ZAPOSLENICI

Dr.sc. Matijas Baković

Dr. sc. Matijas Baković

Radno mjesto: asistent

Zvanje: asistent

Kontakt

Email:

matijas.bakovic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

diplomirao kroatologiju i povijest na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

2017. – 2021. asistent na Odsjeku za kroatologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

2008. – 2012. Trgovačka škola u Zagrebu: prof. hrvatskoga jezika i povijesti (studeni i prosinac 2008., siječanj 2012.); knjižničar (od siječnja 2009. do kolovoza 2010.)

Znanstveni interes

Hrvatska kulturna i politička povijest, filologija, Hrvati u Bosni i Hercegovini

Projekti

Sudjelovao na projektu izradbe Hrvatskoga odostražnoga rječnika (od 4. prosinca 2017.)

Član Radne skupine za izradbu prijedloga reformiranoga studija kroatologije (od 23. siječnja 2018.)

Član Radne skupine za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o hrvatskoj kulturnoj povijesti (od 12. rujna 2018.)

Tajnik Radne skupine za izradbu prijedloga studijskoga programa kulturâ Bosne i Hercegovine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (od 27. lipnja 2018.)

Član Organizacijskoga odbora znanstvenoga i nakladničkoga projekta „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća“ (od 6. 2. 2020.)

Odabrana bibliografija

 1. Baković, Matijas (2009) Donadini i Sudeta: antipodi iste bolesti (kroz nekrologe u tadašnjem tisku). Marulić, 5, 867-874.

  Baković, Matijas (2010) Upotreba dijakritičkih znakova u hrvatskom latiničnom pismu. Riječ, 16, 1, 47-56. [Pregledni rad.]

  Baković, Matijas (2011) Pokušaj grafijske reforme Đure Augustinovića. Fluminensia, 23, 1, 39-52. [Prethodno priopćenje.]

  Baković, Matijas (2011) Hrvatski jezik na službenim mrežnim stranicama bosanskohercegovačkih državnih institucija. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 58, 5, 185-191. [Stručni rad.]

  Baković, Matijas (2015) Status hrvatskoga jezika na mrežnim stranicama službenih institucija u BiH od 2011. do 2014. godine. Međunarodna znanstvena konferencija „Identiteti – kulture – jezici: Identitetska i kulturna raznolikost BiH i europske perspektive jednoga podijeljenog društva“, zbornik radova, sv. 1., Mostar, str. 391-400. [Stručni rad.]

  Grčević, Mario; Baković, Matijas (2017) Komunistička ideologija u hrvatskim školskim priručnicima nakon Drugoga svjetskoga rata, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 8, 1-2; 153-169. [Izvorni znanstveni rad.]

  Baković, Matijas (2018) Nekrolozi povodom smrti Frana Galovića, Hum: časopis Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, XIII (2018), 20; 275-289. [Izvorni znanstveni rad.]

  Baković, Matijas; Grčević, Mario (2018) Jezik prvih brojeva Bosansko-hercegovačkih novina iz 1878. godine, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, 9, 1-2; 5-25. [Izvorni znanstveni rad.]

  Klinčić, Ivana; Baković, Matijas (2019), Veze Dubrovačke Republike i sjeverozapadne Hrvatske. Dubrovnik u hrvatskoj povijesti: Zbornik radova u čast akademiku Nenadu Vekariću / Grčević, Mario; Vekarić, Nenad (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu, str. 289-301 [Stručni rad.]

  Baković, Matijas; Kresnik, Ivana (2019) Sarajevska “deklaracija” o hrvatskom jeziku, Zadarski filološki dani 7: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Božić, Rafaela; Hadžihalilović, Sandra; Lisac, Josip (ur.), Zadar: Sveučilište u Zadru, 2019. str. 13-28 [Pregledni rad.]

  Baković, Matijas; Andrić, Matea (2020) Godina 1883. – pokušaj jezične standardizacije u Bosni i Hercegovini i sudbina Dlustuševe PočetniceJezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, god. 67, br. 5, Zagreb, prosinac 2020., str. 165-184.; izvorni znanstveni rad.

  Baković, Matijas (2020) Origins of the proposal for orthography in Bosnia and Herzegovina, Socjolingwistyka, Institute of Polish Language Polish Academy of Sciences, vol. 34, 2020. str. 295-312.

Skip to content