Projekt „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske“

Projekt „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske“, kompetitivni program Hrvatske zaklade za znanost za financiranje istraživačkih projekata slovensko-hrvatske bilateralne suradnje (HZZZ i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije /ARRS/).

Voditelj slovenske stručne skupine:

  • dr. sc. Richard Sendi, znanstveni savjetnik (Urbanistički institut Republike Slovenije).

Voditeljica hrvatske stručne skupine:

Suradnici iz Slovenije:

  • izv. prof. dr. sc. Boštjan Kerbler, stručno-istraživački savjetnik (Urbanistički institut Republike Slovenije),
  • dr. sc. Barbara Goličnik Marušić, znanstvena savjetnica (Urbanistički institut Republike Slovenije),
  • doc. dr. sc. Matej Nikšič, viši znanstveni suradnik (Urbanistički institut Republike Slovenije).

Suradnici iz Hrvatske:

Trajanje:

listopad 2020.- listopad 2023.

Poveznica:

http://hesc.uirs.si/hr-hr/

Opis projekta:

Projektom će se nastojati detaljno analizirati koje su značajke stambenih naselja iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja u Sloveniji i Hrvatskoj, uz poseban naglasak na kvalitetu života u tim naseljima. Polazimo od hipoteze da su promijenjene društvene okolnosti, karakteristične za postsocijalističko razdoblje, stanovnicima donijele nova očekivanja vezana za kvalitetu života, što posljedično može značiti da su stambena naselja iz socijalističkog razdoblja postala manje privlačna za život, jer stanovnici imaju viša očekivanja ili zahtjeve prema boljem standardu stanovanja i većoj kvaliteti stambene okoline uslijed promijenjenih vrijednosti koje se odnose na kvalitetu života u stambenim naseljima. Krajnji cilj ovoga istraživačkog projekta je, iz perspektive kvalitete života, definirati smjernice i preporuke za adekvatnu obnovu stambenih naselja iz socijalističkog razdoblja i projektiranje novih stambenih naselja. Komparativno istraživanje omogućit će primjenu smjernica kako u Sloveniji, tako i u Hrvatskoj. Temelj za oblikovanje prijedloga za pripremu obje nacionalne strategije bit će skup sličnosti i razlika u percepcijama i razumijevanju kvalitete života među stanovnicima stambenih naselja i njihove potrebe proizašle iz novog načina življenja. Namjera je da smjernice budu relevantne i za druge srednje i istočnoeuropske postsocijalističke države. Posebna vrijednost rezultata istraživanja očekuje se od uporabe participativnih metoda prikupljanja podataka: participativnog akcijskog istraživanja, istraživanja usmjerenog prema korisnicima te otvorenog demokratskog foruma.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content