ZAPOSLENICI

Prof.dr.sc. Anđelko Milardović

Radno mjesto: Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Zvanje: profesor političkih znanosti u trajnom naslovom zvanju

Biografija

Akademska naobrazba

1987. – doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
1986. – magistrirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1981. – diplomirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
1987. – studijska usavršavanja u Gottingenu
1991. – studijsko usavršavanje u Bonu Beču (1994.)
1994. – studijsko usavršavanje u Beču
1994. – studijsko usavršavanje u Heidelbergu

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

1987. – Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
1994. – 2002. – utemeljitelj , direktor i urednik nakladničke kuće Pan Liber
2001. – utemeljitelj i ravnatelj Centra za politološka istraživanja, Zagreb
2013. – utemeljitelj Instituta za europske i globalizacijske studije
2016. – utemeljitelj Međunarodnog energetskog foruma, Split, https://inegs.com/forumi-iegs-a/
2017. – utemeljitelj Foruma ICT-društvo, Osijek, https://inegs.com/forumi-iegs-a/

Znanstveni interes

politička teorija, povijest politologije, socijalna filozofija, globalizacija, sociologija stranaca i ksenofobije, filozofija politike, povijest civilizacija, Mediteran i mediteransko mišljenje (A.Camus).

Projekti

2018. – 2023. – Globalizacija migracija, antiimigrantske stranke i ksenofobija. Međunarodni znanstveni projekt. Institut za migracije i narodnosti, http://globe-migrant.com/

Demos Migrant Potral (www.demosmigrantportal.com )

2008.-2012. – Interkulturalni pristup etničkoj različitosti i identitet: Hrvatska – Europa (IMIN, voditeljica: dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes)

  1. – 2012. – Globalizacija politike i refleksije na hrvatsko društvo i državu 21. stoljeća (Centar za politološka istraživanja, Zagreb, voditelj projekta)
  2. – 2006. Hrvatska u procesu globalizacije – promišljanje i anticipacija budućnosti (Centar za politološka istraživanja, Zagreb, voditeljica: Jasmina Lažnjak)

1997 .- 2002. – Manjine u procesu globalizacije (IMIN, voditelj projekta)

Odabrana bibliografija

Knjige

Milardović, A. (2020). Znanje o politici i povijest hrvatske politologije u europskom kontekstu, TimPress, Zagreb.

Milardović, A. (2017). Politološki razgovorni leksikon, Pan Liber, IEGS, Zagreb – Split.

Jerbić, V., Milardović, A. i Špehar, H. (eds.) (2016). Globalization of Culture: European and Global Networks. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Milardović, A. (2014). Uvod u politologiju, 2 edition., Sveučilište Sjever, Koprivnica.

Milardović, A. (ed.) (2014). Stranci pred vratima Europe, Pan liber, Zagreb.

Milardović, A. (2013).  Stranac i društvo. Fenomenologija stranca i ksenofobije, Pan liber, Zagreb.

Milardović, A., Jožanc, N. (ed.) (2013). Demokracija i postdemokracija, Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb.

Milardović, A. (2012).  Tri eseja o euroskepticizmu. O semiotici euroskepticizma, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2011). Druga moderna. Fragmenti o kulturi Zapada, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2010). Globalno selo. Sociologija informacijskoga društva i cyber kulture, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2009). Zapadni balkon, Pan liber, Osijek – Zagreb – Split.

Milardović, A. (2006). Političke stranke u doba tranzicije i globalizacije, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2004). Populizam i globalizacija, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2004). Pod globalnim šeširom, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A., Riggs, F. W., Teune, H. (2002). Mali leksikon globalizacije, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2000). Zapadni Balkan, Pan Liber, Osijek – Zagreb – Split.

Milardović, A. (1999). Metodologija politologije, Pan Liber, Osijek – Zagreb – Split.

Milardović, A. (1998). Prinosi za povijest politologije, Pan Liber, Osijek – Zagreb – Split.

Milardović, A. (1998). Poraz Europe, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split.

Milardović, A. (1998). Srednja Europa između mita i zbilje, Pan Liber, Osijek – Zagreb – Split.

Milardović, A. (1997).  Uvod u politologiju, Pan Liber, Osijek – Zagreb – Split.

Milardović, A., Cipek, T., Šišak, M. (1995). Hrvatska politološka tradicija, Alinea, Zagreb.

Milardović. A. (ed.) (1995). Regionalizam kao europski izazov: pojam, teorija, iskustva, programi, Pan Liber, Osijek.

Milardović, A. (ed.) (1995). Regionalizam, autonomaštvo, federalizam ili separatizam, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split.

Milardović, A. (1994). Europeizacija Slavonije i Baranje. Sjećanja na Mitteleuropu, Otvoreno učilište Osijek.

