ZAPOSLENICI

Mr.sc. Boris Nikšić

Radno mjesto: Stručni savjetnik

Zvanje: Stručni savjetnik

Kontakt

Email:

boris.niksic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

magistrirao na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1998.

završio studij grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995.

osnovno i srednje školovanje završio u Šibeniku

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • od 2002. – Institut za migracije i narodnosti (Znanstveni odsjek za etnička istraživanja i nacionalne manjine), Zagreb
 • 1995. – 2002. – asistent u Hrvatskom institutu za povijest na Odjelu hrvatske latinističke historiografije

Znanstveni interes

povijest jugoistočne i istočne Europe, s osobitim obzirom na povijest međuetničkih odnosa i naionalnih manjina

Projekti

„Istraživanje migracijskih i etničkih pojava i sistematizacija pojmova“ (IMIN, 2007.-2011. )

“Manjine u procesu globalizacije” (IMIN, 2002-2006)

Bibliografija

 1. Monografije:

Osmansko Carstvo 17. stoljeća očima bivšeg zarobljenika: opis   osmanskog dvora i države Nikole Matije Iljanovića, Zagreb, 2001.

 1. Članci:
 • Ustanak Franje II. Rákóczija i vjerski sukobi u Ugarskoj, u: Povijesni prilozi, br. 16/1997, Zagreb, 1997.;
 • Spis „De praesenti statu Ottomanici imperii” Stjepana Gradića, in: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, god. III., br. 1-2, Zagreb, 1998.;
 • Ustanak Franje II. Rákóczija i Hrvatska, u: Riječ, časopis za kulturu Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 1999.;
 • Rákóczi i Hrvati, u: Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku, god. IV., br. 1-2, Zagreb, 1999.;
 • Spis o ustrojstvu Osmanskog Dvora Nikole Matije Iljanovića, u: Povijesni prilozi, vol. 20, no. 20, 2001., Zagreb, 2001.;
 • Sukobi u Bizantskom carstvu oko pitanja unije prije pada Konstantinopola. Je li bolja turska čalma ili papina tijara? in: Croatica Christiana periodica, 25, no. 47, 2001.;
 • Nikšić, Boris; Čoralić, Lovorka, «In memoriam aeternam»: nadgrobni spomenici Hrvata u Mlecima, in: Kolo, časopis Matice hrvatske, 10 (2000);
 • Sudbina Ugarske u hrvatskoj književnosti šesnaestog stoljeća, u: Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. A horvát-magyar történelmi kapcsolatok 900 éve alkalmából, ur. Milka Jauk-Pinhak, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István, Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2002.;
 • Romi u Mađarskoj: situacija i perspektive na pragu 21. stoljeća, in: Migracijske teme, br. 4/2004.;
 • Heršak, Emil; Nikšić, Boris, Croatian Ethnogenesis and the Nomadic Element, in: Chronica, Annual of the Institute of History, University of Szeged,7-8 (2008), 97-111;
 • Nikšić, Boris; Heršak, Emil, Sir Moses Finley: Utemeljitelj nove paradigme u istraživanju ekonomske povijesti, u: I. Finley, Antička ekonomija, Zagreb, 2011., 267-279. [pogovor uz hrvatsko izdanje knjige M. I. Finleyja o antičkoj ekonomiji]
 1. Radovi u zbornicima konferencija:
 • Egy Mohács előtti horvát történetíró az Oszmán Birodalomról, u: Hatalom és kultúra: az 5. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskyllä, 2001, Augusztus 6-10.) előadásai, szerkesztette Jankovics József és Nyerges Judit, 1. köt, Budapest, 2004. [Izvješće hrvatskog povjesničara iz perioda prije Bitke kod Mohača o Osmanskom Carstvu, u: Moć i kultura: predavanja s 5. međunarodnog hungarološkog kongresa (Jyväskyllä, 6.-10. kolovoza 2001.), uredili Jankovics József i Nyerges Judit];
 • Osmanska tema i hrvatski humanizam: primjer Šimuna Kožičića Benje, u: međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 2001.;
 • Szent István mint illír szent, u: „Hol vagy, István király?” (A Szent István hagyomány évszázadai), Budapest, 2006. [Sveti Stjepan kao ilirski svetac, u: „Gdje si, Sveti Stjepane?” (Stoljeća predaje o Svetom Stjepanu)];
 • Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj, u: Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država, Zagreb, 2020.
 1. Sudjelovanje na znanstvenim konferenijama:
 • sudjelovanje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „ Karlovački mir i nove granice, održanoj od 19. do 21. studenog 1999. u Zagrebu,s referatom: „Hrvatska i ugarski ustanci s kraja 17. i početka 18. stoljeća“;
 • Heršak, Emil; Nikšić, Boris, Some Aspects of War and Migration (the Croatian Case), u: Conflict And Migration: the Georgian-Abkhaz Case in the European Context, Istanbul 2008 (Heinrich Böll Stiftung, Tbilisi).
Skip to content