ZAPOSLENICI

Dr. sc. Marko Turk

Radno mjesto: viši znanstveni suradnik

Zvanje: viši znanstveni suradnik

Kontakt

Email:

marko.turk@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

2015. Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, posijediplomski doktorski studij, doktor društvenih znanosti, polje pedagogija, grana visokoškolska pedagogija 

2012. The University of British Columbia and Croatian Academic and Research Network, Postgraduate Specialisation Programme, Instructional Design in Online Teaching

2007. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, dodiplomski studij pedagogije i filozofije, profesor pedagogije i filozofije/ diplomirani pedagog i filozof

 

Izbori u zvanja

Znanstvena zvanja:

2021. viši znanstveni suradnik, područje: društvene znanosti, polje: pedagogija

2015. znanstveni suradnik, područje: društvene znanosti, polje: pedagogija

Znanstveno-nastavna zvanja: 

2020 izvanredni profesor (Rusija), područje: društvene znanosti, polje: pedagoške znanosti, grana: visoko obrazovanje

2017. docent (Hrvatska), područje: društvene znanosti, polje: pedagogija, grane: opća pedagogija i visokoškolska pedagogija

Nastavna zvanja:

2022. profesor stručnog studija, područje: interdicsiplinarne znanosti, polje: obrazovne znanosti – pedagogija i europski studi

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

2024. Institut za migracije i narodnosti, viši znanstveni suradnik,, područje: društvene znanosti, polje: pedagogija

2022. – 2024. Veleučilište PAR, Rijeka, prodekan za međunarodnu suradnju i  istraživački rad, profesor stručnog studija, područje: interdisciplinarne znanosti, polje obrazovne znanosti – pedagogija i europski studiji

2021. – 2023. Sveučilište u Tomsku, Odjel za didaktiku i online učenje, Rusija, gostujući izvanredni profesor, područje: društvene znanosti, polje: pedagoške znanosti

2020. – 2022. Sveučilište u Tjumenu, School of Advanced Studies, Rusija, izvanredni profesor, područje: društvene znanosti, polje: pedagoške znanosti, grana: visoko obrazovanje

2019. – 2020. Visoka poslovna škola PAR, Rijeka, docent područje: društvene znanosti

2009. – 2018. Filozofski fakultet u Rijeci, znanstveni novak-asistent, viši asistent, docent, područje: društvene znanosti, polje: pedagogija

2009. – 2011. Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci, naslovni asistent, područje: društvene znanosti, polje: pedagogija

2008. – 2009. Filozofski fakultet u Rijeci, naslovni asistent, područje: društvene znanosti, polje: pedagogija

2008. – 2009. Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Zaklada Sveučilišta, voditelj Ureda Zaklade

2007. – 2008. Rektorat Sveučilišta u Rijeci, Zaklada Sveučilišta, stručni suradnik

 

Znanstveni interes

Visoko obrazovanje: akademska profesija, nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju, profesionalna socijalizacija, dobrobit i mentalno zdravlje mladih istraživača
Europsko obrazovanje: istraživanje europske dimenzije u obrazovanju u različitim obrazovnim kontekstima i politikama
Kompetencije obrazovnih praktičara

Nastavna djelatnost

2019. – 2020. Veleučilište PAR, Rijeka, profesor stručnog studija

Kolegiji: Metodologija stručnog rada (nositelj), metodologija istraživačkog rada (nositelj)

2020. – 2023. Sveučilište u Tomsku, Odjel za didaktiku i online učenje, Rusija, gostujući izvanredni profesor

Kolegij: Learning Design and Leadership

2020. – 2023. Sveučilište u Tjumenu, School of Advanced Studies, izvanredni profesor

Kolegiji: Writing, Thinking, Analysis and Interpretation

First Year Seminar

Great Educational Thinkers

Qualitative Research

Educational Research 

Fundamental Theories of Learning

Curricular and Instructional Design

Evaluation in Education

2019. – 2020. Visoka poslovna škola PAR, docent

Kolegiji: Metodologija stručnog rada (nositelj)

Metodologija istraživačkog rada (nositelj)

