ZAPOSLENICI

Dr. sc. Krešimir Dabo

Radno mjesto: znanstveni suradnik

Zvanje: znanstveni suradnik i naslovni docent

Kontakt

Email:

kresimir.dabo@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

2020. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija, doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti, polje komunikologija

2015. Sveučilište Sjever, sveučilišni diplomski studij Komunikologija i odnosi s javnostima, sveučilišni magistar odnosa s javnostima,

2010. Sveučilište VERN´, specijalistički diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama, stručni specijalist upravljanja poslovnim komunikacijama

2007. Zagrebačka škola za menadžment, preddiplomski stručni studij Turističkog menadžmenta, stručni prvostupnik/baccalareus ekonomije

Izbori u zvanja:

Nastavna zvanja:
2015. naslovno nastavno zvanje predavač
područje: društvene znanosti, polje: ekonomija
2019. nastavno zvanje viši predavač
područje: društvene znanosti, polje: ekonomija

Znanstvena zvanja:
2022. znanstveno zvanje znanstveni suradnik
područje: društvene znanosti, polje: informacijsko-komunikacijske znanosti

Znanstveno-nastavna zvanja:
2023. naslovno znanstveno nastavno zvanje docent
područje: društvene znanosti, polje: informacijsko-komunikacijske znanosti

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

2023. Institut za migracije i narodnosti, znanstveni suradnik

2020. – 2023. Veleučilište Edward Bernays, docent i viši predavač

2019. – 2020. Europska poslovna škola Zagreb, voditelj odjela odnosa s javnošću i viši predavač

2014. – 2018. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, ravnatelj

2009. – 2014. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, voditelj odnosa s javnošću i marketinga

2008. – 2009. RTL Televizija, PR koordinator posebnih projekata

Nastavna djelatnost

2023. – nadalje Hrvatski studiji:
Strategic Thinking in Public Relations

2018 -2023. Hrvatsko katoličko sveučilište:
Povijest i teorije odnosa s javnošću
Strategije odnosa s javnošću
Krizno komuniciranje

2014. – nadalje Sveučilište VERN’
Uvod u odnose s javnošću
Odnosi s javnošću u kulturi
Marketing manifestacija

2020. – nadalje Veleučilište Edward Bernays:
Menadžment manifestacija
Odnosi s javnošću u kulturi
Odnosi s javnošću u turizmu
Savjetovanje i psihoterapija u interpersonalnoj komunikaciji
Tehnike javnih nastupa
Upravljanje i planiranje u odnosima s javnošću

Znanstveni interes

Medijsko predstavljanje hrvatske tradicijske kulture, odnosi s javnošću hrvatske izvedbene tradicijske umjetnosti, prezentacija tradicijske baštine u tradicionalnim medijima i na društvenim mrežama, interkulturalna i interpersonalna komunikacija, psihoterapija

Projekti

  • Suautor edukativnog projekta za ravnatelje predškolskih ustanova Republike Hrvatske pod nazivom Uloga ravnatelja u izgradnji identiteta na temelju baštine u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ansambla LADO, Zagreb, 2018.
  • Suautor edukativnog projekta za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine, iseljenika i Hrvata u Bosni i Hercegovini u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb, 2016.
  • Suautor edukativnog projekta za turističke dionike Sisačko moslavačke županije za komunikaciju i interpretaciju tradicijske baštine u kulturnom turizmu kroz kreativnu upotrebu novih tehnologija u funkciji kreiranja doživljaja i interpretacije baštine u turističkoj destinaciji. (2019, 2020).
  • Sudjelovanje u projektu ˝EU MISTRAL˝ s temom Use of cultural tangible and intangible heritage in tourism, Hrvatska gospodarska komora, Zadar, 2020.
  • Član znanstveno-projektnog tima Edward Bernays Visoke škole u izradi Strateškog plana razvoja turizma Grada Križevaca, voditeljica projekta: dr.sc. Romana Lekić, naručitelj: Grad Križevci, 2020.

