Strani maloljetnici bez pratnje (SMBP) u Hrvatskoj: problematika učenja jezika, obrazovanja, skrbi, spajanja obitelji i integracije

Longitudinalno empirijsko istraživanje: 

Trajanje: 2014.-2019.

Voditelj istraživanja: Dubravka Mlinarić, znanstvena suradnica

Suradnik: Drago Župarić-Iljić, znanstveni novak, kasnije znanstveni suradnik (IMIN; Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2018.)

Studentica-suradnica: Ting Ting, EMMIR Master studentica na istraživačkoj praksi (Internship)

Empirijsko istraživanje provedeno na Znanstvenom odsjeku za migracijska i demografska istraživanja (ZOMDI) Instituta za migracije i narodnosti (IMIN) predstavlja nastavak terenskog rada koji je započeo dolaskom studentice EMMIR programa (European Master in Migration and Intercultural Relations) sa Sveučilišta Oldenburga u Njemačkoj i Sveučilišta Stavanger u Norveškoj (kojima je IMIN pridruženi partner). Studentica Ting Ting je na postdiplomskoj studentskoj praksi provela razdoblje od lipnja do kolovoza 2014. godine. U okviru programa nastavila je vlastita prethodna istraživanja iz područja komparacije politika i praksi vezanih uz azil i djecu bez pratnje te rad na istraživanju: Unaccompanied minors in Croatia – Comparative Perspective: Analysing the Policies vs. Practices. Inicijalno studentsko istraživanje je na Institutu za migracije i narodnosti nastavljeno kroz višegodišnje longitudinalno proučavanje istog fenomena SMBP. 

Opis istraživanja: Inicijalno terensko istraživanje među pružateljima skrbi i policy-makerima koji su vezani uz pravnu, socijalnu, medicinsku, obrazovnu te druge oblike skrbi za djecu strance bez pratnje provedeno je u srpnju i kolovozu 2014. godine u Kutini, Ježevu i Zagrebu. Zbog etičke osjetljivost istraživanja problematike koja se odnosi na pravno zaštićenu i iznimno osjetljivu kategoriju populacije (djeca), istraživanje je usmjereno na eksperte koji se djecom u različitim područjima bave. 

Sakupljeno je nekoliko desetaka polustrukturiranih intervjua, a metodom komparativne analize provedena je i kvalitativna analiza dobrih praksi susjednih država po pitanju navedene problematike. Nakon analize dostupne sekundarne literature i pravnih propisa, nastavljena je kvalitativna analiza materijala sakupljenih putem ekspertnih intervjua u  longitudinalnoj perspektivi. Materijali su transkribirani, obrađeni i sustavno dopunjavani. Konzultirani su najvažniji akteri ministarstava i vladinih tijela, međunarodnih udruga (Crveni križ, UNHCR, UNICEF, UN)  kao i relevantne nevladine udruge koji se SMBP bave. Istraživanje je prošireno u segmentu recentnog transformiranja sustava posebnog skrbništva i propitivanja zakonskog okvira Protokola o postupanju prema djeci strancima

Istraživanje je u određenim segmentima  nastavljeno do proljeća 2019. godine, djelomično se šireći s fokusa na učenju hrvatskog jezika i obrazovanja SMBP prema pitanjima osiguravanja skrbništva i spajanja obitelji te uspješne integracije. Rezultati su objedinjeni, usustavljeni, sažeti i objavljeni u nekoliko navrata u različitim stadijima istraživanja. 

Osigurana je diseminacija znanja kroz sudjelovanje istraživača na konferencijama, simpozijima, stručnim skupovima i okruglim stolovima, uz izlaganje radova nastalih na temelju istraživanja. Istraživači D. Župarić-Iljić i D. Mlinarić redovito su s najnovijim saznanjima sudjelovali u radu Koordinacije za azil HPC-a i Crvenoga križa kao i na javnim tribinama i u medijima. Neki od rezultata istraživanja pretočeni su u preporuke koje su slane nadležnim tijelima (MUP-u) kod komentiranja novog Zakona o međunarodnoj zaštiti i Zakona o strancima.

U okviru projekta i projektnog istraživanja članovi tima su mentorirali EMMIR studentici Ting Ting (lipanj-rujan 2014.), zajedno sudjelovali u organizaciji međunarodne znanstvene konferencije „Towards a European Society? Boundaries, Borders, Barriers“ u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskoga sociološkog društva (lipanj 2014.), objavljivali izvorne znanstvene radove u relevantnim časopisima (Migracijske i etničke teme i Revija za sociologiju ) te sudjelovali na desetak međunarodnih i nacionalnih konferencija, okruglih stolova i drugih medijskih i javnih istupa, u cilju diseminacije podataka prikupljenih istraživanjem. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content