ZAPOSLENICI

Dr.phil. Katica Jurčević

Dr.phil. Katica Ivanda

Radno mjesto: viša znanstvena suradnica

Zvanje: viša znanstvena suradnica

Kontakt

Email:

katica.jurcevic@imin.hr

Biografija

Akademska naobrazba

2007 – Doktorat: Sozialwissenschaften FB 8, Sveučilište u Bremenu, Njemačka; Naslov disertacije: Die kroatische Zuwanderung in der Bundesrepublik Deutschland: Eine Fallstudie unter besonderer Berücksichtigung von Phänomenen und Problemen der Akkulturation und Integration“.

1998 – Doktorandica radne skupine Migrationsforschung, interkulturelle Beziehungen und Ausländerrecht“ na Sozialwissenschaften FB 8, Sveučilište Bremen, te znanstvena novakinja na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, gdje u suradnji sa Sveučilištem u Bremenu istražuje temu svoje  doktorske disertacije Hrvatski iseljenici u Njemačkoj

1994 – Prvi državni ispit za mjesto predavača u javnim školama s težištem na Sekundarnom stupnju II (Gimnazije, Sveučilišta) za predmete njemačkog i engleskog jezika te odgojne znanosti s primjenom društvenih znanosti na Sveučilištu Bremen, Njemačka

1993 – Diploma za predavača njemačkog jezika pri Goethe-Institutu, München, Njemačka

 

Stručno usavršavanje

 

1997. Istraživačica na Institutu für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Universität Osnabrück; provodila program istraživanja migracija u modernoj Europi – hrvatski iseljenici u europskim zemljama


1995. Istraživačica na Institutu Multicultural History Society of Ontario (Toronto-Kanda) provodila program istraživanja Hrvata u Kanadi


1987. Jednogodišnji studij lingvistike i književnosti na University of Essex, Cholchester, Engleska

Zaposlenje i profesionalno iskustvo​

2021. – Institut za migracije i narodnost (Viša znanstvena suradnica)- voditeljica odjela za istraživanje hrvatskog iseljeništva

2018. – 2021. Fakultet hrvatskih studija-Sveučilište u Zagrebu (Predstojnica Znanstvenog zavoda, voditeljica Programa za istraživanje hrvatskog iseljeništva)

2018. – 2020. Predsjednica povjerenstva za znanstveno-nakladničku djelatnost Fakultet hrvatskih studija-Sveučilište u Zagrebu

2018. Zamjenica voditelja radne skupine studijskog programa demografije i hrvatskog iseljeništva Fakulteta hrvatskih studija- Sveučilište u Zagrebu

1998. – 2018. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Viša znanstvena suradnica)

1999. – 2000.. Predsjedništvo BiH, Ured člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda (Savjetnica)

1989. – 1991. Zentrum für Afrikastudien, Universitä Bremen (Studentska suradnica)

Znanstveni interes

Migracije, hrvatske iseljeničke zajednice, globalne dijasporske zajednice, identitet i interkulturalni odnosi

Projekti

1989. – 1991. Namibia – Projekt (Zentrum für Afrikastudien), Universität Bremen

1990. – 1992. Migrationsforschung, interkulturelle Beziehungen und Ausländerrecht, Universität Bremen

1990. – 1992. AusländerInnen, pädagogisches Projekt des Bremer Stadtjugendring, Stadt Bremen

2001. – 2006. Integracijski procesi između hrvatskog iseljeništva i Republike Hrvatske, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb  (MZOS)

 

2001. – 2005. Domovinski rat, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb (MZOS)

2006. – 2011. Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet, u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. (MZOS)

2015. – 2017. Livno i šira okolina pod osmanskom vlašću (Institut Pilar, Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Universitat Heidelberg te Samostan Gorica/Livno: seljaci, građani i franjevci u potrazi za pravdom u svijetlu osmanskih dokumenata. -(Voditeljica za dionicu Instituta Pilar), Središnji državni ured za Hrvate izvan RH

2018. – 2019. „Virtualna studentska mreža“ – studentski program učenja stranog jezika i kulture u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Mostaru.

