ZAPOSLENICI

Dr.sc. Simona Kuti

Radno mjesto: viša znanstvena suradnica

Kontakt

Email:

simona.kuti@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija (8.5.2019., Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku)
 • izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija (30.11.2017.)
 • doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. s temom “Transnacionalni socijalni prostori. Prekogranične veze migrantskih skupina u Hrvatskoj”
 • diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004.

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2005–
 • sudjelovala u izvođenju nastave na kolegijima “Transnational Social Spaces” i “Case Study”, redovnog dvopredmetnog diplomskog studija sociologije i Združenog međunarodnog diplomskog studija kulturne sociologije Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru (2014./2015., voditelj kolegija prof. dr. sc. Saša Božić)
 • nositeljica kolegija “Sociologija migracija”, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katedra za sociologiju, dvopredmetni preddiplomski studij sociologije (2019./2020.; vanjska suradnica)
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju (Hrvatsko sociološko društvo, 2013–2015 )
 • izvršna urednica znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme (IMIN, 2021. – )
 • članica organizacijskog i akademskog odbora međunarodnog poslijediplomskog tečaja Divided Societies (IUC, Dubrovnik, 2010–)
 • dopredsjednica Hrvatskog sociološkog društva (2019. – )

Znanstveni interes

sociologija migracija, transnacionalni socijalni prostori, transnacionalne migracije, sociologija prostora

Projekti

 • COST akcija (CA21143) “Transnational Family Dynamics in Europe” (voditeljica akcije prof. Mieke Schrooten, Odisee University of Applied Sciences, Bruxelles; 2022-)
 • “Hrvatska – nova imigracijska zemlja?” (Institut za migracije i narodnosti, 2020- )
 • CrossMigration, Work Package 8 – “Defining migration indicators” u okviru programa Obzor 2020 (Migration Policy Group, Brussels, 2019–2020)
 • COST akcija (CA16111) “International Ethnic and Immigrant Minorities’ Survey Data Network” (voditeljica akcije prof. Laura Morales, Sciences Po, Pariz; 2017-2021)
 • “Researching Third Country Nationals’ Integration as a Three-way Process – Immigrants, Countries of Emigration and Countries of Immigration as Actors of Integration” (INTERACT), (European University Institute, Firenze – Migration Policy Centre; CEDEM /Center for Ethnic and Migration Studies, Universite de Liege/; GRITIM /Interdisciplinary Research Group on Immigration, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona/; Migration Policy Institute Europe, Brussels; 2013-2014)
 • “CARIM East” – Consortium for Applied Research on International Migration (European University Institute, Firenze – Migration Policy Centre; Centre of Migration Research /CMR/, University of Warsaw; 2013)
 • “Transnacionalne migracije – izazovi hrvatskom društvu” (Institut za migracije i narodnosti, 2007-2014 )
 • “Riding the Migration Flows: Immigration, Labour Economics, Social-Cultural Integration in the Province of Teramo”, work-package “The Migration Flows in the Euro-Adriatic Region” (Università degli Studi di Teramo; LUMSA, Roma; Università degli Studi di Napoli Federico II; Sapienza – Università; di Roma; Università di Macerata; European University Institute, Firenze, Sveučilište u Zadru, 2012–2013)
 • “Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam” (Institut za migracije i narodnosti, 2005-2006)
 • “Gendered Migration, Sex Work and Exploitation: Trafficking in Women and Prostitution” (Institut für die Wissenschaften vom Menschen /IWM/, Wien; Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien, Wien; Science and Research Centre Koper, University of Primorska, Koper; Anti Trafficking Center, Belgrade; University of Vienna, Department of Economics, Vienna; Mirovni inštitut, Ljubljana; Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2005-2006)
 •  

Odabrana bibliografija

 • Pandemic Management Systems and Migration”, Migracijske i etničke teme, 2020, 36 (2–3): 197–228 (suautori Gregurović, M., Gregurović, S., Kumpes, J., Lazanin, S. i Mlinarić, D.).
 • “Social Space and Transnational Social Space: How to Explore a Missing Link?”, Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja,2019, 57(1): 5–22 (suautor S. Božić).
 • “Europska politika integracije migranata: od standardiziranja mjera za zemlje Europske unije prema integracijskom servisu utemeljenom na društvenoznanstvenim spoznajama”, Revija za sociologiju, 2018, 48(1): 49–75 (suautor S. Božić).
 • “Transnationalism and Multiculturalism: An Intellectual Cul-de-sac or Paths for Further Research?”, Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies/ Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja, 79(2017): 33–51.
 • Transnacionalni socijalni prostori. Migrantske veze preko granica Hrvatske, 2016, Zagreb: Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo (suautor: S. Božić).
 • “New international borders – old social spaces: Transnational migrant networks across the boundaries of post-socialist Croatia”, Österreichische Zeitschrift für Soziologie / Austrian Journal of Sociology, 2016, 41(4): 409–426 (suautor Saša Božić).
 • “Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences”, Migracijske i etničke teme, 2016, 32(1): 91–122 (suautori: M. Gregurović i D. Župarić-Iljić).
 • “Izbjegličke studije i migrantski transnacionalizam: od ignoriranja do novih mogućnosti”, Polemos, 2014, 17 (33–34): 29–47.
 • “Bosniaks in Croatia: Immigration and Transnational Social Spaces”, u: Mirza Emirhafizović i sur. (ur.). Migration from Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, 2013, str. 105-114. (suautori S. Gregurović i S. Božić).
 • “Koncepti transnacionalnih socijalnih prostora i polja u istraživanju migracijskih i postmigracijskih procesa”, Migracijske i etničke teme, 2012, 28(2): 119–141.
 • “Istraživanja migrantskih organizacija: definicije, koncepti, perspektive i pristranosti”, u: Saša Božić (ur.). Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja – primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, HSD, 2012, str. 25–51.
 • “Kroatien als Immigrationsland: Transnationale soziale Räume der albanischen, bosniakischen und chinesischen Immigranten”, u: Angelika Welebil i Jörn Nuber (ur.). Gast:arbeit. Gehen – bleiben – zurückkehren. Positionen zur Arbeitsmigration im Raum Ex-Jugoslawien, Wien: Edition Art Science, 2012, str. 245–276. (suautor S. Božić)
 • “Analitičke dimenzije za istraživanje transnacionalnih aktivnosti: primjer kineskih migranata u Hrvatskoj”, Revija za sociologiju, 2011, 41(3): 315–340 (suautor S. Božić).
 • “Metodološki nacionalizam u društvenim znanostima: konzekvence za društvena istraživanja”, Migracijske i etničke teme, 2011, 27(3):325–344 (suautor S. Božić).
 • “Ograničenja konceptualizacija rezidencijalne segregacije: povratak socijalnom prostoru?”, Socijalna ekologija, 2011, 20(3): 315–333 (suautori M. Gregurović i S. Božić).
 • “Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006.”, Revija za socijalnu politiku, 2010, 17(2): 179-196 (suautorica M. Gregurović).


Opširnija bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265100

Skip to content