Milardović, A. (1993). Konzervatizam i neokonzervatizam, Aliena, Zagreb.

Milardović, A. (1992). Srbijanski masovni pokret i hrvatsko pitanje, Globus, Zagreb.

Milardović, A. (1992). Reqviem za Jugoslaviju, Zagreb, IMIN.

Milardović, A. (1990). Nova desnica, KPSH, Zagreb.

Milardović, A. (1989). Spontanost i institucionalnost, CDD, Zagreb.

Znanstveni radovi i poglavlja u knjigama

Milardović, A. (2018). Freedom of the Presss between Politics and Capital, u Miladinović Zalaznik, M. i Komel, D. (eds.): Freiheit und Gerechtichkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften /Freedom and Justice as a Challenge of the Humanities. Peter Lang, Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, str. 297-314.

Milardović, A. (2016). Globalization of Culture and the Identity Issue, u: Jerbić, V., Milardović, A. i Špehar, H. (eds.): Globalization of Culture: European and Global Networks. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 15-21.

Milardović, A. (2016).  Predgovor, u: Homage Zoranu Malenici. Redak, Split, str. 13-24.

Milardović, A., Žeravica L. (2015). Postdemokratsko stanje,  Europske studije/European Studies,  I (1) 159-182.

Milardović, A. (2013).  Xenophobie als Kehrseite der zweiten Moderne, Neu Rundschau, br. 3, str. 92-106.

Milardović, A. (2013).  Demokracija i postdemokracija : rasprava o metodi. u: Milardović A., Jožanc, N. (ed.): Demokracija i postdemokracija. Pan liber, Institut za europske i globalizacijske studije, Zagreb, str., 13-58.

Milardović, A. (2012). Three Aspects of Dealing with the Past: European Experience, u: Pauković, D., Pavleković, V., Raos V. (ed.): Confronting with the Past : European Experiences. Zagreb, PRSC, str. 17-26.

Milardović , A. (2011). Transformation of Politics in the Age of Information Society and Cyber Culture, u: van Dijk, J. A. G. M., Jožanc, N. (ed.): Informations Society and Globalization. Zagreb, PSRC, str. 81-92.

Milardović, A. (2011).  Project Europe and its Scenarios, u: Marchetti, R., Vidović, D. (ed): European Union and Global Democracy, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 161-176.

Milardović, A. (2009). The International Community and Future Scenarious for Bosnia and Herzegovina, Suvremene teme, 2: (1) 94-97.

Milardović, A. (2009). Euroscepticism in the Clash of Ideologies od Second Modern, In: Arató, K., Kaniok, P. (ed.): Euroscepticism and European Integration, Centar za politološka za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2008). Models and the New Configuration of Politics at the Time of Globalization, u: Milardović, A., Pauković, D., Vidović, D. (ed.): Globalization of Politics, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 20-42.

Milardović, A. (2008). Geopolitika u doba globalizacije, u: Dekanić, I., Lay, V. (eds.): Geopolitički aspekti nafte i vode, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 11-24.

Milardović, A. (2008). Globalizacija kao obilježje suvremenog svijeta, Riječki teološki časopis, (31): 3-15.

Milardović, A. (2008). Euroskepticizam u religijskim skupinama, u: Ančić, N. A., Bižaca, N. (ed.): Teologija i Crkva u procesima europskih integracija, Katoličko bogoslovni fakultet, str. 67-85.

Milardović, A. (2008). Elite u valovima demokratizacije i lustracija, In: Milardović, A., Dvořáková, V. (ed): Lustration and Consolidation of Democracy and Rule of Law in Central and Eastern Europe, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 85-110.

Milardović, A. (2008). Kriza i transformacija političkih stranaka, u: Milardović, A., Lalić, D., Malenica, Z. (ed.): Kriza i transformacija političkih stranaka, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 7-23.

Milardović, A. (2007). Transition and Consolidation of Democracy, u: Transition in Central and Eastern European Countries.Expiriences and Future Perspectives, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 37-61.

Milardović, A. (2006). Tranzicija u demokraciju, u: O’Donnell, G., Schmitter, P. C.: Tranzicije iz autoritarne vladavine, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 7-14.

Milardović, A. (2006). Neoliberalna globalizacija. Transformacija društva i država u doba druge moderne, u: Vidović, D., Pauković, P. (ed.): Globalizacija i neoliberalizam – refleksije na hrvatsko društvo i državu, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, str. 67-82.

Milardović, A. (2003).  Politika u doba globalizacije i tranzicije u hrvatskom društvu, Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa u Splitu, October 24-25, 2002, Church in the World, Split, str. 9-29.