Odabrana bibliografija

Knjige:

Dabo, K. (2023). Iza i ispred pozornice: odnosi s javnošću hrvatske izvedbene tradicijske umjetnosti. Ljevak. Zagreb

Radovi u zbornicima i časopisima:

Dabo, K., Bakić-Tomić, L. i Globočnik Žunac, A. (2015) Nonviolent Communication in Interpersonal Relationships. Contemporary Social Sciences, Research Foundation International and Journal of national Development, New Delhi., 24 (4), 1-10.

Vrbaslija, D. i Dabo, K. (2019). Uloga promocije u marketinškoj komunikaciji izvedbenih tradicijskih umjetnosti na primjeru ansambla LADO. Obrazovanje za poduzetništvo – E4E, 9 (1), 9-22.

Bahonjić, M. i Dabo, K. (2020). Analiza upravljanja društvenim mrežama u poduzetništvu u kulturi, primjer Muzej prekinutih veza. Obrazovanje za poduzetništvo – E4E, 10 (1), 40-53. https://doi.org/10.38190/ope.10.1.7

Dabo, K. (2020) Uloga odnosa s javnošću u institucionalnoj komunikaciji hrvatske tradicijske kulture. U: Lekić, R., Peručić, D. i Dabo, K. (ur.) U potrazi za zajedničkim nazivnikom – komunikacija, turizam, nacionalna kultura i brend.

Lekić, R., Dabo, K. i Padjen, Đurić, Ingrid (2021) Interpretacija baštine kao platforma za umrežavanje u ruralnom turizmu. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu, Vimal Akademija, Popovača, 232-245.

Lekić, R.; Padjen, Đurić, I.; Dabo, K. (2021). Uloga i nužnost edukacije turističkih djelatnika o interpretaciji tradicijske kulture o brendiranju identiteta destinacije, Migracije i identitet: kultura, ekonomija i država (2), Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, 270-288.

Jakšić, L., Dabo, K. i Volarević, M. (2021). Analiza pseudodogađaja u strateškom komuniciranju visokog školstva u Hrvatskoj. Medijska istraživanja, 27 (2), 163- 187. https://doi.org/10.22572/mi.27.2.7

Dabo, K. (2022). Upravljanje društvenim mrežama u sektoru kulture, primjer Ansambl Lado i Etnografskog muzeja u Zagrebu, International journal of multidisciplinarity in business and science, 7 (12), 35-45.

Pauletta, D., Lekić, R. i Dabo, K. (2022). Dobra praksa razvoja publike u Hrvatskoj i uspješnosti kulturnih manifestacija. Studia Polensia, 11 (1), 75-116.

Dabo, K., Gavrilović, I. & Gluvačević, D. (2023) The role of community management in the branding of the tourist destination Rijeka as the European Capital of Culture 2020. U: Jurčević, K., Kaliterna, Lipovčan, Lj., Medić, R. & Ramljak O. (ur.)PRESERVING, EVALUATING AND DEVELOPING THE MEDITERRANEAN.

Opširnija bibliografija:

CROSBI:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Dabo,%20Kre%C5%A1imir%20%2836755%29|text|profile

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=ZzqsEie4kOUC&hl=hr

Članstva

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ)

Hrvatska udruga realitetnih terapeuta (HURT)

European Association for Psychotherapy (EAP)

Hrvatska komora psihoterapeuta

Ostalo

2022. – član Upravnog odbora Hrvatske komore psihoterapeuta

2022. – član Školskog odbora Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu ispred Grada Zagreba

2019. – predsjednik Upravnog vijeća Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO ispred Ministarstva kulture i medija RH

2017. – član žirija za dodjelu glavne godišnje nagrade Hrvatske udruge za odnose s
javnošću – HUOJ Grand Prix

2016. – član stručnog vijeća za dodjelu nagrade Superbrands

2013. – član skupštine Plavog telefona

Skip to content