ZAPOSLENICI

Dr.sc. Sonja Podgorelec

Radno mjesto: Znanstvena savjetnica u trajnom izboru

Zvanje: Znanstvena savjetnica u trajnom izboru

Kontakt

Email:

sonja.podgorelec@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirala 2004. (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu) s temom „Kvaliteta života starijeg stanovništva u izoliranim sredinama – primjer hrvatskih otoka”
 • magistrirala 1998. (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu) s temom „Starenje na dalmatinskim otocima”
 • diplomirala sociologiju 1985. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb (od 1985.)
 • Nastava: kolegij Istraživanje tržišta, Odsjek produkcije, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, dodiplomska nastava, (od šk./g. 2004/2005 – )

Znanstveni interes

 • sociološki (socijalno-gerontološki) aspekti starenja stanovništva Hrvatske,
 • kvaliteta života u urbanim i ruralnim prostorima,
 • utjecaj migracija na promjenu kvalitete života stanovnika lokalnih zajednica (posebice hrvatski otoci i priobalje),
 • sociološki aspekti života migrantica i djece u migraciji i povratku,
 • individualne orijentacije i socio-kulturni obrasci ponašanja mladih migranata

Projekti

 • Zdravlje kao čimbenik života starijeg stanovništva hrvatskih otoka, voditeljica: Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti (2023 – 2024)
 • Mreže otočne temporalnosti: multidisciplinarno istraživanje iskustava temporalnosti na Dugom otoku i na Kornatskom otočju, voditelj: Tomislav Oroz, Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru (2021-2023)
 • Ostarjeti u vlastitom domu – izazovi i perspektive, voditeljica: dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti (2021- 2024)
 • Hrvatska – nova imigracijska zemlja?, voditeljice: dr. sc. Margareta Gregurović i dr. sc. Simona Kuti, Znanstveni odsjek za migracijska i demografska istraživanja, IMIN (2020. ‒ 2023). 
 • Quality of Living in the Housing Estates of the Socialist and Post-socialist Era: A Comparative Analysis Between Slovenia and Croatia, bilateralni projekt HZZZ i SZZZ., voditelj projekta: Richard Sendi (Urbanistični inštitut Republike Slovenije), voditeljica hrvatskog dijela projekta: dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac, Institut za društvena istraživanja, Zagreb (2020-)
 • Utjecaj doseljavanja iz BiH na socio-demografski razvoj gradskih regija Hrvatske, voditeljica: dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, (2014-2015)
 • Promjene u malim otočnim zajednicama – primjer šibenskih otoka, voditelj: dr. sc. Ivan Lajić (2010-2013)
 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske, voditelj: dr. sc. Ivan Lajić (2007-2014)
 • Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske, voditelj: dr. sc. Ivan Lajić (2002-2006)
 • Gelebte Nachbarschaft (Nordwest-Kroatien) / Susjedstvo u životu i praksi ‒ sjeverozapadna Hrvatska (Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, Wien i IMIN), voditeljica: dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, suvoditeljica: Sonja Podgorelec (2005-2006)
 • Internationales Lernen / Mladi između europskih, nacionalnih i regionalnih orijentacija, projekt Vijeća Europe, uključeno pet europskih zemalja, voditelj: dr. Josef Held, voditeljica hrvatskog dijela projekta: dr. sc. Melita Švob (1996-1999)
 • Unutarnje migracije, voditelj: dr. sc. Ivan Lajić (1996-2002)
 • Židovska zajednica Zagreb, voditeljica: dr. sc. Melita Švob (1993-1994)
 • Djeca u migraciji i povratku u Hrvatsku, voditeljica: dr. sc. Melita Švob (1991-1995)
 • Depopulacija i revitalizacija otočnog prostora Hrvatske, voditelj: dr. sc. Ivan Lajić (1989-1991)
 • Utjecaj migracija na rast i razvoj djece migranata, voditeljica: dr. sc. Melita Švob (1985-1990)
 • Migracije žena Jugoslavije u inozemstvo, voditeljica: dr. sc. Melita Švob (1985-1987)

Odabrana bibliografija

Knjige i studije

 • Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2013. (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • Ostarjeti na otoku – kvaliteta života starijega stanovništva hrvatskih otoka. Zagreb, Institut za migracije i narodnosti, 2008.
 • Otoci dviju generacija. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2004 (suautori Dragutin Babić i Ivan Lajić).
 • Otoci – ostati ili otići? Studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2001 (suautori Ivan Lajić i Dragutin Babić).
 • Prognana i izbjegla djeca u Zagrebu (ur. Melita Švob). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1993 (suautorstvo).

