ZAPOSLENICI

Dr.sc. Aleksandar Vukić

Radno mjesto: Znanstveni suradnik

Zvanje: Znanstveni suradnik

Kontakt

Email:

aleksandar.vukic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

  1. – doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radnjom “Utjecaj društvenog poretka na promjene etničke strukture stanovništva Hrvatske u uvjetima modernizacije”

2000 – magistrirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, radnjom “Strukturalno-funkcionalni modeli interakcijskog pomaka u sociologiji migracija” (2000.)

  1. – diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

  1. – Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Znanstveni interes

etničke studije, dijasporske zajednice, nacionalne manjine, sociološka teorija, povijest sociologije, sociologija znanja i znanosti

Projekti

2002. – 2006. – Manjine u procesu globalizacije (IMIN, voditelj dr. sc. Anđelko Milardović)

1998. –2002. – Manjine – sastavnica odnosa Hrvatske s Europom (IMIN, voditelj dr. sc. Anđelko Milardović)

Odabrana bibliografija

Knjige :

Vukić, A: (2019). Funkcionalistička teorija migracija, Wizard, Zrenjanin.

Vukić, A, Milardović, A. (1998). Manjine u Europi – dokumenti, Zagreb, IMIN.

 

Radovi u časopisima koji se referiraju u bazama WoS i Scopus:

Vukić, A., Perić Kaselj, M. Zlatković-Winter, J. (2016). Croatian ethnic associations in Slovenia: historical context and the ethnic situation”, Dve domovini, 43:105-114.

Vukić, A., Perić Kaselj, M., Škiljan, F. (2015). Događaj i etnička situacija-promjena identiteta nacionalnih manjinskih zajednica u Republici Hrvatskoj, Studia ethnologica Croatica, 27: (1) 7-36.

Vukić, A., Perić Kaselj, M., Škiljan, F. (2015). Event and Ethnic Situacion: Changes to the Identity of  National  Minority Commuunities in the  Republic of Croatia, Studia ethnologica Croatica, 27: (1), 37-70.

Vukić, A. Škiljan, F. (2015). Migracije Slovenaca na području sjeverozapadne Hrvatske (Varaždinska i Krapinsko zagorska županija),  Podravski glasnik, XIV, broj 27, str. 175-189.

Vukić, A., Čaušević, E. (2013). Quite a Minor Killing: A Crime at a Franciscan Monastery in Boasnia“, Histori Studies, International Journal of History, 5: (4) 139-149.

Čaušević, E., Vukić, A. (2013). Kako institucije pričaju priče – zločin u franjevačkom samostanu u Bosni, Prilozi za orijentalnu filologiju, Sarajevo, 62: 239-256.

Vukić, A. Bara, M. (2013). The Importance of Observation an Description in the Construct of the Ethnic Identity of Bunjevci from Bačka (1851-1910),  Dve domovini, 37: 69-81.

Vukić, A., Mežnarić, S. (2001). Social sciences in Croatia, 1990-2000“, u Nikolai Genov i Ulrike Becker (ur.) Social Sciences In Southeastern Europe, Europe in Comparison. Vol. VI. Br.1. str. 63-90. International  Social Science Council, Paris and Social Science Information Centre, Bonn.

Vukić, A. (2000). Konceptualni modeli migracija u strukturi Parsonsove sociološke teorije, Revija za sociologiju, 35-47.

 

Radovi u časopisima koji se referiraju u drugim bazama

Vukić, A. (2017). Nacionalne manjine u etničkoj situaciji: ogled iz epistemologije društvenih znanosti“ Migracijske i etničke teme, 33: 307-336.

Vukić, A. (2013). Esadu Ćimiću u čast: zbornik radova povodom 80. godina života, Migracijske i etničke teme. 29: (1) 103-109.

Vukić, A. (2012). Položaj nacionalnih manjina u Hrvatskoj na dugom putu u Europsku uniju“, Stanovništvo i razvoj. (Specijalni broj časopisa), ur. Danilo Šuković Beograd. Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 331-339.

Vukić, A. (2008). Moć klasifikacije:klasifikacijske sheme i konstrukcija etničke strukture u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji (1785.-1860.) , Migracijske i etničke teme, 24: (1-2) 31-48.

Radovi u zbornicima s međunarodnom recenzijom

Vukić, A., Perić Kaselj, M. (2018). Dubrovčani u Južnoj Americi: iseljavanje, utjecaji, identiteti. u Marina Perić Kaselj i Filip Škiljan (ur.) Dijasporski i manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države. IMIN, Zagreb, str.125–164.

Vukić, A., Perić Kaselj, M., Škiljan, F. (2018). Povijest koja se pamti i različitost sjećanja: identiteti nacionalnih manjinskih zajednica i hrvatskih dijasporskih zajednica. U M. Džolan i M. Maras (ur.) Nepomireno društvo–nepomirena pamćenja, Doprinos prevladavanju nepomirenih pamćenja hrvatskog naroda ad intra/ad extra, Synopsis, Zagreb–Sarajevo, 167–182.