Komunikacijske i prezentacijske vještine (nositelj)

2009. – 2018. Filozofski fakultet u Rijeci, znanstveni novak-asistent, viši asistent, docent

Kolegiji: Povijest odgoja i obrazovanja (asistent)

Didaktika (asistent)

Obrazovna politika (asistent)

Europska dimenzija u obrazovanju (asistent)

Europski prostor visokog obrazovanja: strukture i trendovi (asistent)

Obrazovanje i globalizacijski procesi (asistent)

Opća pedagogija (viši asistent/ docent – nositelj)

Komunikacija u odgoju i obrazovanju (viši asistent/ docent – nositelj)

Metodološki seminar izrade diplomskog rada (viši asistent/ docent – nositelj)

Doktorski seminar 1 (docent – sunositelj)

2009. – 2011. Akademija primjenjenih umjetnosti u Rijeci, naslovni asistent

Kolegiji: Didaktika

Obrazovna politika

2008. – 2009. Filozofski fakultet u Rijeci, naslovni asistent

Kolegiji: Didaktika

Obrazovna politika

 

Projekti

Znanstveno-istraživački projekti:

 

1. “Dobrobit i mentalno zdravlje znanstvenika na početku karijere u Hrvatskoj – longitudinalno istraživanje”, istraživački projekt HRZZ, istraživač, 2023 – u tijeku

2. “Eksperimentalni pristupi u visokom obrazovanju”, istraživački projekt Ruske akademije znanosti i Ruskog ministarstva znanosti i visokoga obrazovanja, istraživač, 2020-2022

3. “Poučavanje usmjereno na studenta: preduvjeti za implementaciju u nacionalnom sustavu visokog obrazovanja”, istraživački projekt Sveučilišta u Rijeci, voditelj, 2017-2018

4. “Akademska profesija u društvu znanja”, istraživački projekt Sveučilišta u Rijeci, istraživač, 2016-2017

5. “Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi”, istraživački projekt Sveučilišta u Rijeci, doktorand, poslijedoktorand, istraživač, 2013-2018

6. “Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti”, istraživački projekt HRZZ, doktorand, poslijedoktorand, 2014-2017

7. “Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta”, EUROCORE/EUROHES/ projekt Europske znanstvene zaklade i HRZZ, doktorand, 2009-2011

8. “Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa”, istraživački projekt MZOS, znanstveni novak/ doktorand, 2007-2013

 

Istraživačko-stručni i tržišni projekti:

 

1. “European Dual Studies University (EU4Dual)”, Erasmus+ projekt, glavni koordinator/ voditelj za Hrvatsku i istraživač, 2022 – u tijeku

2. “Innovative Support for Promoting Refugee Entrepreneurship in Tourism (INSPIRE)”, Erasmus+ projekt, voditelj ispred nacionalnog partnera i istraživač (2023 – 2024)

3. “Quality of Interaction of the Virtual Auditorium – VIRTUAL AUDITORIUM”, Erasmus+ projekt, voditelj ispred nacionalnog partnera i istraživač (2023 – 2024)

4. “Supporting Inclusion and Diversity in Teaching (SIDIT)”, Erasmus+ projekt, ekspert – suradnik (2021-2023)

5. “Basic economic and financial skills of youth for building an economy that works for people (BEFS)”, istraživač, 2021-2022

6. “Modernisation of the system of VET teachers’ professional development”, ESF project, ASOO, ekspert za obrazovne politike (2018 – 2019)

7. “Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function”, Erasmus+, AZVO, istraživač-ekspert za obrazovne politike, w: https://hrminhei.azvo.hr/ (2016-2018)

8. “Emphasis on developing and upgrading of competencies for academic teaching”, Erasmus+, MZO, istraživač-ekspert za obrazovne politike visokoškolske nastave, w: http://educa-t.hr/en/ (2016-2018)

 

Stručni projekti (odabrani):

 

1. KOZMOK HKO projekt, Veleučilište Velika Gorica, konzultant – suradnik (2019 – 2022)

2. CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji, Hrvatski pravni centar, Pravni fakultet u Zagrebu, Institut za mirovne studije Ljubljana, suradnik za kvalitativnu metodologiju, (2019-2020)

3. Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, ESF projekt, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ekspert – suradnik (2019-2021)

4. Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function, Erasmus+, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ekspert – suradnik (2016-2018)

5. Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching, Erasmus+, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ekspert – suradnik (2016-2018)

6. QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj, IPA projekt, Institut za razvoj obrazovanja, ekspert – suradnik (2014-2016)

7. UNAPRORI: Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt, HKO projekt, član stručnog povjerenstva za definiranje standarda kvalifikacije i zanimanja u programu «Menadžment u visokom obrazovanju», ekspert-suradnik (2015-2016)

 

Odabrana bibliografija

Knjige:

1. Teaching and Research in the Professional Socialization of Junior Researchers / Ledić, Jasminka; Turk, Marko (Eds) Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017

2. Ledić, Jasminka; Miočić, Ivana; Turk, Marko. The European Dimension in Education: Approaches and Challenges. Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016.

3. Turk, Marko; Ledić, Jasminka. Kompetencije akademske profesije. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016.

4. Ledić, Jasminka; Staničić, Stjepan; Turk, Marko. Kompetencije školskih pedagoga. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2013.

Radovi u zbornicima i časopisima (odabrani):

1. Arslan, Ayla; Turk, Marko. Wikipedia as an academic service-learning tool in science and technology: higher education case from Siberia // Journal of community genetics, 14 (2023), 6; 1-16. doi: 10.1007/s12687-023-00692-6

2. Turk, Marko; Kušić, Siniša. We Have Never Thought About It Before: Croatian Vocational Teachers’ Understanding of (European) Identity //Zbornik radova Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti (1), 2023. str. 557-575

3. Turk, Marko. Twenty-five years of the European dimension in education in Croatia: Research origins, theoretical deficiencies, and the future development pathway Journal of Social Science Education, 21 (2022), 1; 176-199. doi: 10.11576/jsse-4261

4. Turk, Marko. Academics’ Self-Assessment Regarding the Mastery of the Academic Profession Competencies // Academia (Patra), 23-24 (2021), 46-66. doi: 10.26220/aca.3597

5. Turk, Marko; Ledić, Jasminka. Šolski pedagogi ter evropska razsežnost vzgoje in izobraževanja na Hrvaškem // Sodobna pedagogika, 70 (1336) (2019), 1; 108-123

6. Turk, Marko; Ledić, Jasminka. Between Teaching and Research : Challenges of the Academic Profession in Croatia // CEPS – Center for Educational policy Studies Journal, 6 (2016), 1; 95-111

7. Prijić-Samaržija, Snježana; Avelini-Holjevac, Ivanka; Turk, Marko. Žene u znanosti : stakleni strop // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 18 (2009), 6; 1049-1073

Opširnija bibliografija

CRORIS: https://croris.hr/crosbi/searchByContext/2/29522 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KngudnsAAAAJ&hl=hr&oi=ao 

 

Ostalo

2023 – u tijeku – Predstavnik Republike Hrvatske u savjetodavnom odboru EK za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

2021 – u tijeku – član uredništva u časopisima: International Journal od Modern Education Studies, Journal of Education and Recreation Patterns, Journal of Praxis in Higher Education, Futurity Education

2017 – 2018 – predsjednik Udruge za razvoj visokoga školstva “Universitas”

2016 – Član radne skupine MZO-a za izradu preporuka o kvalitetnom učenju i poučavanju u nacionalnom visokom obrazovanju

2015 – Član radne skupine Sveučilišta u Rijeci za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju

2013 – Godišnja nagrada za najbolji e-kolegij Europska dimenzija u obrazovanju Sveučilišta u Rijeci u 2013. godine (u su-autorstvu s prof. dr. sc. Jasminkom Ledić)

2013 – Godišnja nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2012/2013. u kategoriji znanstveni novaci/asistenti u području društvenih i humanističkih znanosti za posebne zasluge u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti

2009 – 2018 – član Izvršnog odbora Udruge za razvoj visokoga školstva “Universitas”

 
Skip to content