 

2018. – 2019. Voditeljica je za Fakultet hrvatskih studija  na projektnoj suradnji TandEM: „Towards Empowered Migrant Youth in Southern Europe“ – suradnja s International Organization for Migration (UN Agency) u sklopu European Migration Network (Europske mreže za migracije i azil) koju koordinira Europska komisija.

 

2019. – Od dolaska do ostanka: udruženja i umrežavanje kao oblik integracija Hrvata izvan RH u hrvatsko društvo. Projekt u provedbi, Središnji državni ured za Hrvate izvan RH

 

2020. – Mreža 2050- Demografija od odgovora do izazova- Voditeljica projektne dionice „Demografski potencijali hrvatskog iseljeništva“

 

2021. – Potencijali profesionalne i znanstvene dijaspore za gospodarski razvoj Hrvatske: studija slučaja Hrvati u Australiji, IMIN- voditeljica projekta

Odabrana bibliografija

Autorske knjige

Jurčević, Katica, Kroaten in Deutschland- Eine Fallstudie unter besonderer Berücksichtigung von Phänomenen und Problemen der Akkulturation und Integration, Bibliothek Studien, Institut für Sozialwissenschaften Ivo Pilar, Zagreb, 2016. (2 međunarodne recenzije i međunarodno uredništvo).

Jurčević, Katica, Stari kraj i novi svijet – Migracija i akulturacija hrvatskih iseljenika u SAD-u 1880. –1940., DIS, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2010.

 

Odabrana bibliografija

Ivanda, Katica, Deutschland als Einwanderungsland, Društvena istraživanja, 19 (2010.), br. 1-2 (105-106).  (Časopis se referira u Current Contents/Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS), Social SciSearch (Online database), Research Alert (Current awareness service), Philadelphia, PA, USA, Sociological Abstracts, San Diego, CA, USA)

Jurčević, Josip; Ivanda, Katica, Djelovanje jugoslavenskih komunističkih vojnih sudova u Hrvatskoj krajem Drugog svjetskog rata i u poraću, Društvena istraživanja, 86, 2006. (Časopis se referira u Current Contents/Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS), Social SciSearch (Online database), Research Alert (Current awareness service), Philadelphia, PA, USA, Sociological Abstracts, San Diego, CA, USA)

Jurčević, Josip; Ivanda, Katica, Ustrojavanje sustava jugoslavenskih komunističkih vojnih sudova tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, Društvena istraživanja, 84-85, 2006. (Časopis se referira u Current Contents/Social & Behavioral Sciences (CC/S&BS), Social SciSearch (Online database), Research Alert (Current awareness service), Philadelphia, PA, USA, Sociological Abstracts, San Diego, CA, USA)

 

Jurčević, Katica; Ramljak Ozana,  In Search of Lost Island: Literature of Mediated Memory, Mediterranean Issues, Book 1: „Imagening the Mediterranean: Challenges and Perspectives“, (eds. Jurčević Katica; Kaliterna Lipovčan Ljiljana; Ramljak Ozana), Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Vern Group, Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council of Anthropological Research (HAZU), Euro-Mediterranean Academic Network (EMAN), Zagreb, 2017.

 

Luchetti, Maria Florencia; Levak, Natasha Kathleen; Perić Kaselj, Marina; Jurčević, Katica,,Dubrovčani u Južnoj Americi: razmatranje identiteta kroz povijesnu i suvremenu perspektivu: Mediterranean Issues, Book 2: (eds. Jurčević Katica; Kaliterna Lipovčan Ljiljana; Ramljak Ozana), Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Vern Group, Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council of Anthropological Research (HAZU), Euro-Mediterranean Academic Network (EMAN), Zagreb, 2019.

 

Levak Natasha Kathleen; Perić Kaselj, Marina; Jurčević Katica; Luchetti, Maria Florencia, Re-migration and second generation“movement to Split, Croatia: financial, educational, and emotional perspectives and processes undergone by women who moved to Split, Mediterranean Issues, Book 2: (eds. Jurčević Katica; Kaliterna Lipovčan Ljiljana; Ramljak Ozana), Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Vern Group, Croatian Academy of Sciences and Arts, Scientific Council of Anthropological Research (HAZU), Euro-Mediterranean Academic Network (EMAN), Zagreb, 2019.

