Utjecaj doseljavanja iz BiH na socio-demografski razvoj gradskih regija Hrvatske

Tim:

Voditeljica: Sanja KLEMPIĆ BOGADI  

Istraživači: Sonja PODGORELEC, Mario BARA, Ivan LAJIĆ

Trajanje: 2014.-2015.

Kratki opis projekta

Ovo je prvi znanstveni projekt na temu istraživanja utjecaja doseljavanja građana Bosne i Hercegovine na socio-demografski razvoj hrvatskih gradskih regija. Prema Popisu stanovništva 2011. 409.357 stanovnika Hrvatske  rođeno je u Bosni i Hercegovini što predstavlja čak 70% svih hrvatskih građana rođenih izvan zemlje. Istraživanjem je obuhvaćeno doseljeno stanovništvo susjedne države Bosne i Hercegovine kojeg čine tri etnička identiteta – Hrvati, Srbi i Bošnjaci, a koji dijele neka temeljna zajednička kulturološka i društvena obilježja sa stanovništvom zemlje primitka – Hrvatskom. Između ostalih to su sličnost (poznavanje) jezika, poznavanje običaja, povijest života u zajedničkoj državi, ratno iskustvo 1990.-1995., povijest migracija i razni oblici seljenja u koje su/bili uključeni osobno doseljenici iz Bosne i Hercegovine ili članovi njihovih obitelji – ekonomska, obrazovna, izbjeglička i dr. – elementi koji trebaju predstavljati pozitivne dimenzije integracije. Pri tom mislimo prvenstveno u aspektima društveno-ekonomskog uključivanje u tržište rada, ali i specifičnosti društveno-kulturnog uključivanja u društvo primitka s obzirom na  mrežu odnosa između imigranata i većinskog stanovništva zemlje primitka odnosno poznavanja određenih kulturnih dimenzija života (spomenuti jezik, ali i religijska pripadnost i dr.). Cilj projekta je istražiti doseljenike iz Bosne i Hercegovine kao specifičnu skupinu migranata, njihovu integraciju i kvalitetu života.

Istraživanje je provedeno krajem 2014. metodom ankete licem u lice (CAPI) u gradskoj četvrti Sesvete, Grad Zagreb, na prosudbenom uzorku od 301 ispitanika, stanovnika Hrvatske starijih od 18 godina rođenih u Bosni i Hercegovini. Cilj istraživanja bio je ispitati čimbenike vezane uz doseljavanje, odabrane dimenzije integracije i kvalitete života. S obzirom na etničku pripadnost, veliku većinu ispitanika (93,4%) činili su Hrvati. Gotovo svi ispitanici (99%) imaju (i) hrvatsko državljanstvo.

Rezultati istraživanja prezentirani su u objavljenim radovima i na više znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu.

Najvažnije publikacije:

  1. Podgorelec, S., Klempić Bogadi S. i Gregurović, M. (2020). „Housing integration of immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: example of the City of Zagreb”, Geoadria, god. 25, br. 1
  2. Podgorelec, S. Klempić Bogadi S. i Gregurović, M. (2019). „Immigrants from Bosnia and Herzegovina in Croatia: A Sense of Belonging and Acceptance in the New Social Environment“, „Treatises and Documents Journal of Ethnic Studies/Razprave in gradivo, Revija za narodnosna vprašanja, br. 82, str. 5–23.
  3. Klempić Bogadi S., Gregurović, M i Podgorelec, S. (2018). „Doseljavanje iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku: migracijski obrasci na primjeru doseljenika u Zagrebu“, Stanovništvo, god. 56, br. 2, str. 39-62.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content