ZAPOSLENICI

Dr.sc. Sanja Klempić Bogadi

Radno mjesto: Znanstvena savjetnica

Zvanje: Znanstvena savjetnica

Kontakt

Email:

sanja.klempic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirala 2008. na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu; disertacija: Demogeografski aspekti suburbanizacije Hrvatske primjer riječke aglomeracije
 • magistrirala 2003. na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu; magistarski rad: Razvoj stambenih naselja Splita nakon Drugoga svjetskog rata pod utjecajem imigracije
 • diplomirala 1998. na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu
 • 2018. – izabrana u znanstveno zvanje  znanstvene savjetnice
 • 2012. – izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice
 • 2009. – izabrana u znanstveno zvanje znanstvene suradnice
 • 2019. – izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice
 • 2011. – izabrana u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 2000–
 • pročelnica Znanstvenog odsjeka za migracijska i demografska istraživanja,  2014‒
 • glavna urednica znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme, 2013 ‒ 2020
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Stanovništvo, 2021‒
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Hrvatski geografski glasnik, 2018‒
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Demografija, 2017‒
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Acta Geobalcanica, 2015‒
 • članica uredništva znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme, 2009‒
 • vanjska suradnica na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010‒
 • vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2009 – 2011

Znanstveni interes

migracija, starenje, prostorni aspekti demografskih procesa, kvaliteta života, geografija otoka

Projekti

 • Mreže otočne temporalnosti: multidisciplinarno istraživanje iskustava temporalnosti na Dugom otoku i Kornatima (Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i antropologiju, 2021.-)

 • Ostarjeti u vlastitom domu – izazovi i perspektive (IMIN, 2021.-)

 • INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja – istraživanje Uspostava sustava prikupljanja podataka o društvenoj uključenosti osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2020.-2021.)

 •  

  Hrvatska – nova imigracijska zemlja? (IMIN, 2020.-)
 • Bilateralni projekt Urbana revitalizacija gradskog centra na primjeru Ljubljane. Komparacija sa zagrebačkim centrum (Urbanistični inštitut Republike Slovenije i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2018.-2019.)
 • Bilateralni projekt Niski fertilitet u Hrvatskoj i Srbiji iz periodske i kohortne perspektive – bolje razumijevanje za bolje projekcije (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.-2017.)
 • Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivosti (Prirodoslovno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2016.-2019.)
 • Utjecaj doseljavanja iz BiH na socio-demografski razvoj gradskih regija Hrvatske (IMIN, 2014.-2015.)
 • Promjene u malim otočnim zajednicama – primjer šibenskih otoka, (IMIN, 2010.-2013.)
 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (IMIN, 2007.-2014.)
 • Gelebte Nachbarschaft (Nordwest-Kroatien)/Susjedstvo u životu i praksi – sjeverozapadna  Hrvatska (Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, Wien i IMIN, 2005.-2006.)
 • Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske (IMIN, 2002.-2006.)
 • Unutarnje migracije u Hrvatskoj (IMIN, 2000.-2002.)

Odabrana bibliografija

Knjige

 • Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika: sociološko-demografska studija. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 2018. (suatori J. Vukić i O. Čaldarović).
 • Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2013. (suautorica Sonja Podgorelec).

Radovi u časopisima i knjigama

 • “The older population and the COVID-19 Pandemic – The case of Croatia“, Stanovništvo, 2021,  god. 59, 1, str. 31–46.

