, god. 12 (2006),br. 3-4, 129-140.
 • »Sudbina Franje Rihara, župnika iz Gornje Stubice«, Hrvatsko zagorje, god. 12 (2006.), br. 1-2, 165-170.
 • »Mlaka i Jablanac, nestala sela«, Pro tempore, god. 3 (2006), br. 3, 77-84.
 • »Akcija Crkveni Bok«, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sv. 37 (2005), 325-342.
 • »Kolekcija filmskih i video zapisa u fundusu Spomen-područja Jasenovac s posebnim osvrtom na sjećanja logoraša«, u: Dijalog povjesničara −istoričara, sv. 10/2 (2005), 309-324.
 • »Pravoslavne crkve na području istočne Banije«, Ljetopis Srpkog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 10 (2005), 212-237.
 • »Govor mržnje u ustaškoj NDH«, Ljetopis Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, sv. 9 (2004), 243-260.

Opširnija bibliografija: