ZAPOSLENICI

Dr.sc. Ivan Lajić

Radno mjesto: Zaslužni znanstvenik

Zvanje:

Kontakt

Email:

ivan.lajic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

 • doktorirao i magistrirao na Ekonomskom fakultet u Zagrebu
 • diplomirao na Fakultetu ekonomskih znanosti u Zagrebu i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

 • Institut za migracije i narodnosti
 • Zavod za društveno planiranje RH
 • Centar za istraživanje migracija
 • Srednjoškolski nastavnik

Znanstveni interes

ekonomska demografija, migracije, regionalni razvoj, istraživanja kulturnih i društvenih promjena te modernizacijskih kompetencija kod mladih

Projekti

 • Modernizacijski stres, mladi i migracije (IDIZ i IMIN, voditeljica dr. sc. Irena Martinović-Klarić, 2014- )
 • Utjecaj migracija na regionalni razvoj Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, voditelj dr. sc. Ivan Lajić, 2007-2014)
 • Domovinski rat i promjene etničke strukture (Institut za migracije i narodnosti, voditelj dr. sc. Ivo Paić, 2003-2006) 
 • Utjecaj novijih migracija na razvitak naselja Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, voditelj dr. sc. Ivan Lajić, 2002-2006)
 • Unutarnje migracije (Institut za migracije i narodnosti, voditelj dr. sc. Ivan Lajić, 1996-2002)
 • Nacionalni program razvitka otoka (Ministarstvo razvitka i obnove, voditelj dr. sc. Jure Radić, 1996-1998)
 • Plan gospodarenja otočjem Cres-Lošinj (Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Ekonomski institut Zagreb, voditelj dr. sc. Nenad Starc, 1996)
 • Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (Urbanistički Institut Hrvatske, voditelj Matija Salaj, 1995-1996)
 • Depopulacija i revitalizacija otočnog prostora Hrvatske (Institut za migracije i narodnosti, voditelj dr. sc. Ivan Lajić, 1989-1991)
 • Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske (SIZ znanosti Hrvatske, Republički zavod za društveno planiranje, IDIS i Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, voditelj dr. sc Stjepan Zdunić, 1989-1991).
 • Društveni dogovor o razvoju Jadranskih otoka (Ekonomski institut Zagreb i Republički zavod za društveno planiranje, voditelj dr. sc. Aleksandar Bogunović, 1982-1983)
 • Znanstvene osnove dugoročnog razvoja Hrvatske do 2000. godine (IDIS, voditeljica dr. sc. Ruža First-Dilić, 1982-1983)

Odabrana bibliografija

Znanstveni članci

 • Lajić, Ivan; Bara, Mario Uticaj rata u Hrvatskoj 1991. – 1995. na promenu udela Srba u nacionalnom sastavu stanovništva Slavonije
 • Lajić, Ivan; Klempić Bogadi, Sanja Demografska budućnost Gorskoga kotara
 • Bara, Mario; Lajić, Ivan Prisilne, iznuđene i organizirane migracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer Slavonije
 • Lajić, Ivan Mehaničko kretanje stanovništva i regionalni razvoj
 • Lajić, Ivan Demografski aspekti oprosta u ratom zahvaćenim područjima Slavonije
 • Babić, Dragutin; Lajić, Ivan Obrazovne, radne i profesionalne težnje mladih otočana – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan)