 •  

  “Uneven Demographic Development within Croatia, 1950s-present: Implications for Rural Quality of Life and Youth Out-Migration”, Rural Youth at the Crossroads: Transitional Societies in Central Europe and Beyond (ur. K. A. Schafft, S. Stanić, R. Horvatek, A. Maselli), London, New York: Routledge, 2021, str. 37-52 (suatorica Sonja Podgorelec) 
 • “The Demography of the Archipelago – Migration as a Way of Life”, The Notion of Near Islands – The Croatian Archipelago (ur. N. Starc), London: Rowman & Littlefield, 2020, str. 89-110. (suatorica Sonja Podgorelec)
 • “Housing integration of immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: example of the City of Zagreb”, Geoadria, 2020, god. 25, 1 (suatorice Sonja Podgorelec i Margareta Gregurović)
 • “Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: A Sense of Belonging and Acceptance in the New Social Environment”, Razprave in gradivo, 2019, 82, str. 5–23 (suautorice Sonja Podgorelec i Margareta Gregurović)
 • “Doseljavanje iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku: migracijski obrasci na primjeru doseljenika u Zagrebu”, Stanovništvo, 2018, god. 56, 2, str. 39-62 (suautorice Sonja Podgorelec i Margareta Gregurović).
 • “Leisure time as an aspect of quality of life in the population of the Municipality of Gornja Rijeka”, Geoadria, 2017, god. 22, 2, str. 193-221 (suautorice Sonja Podgorelec i Monika Šabijan).
 • “Neki aspekti sociodemografskog stanja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj”, 2017, Etničke grupe Vojvodine u 21. veku – stanje i perspektive održivosti, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 145-167 (suautori Drago Župarić-Iljić i Sonja Podgorelec).
 • “Assessing the quality of migration statistics in Croatia”,  The population of the Balkans at the dawn of the 21st century (ur. V.  Janeska i A. Lozanoska). Skopje : Institute of Economics, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 2017, str. 193-204 (suatori Ivan Čipin i Petra Međimurec).
 • “Hrvatsko selo na početku 21. stoljeća – studija slučaja Gornja Rijeka, Sociologija i prostor, 2015, god. 53, br. 2, str. 139-161 (suautorice Sonja Podgorelec i Monika Šabijan).
 • “Satisfaction with the quality of life on Croatian small islands: Zlarin, Kaprije and Žirje”, Island Studies Journal, 2015, god. 10, br. 1, str. 91-110 (suautorice Sonja Podgorelec i Margareta Gregurović).
 • “Suvremena migracijska obilježja statističkih jedinica Republike Hrvatske”, Migracijske i etničke teme, 2014, god. 30, br. 3, str. 437-477 (suautor Ivan Lajić).
 • “Active Ageing as Lifestyle on Croatian Islands”, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2014, 148, str. 715-725 (suautorica Sonja Podgorelec)
 • “Migracijska komponenta u suvremenom demografskom razvoju Rijeke i priobalja Primorsko-goranske županije”, Migracijske i etničke teme. Zagreb, 2012, god. 28, br. 2, str. 165-187 (suautor Ivan Lajić).
 • “Sociogeografske promjene u malim otočnim zajednicama − primjer otoka Zlarina”, Geoadria, 2011, god. 16, br. 2, str. 189-209 (suautorica Sonja Podgorelec).
 • “Populacijski razvoj gradskih regija Hrvatske 1948.-2001.”, Migracije i regionalni razvoj (ur. Ivan Lajić). Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2010, str. 30-76.
 • Croatian Cities under Transformation: New Tendencies in Housing and Segregation”, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2009, god. 100, br. 4, str. 454-468 (suautorica Dubravka Spevec).
 • “Ostarjeti u gradu – primjer Zagreba”, Sociologija i prostor, 2009, god. 47, br. 3, str. 241-262  (suautorica Sonja Podgorelec).  
 • “Sociodemografske značajke i procesi u hrvatskim obalnim gradovima”, Geoadria, 2009, god. 14, br. 2,  str. 221-247 (suautorica Sonja Podgorelec).  
 • “Utjecaj migracije na demografski razvoj riječke aglomeracije”, Hrvatski geografski glasnik, 2008, god.  70, br. 1, str. 43-65.
 • “Starenje i neformalna skrb o starim osobama u Hrvatskoj”, Migracijske i etničke teme, 2007, god. 23, br. 1-2, str. 111-134 (suautorica Sonja Podgorelec).  
 • “Razvoj stambenih naselja Splita nakon Drugog svjetskog rata”, Hrvatski geografski glasnik, 2004, god.  66, br. 2, str. 95-119.
 • “Split as In-migration Centre”, Hrvatski geografski glasnik, 2004, god. 66, br. 1, str. 5-28.
 • “Migracije i starenje otočnog stanovništva – pet iških priča”, Migracijske i etničke teme, 2002, god. 18, br. 4, str. 319-338 (suautorica Sonja Podgorelec). 

Opširnija bibliografija:

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/234851?autor=234851

Skip to content