Milardović, A. (2003). Metodički prinosi istraživanju globalizma i globalizacije, In: Globalizacija u Hrvatskoj, Hrvatska u globalizaciji, Udruga 11. siječnja 1972., Zagreb, str. 102-106.

Milardović, A. (2002). Politologijski prinosi promišljanja odnosa Crkve i političke vlasti, u: Mogućnost organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, str. 247- 258.

Milardović, A. (2002). Može li se kršćanin baviti politikom, In: Baloban, S. (ed.): Socijalna budućnost Hrvatske, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Zagreb, str. 167-183.

Milardović, A. (2001). Duvergerova politička sociologija, In: Duverger, M.: Politička sociologija, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 1-22.

Milardović, A. (2001). Politološko motrište etničkih manjina i naroda bez država u Europi, In: Ludwig, K.: Leksikon etničkih manjina u Europi, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 164-179.

Milardović, A. (2000). Povijesni raskoli i budućnost Europe, u: Klaus, W.: Budućnost Europe, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 7-12.

Milardović, A. (2000). Institucije političkog sustava Velike Britanije, In: Birch, A. H.: Politički sustav Velike Britanije, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 11-52.

Milardović, A. (2000). Politički sustav Japana, u: Kevenhörster, P.: Politički sustav Japana, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 7-26.

Milardović, A. (2000). Jörg Haider u čamcu masovne kulture, In: Zöling, C.: Haider. Svjetlo i sjene jedne karijere, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 163-182.

Milardović, A. (1999). Globalizacija, u: Milardović, A. (ed.): Globalizacija, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split. str. 9-31.

Milardović, A. (1999). Politologija stranaka, In: Seiler, D.L.: Političke stranke, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 7-47.

Milardović, A. (1999). Paneuropska ideja na kraju tisućljeća, In: von Habsburg, O.: Paneuropska ideja. Vizija postaje zbiljom, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 145-152.

Milardović, A. (1999). Politologija i proširenje Europe na istok, In: Baier, S.. Proširenje Europe na istok, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, 1-8.

Milardović, A. (1999). Asimetrički politički sustav, In: von Beyme, K.: Politički sustav Savezne Republike Njemačke, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 9-20.

Milardović, A. (1999).  Socijaldemokracija između tradicionalne i postmoderne paradigme, In: Milardović, A. (ed.): Socijaldemokracija, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 7-48.

Milardović, A. (1999). Politologija migracija, Politička misao, 27 (4): 122-135.

Milardović, A. (1998). Socijalno partnerstvo u europskom obzoru, In: Milardović, A. (ed.):  Socijalno partnerstvo. Austrijski magični trokut, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 9-28.

Milardović, A.,  Vukić, A. (1998). Nacija, država  i manjine u procesu globalizacije, In: Milardović, A., Vukić, A. (eds): Manjine u Europi.Dokumenti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, str. 5-15.

Milardović, A. (1998). Uvod u politički sustav Austrije, u: Milardović, A. (ed.): Politički sustav Austrije, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 7-66.

Milardović, A. (1995). Pojam i duhovni temelji socijalne države, u: Milardović, A. (ed.): Socijalna država, Pan Liber, Osijek-Zagreb-Split, str. 5-9.

Milardović, A. (1994). Kršćanska demokracija – uvodno politologijsko razmišljanje, In: Milardović, A. (ed.): Kršćanska demokracija u Europi, Pan Liber, Osijek-Luxembourg, str. 3-39.

Milardović, A. (1994). Epilog o Temeljnom zakonu Savezne Republike Njemačke, In: Milardović, A. (ed.): Činjenice o Temeljnom zakonu i političkom sustavu Savezne Republike Njemačke, Pan Liber, Osijek, str. 99-115.

 

Urednik kolekcije dokumenata

Milardović, A. (2003). Europa 2020. Scenariji promišljanja budućnosti EU i jugoistočne Europe, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2003). Zadnja pošta den Haag. Dokumenti, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A. (2003). Izbori i izborni sustavi, Centar za politološka istraživanja, Zagreb.

Milardović, A., Vukić, A. (1998). Manjine u Europi.Dokumenti, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb.

Milardović, A. (1997). Političke stranke u Republici Hrvatskoj, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split.

Milardović, A. (1995). Ujedinjeni narodi. Rezolucije o BiH, Pan liber, Osijek-Mostar.

Milardović, A. (1995). Dokumenti o državnosti Republike Hrvatske, UNPROFOR, Pan liber, Osijek-Zagreb-Split.

Milardović, A. (1990). Stranke u Hrvatskoj, ITP Baranja, Osijek.

Opširnija bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=136492

Tisak: https://inegs.com/iegs-u-medijima/

Skip to content