Knjige i radovi u knjizi

 • »Dva zlarinska horizonta«: u Duško Dean: O ljudima moga otoka (2004), IMIN, Zagreb.
 • »Suvremeno demografsko stanje na otoku Zlarinu«: u Duško Dean: O ljudima moga otoka (2004), IMIN, Zagreb.
 • Predgovor i Sažetak u: Duško Dean: O ljudima moga otoka (2004), IMIN, Zagreb.
 • »Novije demografsko stanje na otoku Iloviku«, u M. Črnjar (ur.): Analiza razvojnih potencijala otoka, Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, UNESCO, Instituto Universitario di Architettura di Venezia, Rijeka/Venecija, 2005,
 • »Suvremeno demografsko stanje i procesi«, u V.Mičović (ur.) Socijalna karta Primorsko-goranske županije, (2007), Primorsko-goranska županija, Rijeka,
 • »Demografski pokazatelji po jedinicama lokalne samouprave«, u V.Mičović (ur.) Socijalna karta Primorsko-goranske županije, (2007), Primorsko-goranska županija, Rijeka,
 • Migracije i demografski razvoj regije, u  I.Lajić(ur) Migracije i regionalni razvoj Hrvatske, IMIN,2010.
 • Etnodemografski razvoj Slavonije u dvadesetom stoljeću(utjecaj ratova i kolonizacija) u I.Lajić(ur.) Migracije i regionalni razvoj Hrvatske,IMIN, 2010.
 • Otočni logaritam: aktualno stanje i suvremeni demografski procesi na Jadranskim otocima. Zagreb: Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, Institut za migracije i narodnosti, 2006 (suautor R. Mišetić).
 • Ratovi,kolonizacije i nacionalna struktura Slavonije u dvadesetom stoljeću,IMIN, Zagreb,2009.Kvarnerski otoci demografski razvoj i povijesne mijene. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2006.
 • Otoci dviju generacija. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2004. (suautori D. Babić i S. Podgorelec)
 • Otoci ostati ili otići: studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2001. (suautori D. Babić i S. Podgorelec).
 • “Demografska valorizacija naselja u modelu potisno-privlačnih čimbenika unutarnjih migracija i ustroju mreže javnih sadržaja”, u: I. Lajić (ur.). Migracije u Hrvatskoj – regionalni pristup. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 1998, str. 69-95.
 • Demografski razvitak Primorsko-goranske županije. Rijeka: Zavod za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Rijeci, 1996.
 • Stanovništvo dalmatinskih otoka – povijesne i suvremene značajke depopulacije. Zagreb: Consilium, Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1992.
 • “Usporedna analiza gospodarskog razvitka općina Slunj i Čakovec u razdoblju 1961-1990. godine”, u: M. Mesić (ur.). Vanjske migracije i društveni razvitak. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1991, str. 78-90.
 • Studija društvenoekonomskog razvoja otoka Unije. Zagreb: Ekonomski institut Zagreb; Mali Lošinj: Centar za razvoj otoka, 1990 (suautori N. Starc, A. Abramić i B. Leskovac).
 • “Depopulacija i revitalizacija dalmatinskog otočja”, u: Aktualna vprašanja družbenega planiranja, knjiga IV. Bled Ljubljana,1986, str. 1-17.
 • “Stanovništvo jadranskih otoka”, u: M. Mikić i A. Runjić (ur.). Mogućnosti i pravci razvoja jadranskih otoka. Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 41-83.
 • “Migracije i depopulacija”, u: Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i zaposlenosti. Zagreb: IDIS, 1983 (suautori M. Oliveira-Roca i V. Roknić).Radovi u časopisima

 • “Noviji razvoj stanovništva Hrvatske – regularno i neregularno kretanje stanovništva”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2004, br. 2-3, str. 171-185.
 • “Obrazovne, radne i profesionalne težnje mladih otočana – primjer zadarskih otoka (Iž, Dugi otok, Ugljan)”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2004, br. 2-3, str. 259-282 (suautor D. Babić).
 • “Hrvatske migracije početkom 21.stoljeća”, Migracijske i etničke teme, Zagreb, 2002, br. 2-3, str. 135-149.
 • “Dilema mladih otočana: ostanak ili odlazak s otoka – primjer šibenskih otoka”, Sociologija sela, Zagreb, 2001, br. 1-4, str. 61-83 (suautor D. Babić).
 • “Demografska revitalizacija i zaštita kulturne baštine”, Migracijske teme, Zagreb, 2000, br. 3, str. 261-269.
 • “Demografski razvitak Hrvatske u razdoblju od 1991. do 1994. godine”, Revija za sociologiju, Zagreb, 1995, br. 1-2, str. 55-64.
 • “Metodološke osobitosti demografskog istraživanja hrvatskog otočja”, Društvena istraživanja, Zagreb, 1994, br. 12-13, str. 381-396 (suautor I. Nejašmić).
 • “Utjecaj migracija na novije ukupno kretanje pučanstva cresko-lošinjskog područja”, Migracijske teme, Zagreb, 1993, br. 2, str. 165-177.
 • “Health Care of the Elderly in Croatia”, International Psychogeriatric Association Newsletter, Amsterdam, vol. 9, 1992, no. 2, str. 12-14 (suautori D. Hodoba i S. Tomek-Roksandić).
 • “Migracijska bilanca općina Hrvatske u razdoblju 1971-1981. godine”, Sociologija sela, Zagreb, 1990, br. 107-108, str. 19-33 (suautor S. Šterc).
 • “Agrarna gustoća i i vanjske migracije poljoprivrednog stanovništva SR Hrvatske”, Sociologija sela, Zagreb, 1988, br. 99-100, str. 143-153.
 • “Utjecaj društveno-ekonomskih i demografskih promjena na iseljavanje s dalmatinskih otoka u 19. i prvoj polovini 20. stoljeća”, Migracijske teme, Zagreb, 1989, br. 4, str. 307-324.
 • “Migracije i depopulacija dalmatinskih otoka”, Migracijske teme, Zagreb, 1986, br. 1, str. 61-70.
 • “Depopulacijski prostori SR Hrvatske”, Sociologija sela, Zagreb, 1983, br. 79-81, str. 83-100 (suautorica V. Roknić).

 

Opširnija bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=149474

Skip to content