 

Jurčević, Katica; Ružić, Natasha Kathleen; Perić Kaselj, Marina, Žene migrantice u procesu globalne mobilnosti, u: Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: ( ur. Perić Kaselj, Marina), IMIN, HAZU, Zagreb, 2020.

 

Jurčević, Katica; Brezovec, Erik; Ancić, Zvonimir, Fenomenologija kao analitičko i empirijsko sredstvo u društvenim i humanističkim istraživanjima: Značenje religije za kolektivni identitet Janjevaca u Republici Hrvatskoj, u: Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: ( ur. Perić Kaselj, Marina), IMIN, HAZU, Zagreb, 2020.

 

Jurčević, Katica; Ramljak, Ozana; Bota, Ivan, Iseljenička književnost kao književnost posredovane memorije-terminološka promišljanja, u: Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: ( ur. Perić Kaselj, Marina), IMIN, HAZU, Zagreb, 2020.

 

Jurčević, Katica; Od Brazila do Hrvatske: otkriće identiteta i životna priča B.R., u zborniku; „Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika“, (ur. Čapo, Jasna; Hornstein Tomić, Caroline; Jurčević, Katica), Zagreb, 2014.

 

Jurčević, Katica, Jasna Čapo, Povratak kao dolazak: migracijski procesi i transnacionalni prostori, u zborniku; „Didov san; Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika“, (ur. Čapo, Jasna; Hornstein Tomić, Caroline; Jurčević Katica), Zagreb, 2014.

 

Jurčević, Katica; Ramljak, Ozana; Identitet u djelu hrvatsko-njemačke književnice Irene Vrkljan, u zborniku; „Hrvatska izvan Domovine“, ( ur. Sopta, Marin; Maletić ,Franjo; Bebić, Josip), Zagreb, 2015.

 

Jurčević, Katica, Pregled položaja i integracijskog značaja hrvatskih iseljenika u Njemačkoj, u zborniku: „Hrvatsko iseljeništvo i domovina: razvojne perspektive“, (ur. Hornstein Tomić, Caroline; Hrstić, Ivan; Majetić, Filip; Sabotič,Ines; Sopta, Marin), Zagreb, 2014.

 

Jurčević, Josip; Ivanda, Katica, Ženevske konvencije i logoraška iskustva, u dvojezičnom hrvatsko/engleskom zborniku: “Vukovar 91 – međunarodni odjeci i značaj”, (ur. Jurčević, Josip; Dražen Živić; Bruna Esih), Zagreb, 2004.

Ivanda Katica, Uzroci i tijek hrvatskog useljavanja u Kanadu, u zborniku: “Budućnost iseljene Hrvatske”, (ur. Šakić, Vlado; Jurčević, Josip ; Sopta, Marin), Zagreb, 1998.

Uredništvo i suuredništvo u knjigama i časopisima

 

Član uredništva časopisa „ Društvena istraživanja“ – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini 1990-1995, Autor: Josip Jurčević, Dis, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište u Mostaru, Zagreb, 2009.

Didov san: Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika, Institut Ivo Pilar, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2014.

Hrvatska i Turska: Povijesno-kulturni pregled, Institut Ivo Pilar, Srednja Europa, Zagreb, 2016.

Pilar – Časopis za društvene i humanističke studije, Godište XII. Broj 23 (1), 2017.

Heroji Hrvatskog domovinskog rata, Autor: Josip Jurčević, Dis, Hrvatsko žrtvoslovno društvo, Hrvatski klub, Zagreb, 2017.

Imagining the Mediterranean: Challenges and Perspectives, Institute of Social Sciences, Vern Group, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU), Euro Mediterranean Academic Network, Zagreb, 2019.

Reflections on the Mediterranean, Institute of Social Sciences, Vern Group, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU), Euro Mediterranean Academic Network, Zagreb, 2020.

Skip to content