ZAPOSLENICI

Dr. sc. Marinko Vuković

Radno mjesto: znanstveni suradnik

Zvanje: viši znanstveni suradnik

Kontakt

Email:

marinko.vukovic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

doktorirao na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Migracije,  održavanje i transformacija identiteta u ruralnim zajednicama slavonske Posavine

diplomirao na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Veliki bečki rat 1683.-1699.

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

2011.-2023. – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Arhiv HAZU – arhivist, viši arhivist, upravitelj

2006.-2011. – Državni arhiv u Zagrebu – Odjela za zaštitu arhivskog gradiva izvan arhiva – arhivist, arhivist specijalist

1999.-2006. – Državni arhiv u Slavonskom Brodu – arhivist, arhivist specijalist

1997.-1999. – Osnovna škola „Ivana Brlić Mažuranić“ Slavonski Brod – profesor povijesti i zemljopisa

Znanstveni interes

povijest hrvatskih subetničkih i regionalnih migracija; odnos migracija i identiteta hrvatskih subetničkih skupina; odnos baštine i identiteta; lokalni, regionalni i subetnički identitet; objava etnografske i historiografske arhivske građe

Projekti

Sudjelovao kao suradnik na znanstvenom istraživačkom projektu Filozofskog fakulteta u Zagrebu Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (voditelj prof. dr. sc. Milana Černelić).

Sudjelovao sam kao suradnik na znanstveno istraživačkom projektu Filozofskog fakulteta Kulturni i jezični kontekst kao odrednice za stvaranje identiteta (voditelj: prof. dr. sc. Goran Pavel Šantek).

Nastavna djelatnost

Voditelj kolegija Hrvatska etnologija na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu .

Odabrana bibliografija

Knjige:

Vuković, Marinko. Migracije i identiteti u selima slavonske Posavine – Povijesno-etnološka studija slučaja. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2017.

Vuković, Marinko. Lukić, Luka. Opis sela Klakarja: graditeljstvo, pokućstvo, sprave i oruđa početkom 20. stoljeća. Zagreb-Klakar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Općina Klakar, 2016. (priređivač rukopisa, uvodna studija, rječnik).

Vuković, Marinko. Luka Lukić. Opis sela Klakarja 1905. – 1953. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2020., Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 61 (priređivač rukopisa, uvodna studija, rječnik).

Vuković, Marinko; Burnać, Ivana. Ante Tresić Pavičić. Poviest Hrvata pod narodnim vladarima (619. – 1102.) – Hrvatsko rano srednjovjekovlje iz gledišta hrvatskog književnika i intelektualca prve polovine 20. stoljeća, 2020. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (urednik, prepisivač rukopisa, priređivač rukopisa, objavljeno je izvorno arhivsko gradivo s uvodnim studijama i rječnikom nepoznatih riječi),

Radovi u knjigama i časopisima:

Vuković, Marinko; Rubić, Tihana. Podatci iz Stališa duša kao izvor za etnološko istraživanje obiteljskog života Krivopućana. Živjeti na Krivom Putu : Etnološka monografija o Primorskim Bunjevcima. Sv. II. Černelić, Milana ; Rajković, Marijeta ; Rubić, Tihana (ur.), Zagreb : FF-press, 2009. Str. 57-76.

Vuković, Marinko. Role mužů a žen ve formování a udržování identity rurální společnosti. Svět mužů a žen Muž a žena ve svědectvích lidových tradic 16. Habartová, Romana; Holubová, Markéta (ur.). Uherske Hradište : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2011. 53-58 (međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Vuković, Marinko. The Influence of Migrations and Contact with Others on the Origin of the Name of the Croatian Sub-Ethnic Group Šokci. Migration and Identity – Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans / Petko Hristov (ur.). Sofija : Paradigma, 2012. Str. 192-205.

Vuković, Marinko. Novi pogledi na podrijetlo šokačke subetničke skupine. IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda. Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.). Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).

Vuković, Marinko. Fragmenti bunjevačkih kulturnih elemenata u slavonskoj Posavini kod migranata iz Like i Korduna. Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu, ur. M. Černelić; M. Rajković; J. Grbić Jakopović; T. Rubić; M. Dronjić; M. Gotal. Zagreb: FF press. 2014. 311-327

Vuković, Marinko. Lovretićev Otok – izvor za proučavanje identiteta seoskih zajednica. Josip Lovretić (1865.-1948.), jedno stoljeće poslije u povodu 150. obljetnice rođenja. / Bilić, Anica; Cvikić, Sandra; Gligorević, Ljubica; Marijanović, Luka; Živić, Dražen (ur.). Otok: Grad Otok, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar, Centar za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, Gradski muzej Vinkovci, Đakovačko-osječka nadbiskupija., 2017. 35-48

Vuković, Marinko. Identitet u seoskoj zajednici slavonske Posavine. Zbornik za narodni život i običaje. 56 (2012); 281-324 (članak, znanstveni).

Vuković, Marinko. Problem podrijetla Šokaca i njegov odraz u historiografji. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30 (2012); 327-358 (članak, znanstveni).

Vuković, Marinko. Pogled na međuodnos baštine, kulture i identiteta. Arhivski vjesnik. 54 (2011) ; 97-113 (pregledni rad, znanstveni).

Opširnija bibliografija:

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/30626

Skip to content