Vukić, A., Perić Kaselj, M. (2016). Kapitalistički poredak i socijalna konstrukcija prostora u globalno doba – nacionalne države ili imperij(i) Zbornik radova: Migracije i prostor. Srpsko sociološko društvo, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Institut za uporedno pravo iz Beograda.

Čaušević, E., Vukić, A. (2015). How Institutions Tell Stories: A Crime at a Franciscan Monastery in Bosnia,  u History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn: Bouvier Verlag, 2014. [Aachener Beiträge zur Komparatistik, Band 11], Zrinka Blažević, Ivana Brković, Davor Dukić (ur.). Str 117 -130.

Vukić, A., Perić Kaselj, M. (2014). Dijasporski virtualni identiteti – analiza Hrvatskih virtualnih zajednica u Čileu na društvenoj mreži Facebook, Dragan Todorović, Dalibor Petrović, Dragan Prlja (ur.) Internet i društvo – međunarodni zbornik radova / Internet and Society – International Thematic Collection of Papers. Beograd i Niš.  Srpsko sociološko društvo, Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Institut za uporedno pravo, Beograd, str. 145-165.

Radovi u zbornicima i poglavlja u knjigama s hrvatskim recenzijama

Vukić, A., Perić Kaselj, M. (2018). Sjećanje na domovinski rat iz perspektive pripadnika hrvatske dijaspore i nacionalnih manjina. u A. Jakir, A. Perković Paloš, M. Sabolović (ur.), Hrvatska – put prema teritorijalnoj cjelovitosti, Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu i Hrvatski memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata, Split. Str. 267–283.

Perić Kaselj, M, Vukić, A, Luchetti, M.F. (2017) Povijest istraživanja hrvatskih dijasporskih zajednica u Južnoj Americi: od arhiva do World Wide Web-a // Hrvatska izvan domovine II. Zbornik radova predstavljenih na Drugom hrvatskom iseljeničkom kongresu u Šibeniku / Sopta, Marin ; Lemić, Vlatka ; Korade, Mijo ; Rogić, Ivan ; Perić Kaselj, Marina (ur.). Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, str. 349-360.

Vukić, A. (2017). O zborniku radova posvećenih emigrantskom intelektualcu i političaru Tihomilu Rađi, u M.Sopta, V.Lemić, I.Rogić, M. Perić Kaselj (ur.). Zbornik radova Hrvatska izvan domovine. Zagreb: Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva i Centar za kulturu i informacije Maksimir.

Vukić, A. (2016). Centar i periferija – uloga države i Europske unije u socijalnom i gospodarskom razvoju Slavonije, u Zbornik radova:  Slavonija hrvatska i europska regija, ur. Dragutin Babić, Filip Škiljan i Aleksandar Vukić. Zagreb: IMIN. str. 63-82.

Vukić, A. (2016). Predgovor, u Zbornik radova: Društveni kontekst  hrvatske intelektualne liberalno-demokratske emigracije, ur. Marina Perić Kaselj. Zagreb; IMIN & Hrvatska matica iseljenika, str. 15-23.

Vukić, A., Perić Kaselj, M. (2016). Religijska praksa i nacionalni simboli hrvatskih etničkih zajednica u Argentini, u Zbornik radova. Odnos  religijskog i nacionalnog identiteta i stvarnosti balkanskih naroda“ Zagreb. Bošnjačka pismohrana, br.19.str:105-126

Vukić, A. (2014). Slavonija kao povijesna regija Europske unije – perspektive društvenog i gospodarskog razvitka, Dragutin Babić i Filip Škiljan (ur.) Slavonija – Sociodemografski problem/izazovi. Str. 222-243. ISBN 978-953-6028-31-3.

Vukić, A., Bara, M. (2014). Konstruiranje identiteta na etničkoj periferiji – slučaj bačkih Bunjevaca, Hrvati u Vojvodini: identitet(i), procesi i društvene aktivnosti / Bara, Mario i Vukić, Aleksandar (ur.). Zagreb – Subotica: Institut za migracije i narodnosti – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, str. 71-95.

Vukić, A. (2010). Položaj Srba u Hrvatskoj u procesu pridruživanja Europskoj uniji“, u Dragutin Babić i Drago Župarić-Iljić (ur.) Nacionalne manjine kao faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima Hrvatske i Srbije. Zagreb. IMIN. Str. 169-182.

Vukić, A. (2008). Rusko preispitivanje prošlosti, Predgovor knjizi Gavrila Haritonoviča Popova, Tri Staljinova rata. Zagreb. Mate. str. 5-17.

Vukić, A. (2002). Granice europskog akcijskog prostor-vremena, u Silva Mežnarić (ur.) Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću. Zagreb. IMIN i Hrvatsko sociološko društvo, str. 157-169.

Vukić, A. (1998). Nacija, država i manjine u procesu globalizaciije, u Aleksandar Vukić i Anđelko Milardović (ur.) Manjine u Europi – dokumenti, Zagreb, IMIN, str. 5-15.

Skip to content