Radovi u časopisima i knjigama

 • „Uneven demographic development within Croatia, 1950s – present. Implication for rural quality of life and youth out-migration“, 2021, Rural Youth at the Crossroads – Transitional Societies in Central Europe and Beyond (ur. Kai A. Schaft, Sanja Stanić, Renata Horvatek i Annie Maselli), London, New York: Routledge, str. 37-52 (suautorica Sanja Klempić Bogadi)
 • „The Demography of the Archipelago – Migration as a Way of Life”, 2020, The Notion of Near Islands – The Croatian Archipelago (ur. Nenad Starc), New York, London: Rowman & Littlefield,
  str. 89-110 (suautorica Sanja Klempić Bogadi)

 • „Housing integration of immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: example of the City of Zagreb”, 2020, Geoadria, god. 25, br. 1, str. 8-28 (suautorice Sanja Klempić Bogadi i Margareta Gregurović)
 • „Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: A Sense of Belonging and Acceptance in the New Social Environment“, 2019, Treatises and Documents Journal of Ethnic Studies/Razprave in gradivo, Revija za narodnosna vprašanja, br. 82, str. 5–23 (suautorice Margareta Gregurović i Sanja Klempić Bogadi).
 • „Doseljavanje iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku: migracijski obrasci na primjeru doseljenika u Zagrebu“, 2018, Stanovništvo, god. 56, br. 2, str. 39-62 (suautorice Sanja Klempić Bogadi i Margareta Gregurović).
 • „Leisure time as an aspect of quality of life in the population of the Municipality of Gornja Rijeka“, 2017, Geoadria, god. 22, br. 2 (suautorice Sanja Klempić Bogadi i Monika Šabijan).
 • „Materijalno blagostanje kao objektivna dimenzija kvalitete života stanovništva ruralnih prostora – općina Gornja Rijeka“, 2016, Sociologija i prostor, god. 54, br. 206 (3), str. 197-218 (suautorice Sanja Klempić Bogadi i Monika Šabijan).
 • „Društvene teorije umirovljenja i produktivnog starenja“, 2015, Etnološka tribina, god. 45, br. 38, str. 58-71 (suautor Mario Bara)
 •  „Hrvatsko selo na početku 21. stoljeća – studija slučaja općina Gornja Rijeka“, Sociologija i prostor, 2015, god. 53, br. 2, str. 139–161 (suautorice Sanja Klempić Bogadi i Monika Šabijan).
 • „Satisfaction with the quality of life on Croatian small islands: Zlarin, Kaprije and Žirje“, Island Studies Journal, 2015, god. 10, br. 1, str. 91–110 (suautorice Margareta Gregurović i Sanja Klempić Bogadi).
 • „Žensko iskustvo starenja i migracije: pogled s otokâ“, Migracijske i etničke teme, 2014, god. 30, br. 3, str. 379–404 (suautor Mario Bara).
 • „Kvaliteta života starijega stanovništva na hrvatskim otocima“, Gerontologija, 2014, god. 16, br. 2, str. 108–126 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • “Sociogeografske promjene u naseljima Makarskog primorja”, Zbornik “Makarsko primorje danas” (ur. Marko Mustapić i Ivan Hrstić). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Grad Makarska, 2012, str. 101-120 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • „Sociogeografske promjene u malim otočnim zajednicama − primjer otoka Zlarina”, Geoadria, 2011, god. 16, br. 2, str. 189-209 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • “Starenje stanovništva i radna snaga”, Zbornik, 2nd International Conference “Vallis Aurea” (ur. Branko Katalinić). Požega – Vienna: Veleučilište u Požegi – DAAAM International, 2010, str. 1149-1157 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • „Migracija kao sudbina – hrvatski otoci i starenje stanovništva”. Migracije i regionalni razvoj (ur. Ivan Lajić), Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2010, str. 141-162.
 • „Ostarjeti u gradu – primjer Zagreba”, Sociologija i prostor. Zagreb, 2009, god. 47, br 185 (3), str. 241-262 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • „Sociodemografske značajke i procesi u hrvatskim obalnim gradovima”. Geoadria, Zadar, 2009, god. 14, br. 2, str. 221-247 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • „Starenje i neformalna skrb o starim osobama u Hrvatskoj”. Migracijske i etničke teme. Zagreb, 2007, god. 23, br. 1-2, str. 111-134 (suautorica Sanja Klempić Bogadi).
 • „Stariji otočani – akteri revitalizacije otočnog prostora”, Zbornik 1. konferencije o kršu (ur. Juraj Božićević). Gospić: Centar za hrvatski krš i  Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja, 2006, str. 33-40.
 • „Starenje stanovništva naselja Murter”. Murterski godišnjak. Murter, 2005, br. 2, str. 363-374.
