Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije

Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost

HRZZ (IP-2020-02)

Naziv projekta: Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije

Voditelj projekta i glavni urednik: prof.dr.sc. Josip Faričić

Nositelj: Sveučilište u Zadru

Trajanje projekta: 15.12.2020. -14.12.2024.

Opis i cilj projekta: Projekt objedinjuje interdisciplinarni tim od  9 istraživača s različitih znanstvenih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu (Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Trstu, Sveučilište u Splitu, Institut za migracije i narodnosti, Sveučilište u Zagrebu) i jednog doktoranda. Tematski je predviđeno interdisciplinarno istraživanje kartografskih, ali i okolišnih odnosno socio-ekonomskih aspekata ranonovovjekovnih pomorskih karata Jadranskog mora nastalih između 1500. i 1800. godine. Znanstveni doprinos temeljen je na preispitivanju mogućnosti koje za interpretaciju starih karata donose novi teorijski pristupi u okviru “nove kulturne kartografije”. Istraživački timovi sastavit će digitalne baze podataka s reprezentativnih karata prikupljenih iz brojnih institucionalnih i privatnih zbirki. Baze su nužne za interpretaciju sadržaja i simbolike uz primjenu metode komparativne analize u dijakronijskom i sinkronijskom diskursu, zatim metode indukcije i metode klasifikacije. Potom će se  korištenjem komplementarnosti ideja i pristupa oblikovati sinteze u cilju stvaranja novih znanstvenih spoznaja o ranonovovjekovnim pomorskim kartama Jadrana kao izvorima spoznaja o prostornim odnosima, ali i utvrditi njihova upotrebljivost u navigaciji. Pored komparativnih analiza iz kvalitativnog spektra provest će se i kvantitativna (kartometrijska) analiza uz pomoć više različitih softvera u cilju tipologizacije sadržaja s obzirom na kartografsku projekciju, mjerilo, generalizaciju, dijakronijski slijed prikazanih podataka i toponimiju. Dodatno će fokus biti i na usustavljivanju simboličkih elemenata korištenih pri kodiranju sadržaja pomorskih karata Jadrana, a koji funkcioniraju kao subliminalne poruke o vojno-političkim prilikama, sferama gospodarskog utjecaja i sl.. Relevantnost i usporedivost sa sličnim istraživanjima u svijetu propitat će se na međunarodnom znanstvenom skupu koji će pratiti objava zbornika radova. Predviđen je i znatan broj prezentacija na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama te objava izvornih znanstvenih radova u vodećim međunarodnim časopisima. Opći cilj je da se kroz diseminaciju znanstvenih rezultata senzibilizira šira javnost za probleme interkulturalizma, revitalizacije baštine i održivog razvoja te promovira jadranska kulturna baština.

Doprinos znanstvene savjetnice dr.sc. Dubravke Mlinarić bit će u komparativnoj analizi historijsko-geografskih i ekohistorijskih aspekata starih pomorskih karata Jadrana i izradi baze podataka te izradi tipologizacije u cilju dijakronijske i sinkronijske usporedbe sadržaja. Poseban doprinos očekuje se u propitivanju kapaciteta starih karata kao komunikacijskog medija, ovisno o reinterpretaciji kartografske simbolike.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content