 • “Otočni izazovi: život na periferiji, odlazak ili revitalizacija otočnog mikrosocijalnog ambijenta”. Sociologija sela. Zagreb, 2004, god. 42, br. 165/166 (3/4), str. 255-276 (suautori Dragutin Babić i Ivan Lajić).
 • „Utjecaj migracija na starenje otočnog stanovništva – pet iških priča”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2002, god. 18, br. 4, str. 319-338 (suautorica Sanja Klempić).
 • „Integrationsprozesse im Zagreber Stadtteil Dubrava”, u: International Lernen – Lokal Handeln: Interkulturelle Praxis ‘vor Ort’ und Weiterbildung im internationalen Austausch. Erfahrungen und Erkenntnisse aus Deutschland, Griechenland, Kroatien, Lettland, den Niederlanden und der Schweiz (ur. Rudolf Leiprecht, Christine Riegel, Josef Held, Gabriele Wiemeyer). Frankfurt am Main – London: IKO-Verlag, 2001, str. 121-148 (suautori Ognjen Čaldarović, Carmen Brčić i Melita Švob).
 • „Jugendliche aus dem Zagreber Stadtteil Dubrava während der internationalen Jugendbegegnung ´Über das Zusammenleben und Ausgrenzen in unseren Stadtteilen´”, u: International Lernen – Lokal Handeln: Interkulturelle Praxis ‘vor Ort’ und Weiterbildung im internationalen Austausch. Erfahrungen und Erkenntnisse aus Deutschland, Griechenland, Kroatien, Lettland, den Niederlanden und der Schweiz (ur. Rudolf Leiprecht, Christine Riegel, Josef Held, Gabriele Wiemeyer). Frankfurt am Main – London: IKO-Verlag, 2001, str. 201-210 (suautorice Carmen Brčić i Nada Brusar).
 • „Migracijske dileme otočana: od cirkulacije prema migraciji ili ostanku?”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2001, god. 17, br. 3, str. 175-194 (suautori Ivan Lajić i Dragutin Babić).
 • „Kirche und Disco: der soziokulturelle Kontext und die Orientierung von Jugendlichen in Stadtteil Dubrava (Zagreb)”, u: Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration: Ergebnisse eines internationalen Projekts, Band II. Berlin-Hamburg: Argument Verlag, 1999, str. 275-294 (suautori Vjeran Katunarić i Melita Švob).
 • „Jugend in Dubrava, einem Stadtteil in Zagreb”, u: Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration: Ergebnisse eines internationalen Projekts, Band II. Berlin-Hamburg: Argument Verlag, 1999, str. 246-274 (suautorice Melita Švob i Carmen Brčić).
 • „Utjecaj migracija na starenje stanovništva cresko-lošinjskog otočja”, Migracijske teme, Zagreb, 1999, god. 15, br. 4, str. 515-530.
 • „Utjecaj migracija na starenje stanovništva dalmatinskih otoka”, u: Migracije u Hrvatskoj – regionalni pristup (ur. Ivan Lajić). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998, str. 137-169.
 • „Noviji demografski razvitak naselja Murter”, Migracijske teme, Zagreb, 1998, god. 14,
 • „Crkva i disko: sociokulturni kontekst i orijentacije u zagrebačkoj Dubravi”, Migracijske teme, Zagreb, 1998, god. 14, br. 1-2, str. 33-64 (suautori Vjeran Katunarić i Melita Švob).
 • „Youth in Dubrava”, u: Jugend zwishen Ausgrenzung und Integration: Theorien und Methoden eines internationalen Projekts. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1997, str.107-116 (suautorica Melita Švob).
 • „Jugendforschung in Kroatien”, u: In Grenzen Verstrickt – Jugendliche und Rassismus in Europa (ur. Rudolf Leiprecht). Duisburg: Duisburger Institut für Sprach und Sozialforschung, 1995, str. 257-264 (suautorica Melita Švob).
 • „Stariji građani na radu u inozemstvu i njihov povratak – sociološki aspekti”, u: Starost i starenje – izazov današnjice. Makarska: Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1995, str. 389-393.
 • „Židovi u Hrvatskoj: s posebnim osvrtom na grad Zagreb”, Migracijske teme, Zagreb, 1994, 10/1: 55-84 (suautorice Melita Švob i Carmen Brčić).
 • „Psihičke tegobe prognane i izbjegle djece”, Migracijske teme, Zagreb, 1992, god. 8, br. 3-4, str. 217-229 (suautor Josip Anić).
 • „Problemi jedne stare otočne populacije – Šolta”, u: Otočani – otočka demografska istraživanja. Zagreb: Centar za razvoj otoka Ekonomskog instituta u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1991,str. 89-109.
 • „Migracije i zdravlje”, Migracijske teme, Zagreb, 1990, god. 6, br. 4 (supplement), str. 69-79.

Opširnija bibliografija:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/126476

Nagrade:

Državna nagrada za znanost (2008.) u području društvenih znanosti u kategoriji Popularizacije i promidžbe znanosti za knjigu „Ostarjeti na otoku – Kvaliteta života starijega stanovništva hrvatskih otoka“ (2008), Zagreb: Institut za migracije i narodnosti.

 

Članstva:

Hrvatsko sociološko društvo (HSD).

International Small Island Societies Association (ISISA).

Skip to content