Otoci – ostati ili otići?

50.00 kn

Autori: Ivan Lajić, Sonja Podgorelec, Dragutin Babić
Izdavač: IMIN
Godina izdanja: 2001.
Opseg: 206 str.
Format: 23 cm
Uvez: meki
ISBN: 953-6028-15-8
Cijena: 30

Opis

Naslov knjige jezgrovito govori o namjeri ovog istraživanja. Cilj istraživanja bio je kvantitativno i kvalitativno odrediti jednu otočnu dnevno cirkulirajuću populaciju i vidjeti koji su njezini osnovni stavovi o životu na otoku, dnevnom putovanju, dualnom aspektu života (otok – kopno), namjerama od¬laska s otoka, namjerama ostanka i koje je njihovo viđenje perspektive otočnoga života.
Jedan od ciljeva istraživanja bio je ocijeniti koliko dnevna cirkulacija djeluje antimigracijski, odnosno antidepopulacijski, i što treba učiniti (sa svih razina pro¬matranja) kako bi taj vid mehaničkoga kretanja postao jednim od oblika modela revitalizacije. Analizom broja i strukture otočnog stanovništva te problema otočana koji svakodnevno putuju na kopno željelo se ustanoviti postojeće stanje, a usta¬novljavanjem ključnih problema vezanih uz život na otoku i rad na kopnu omogućiti izradu kvalitetnije otočne politike.
Istraživanjem je obuhvaćena cijela populacija radnika dnevnih migranata s otoka Zlarina i Prvića, svi učenici otočani u školama na kopnu, te usputni uzorak otočana koji redovito zbog različitih razloga putuju u Šibenik. Ono je, između ostaloga, dalo mnoge naznake gorućih problema jadranskoga otočnog područja, jer ako su oni uočljivi na jednom kopnu blizom, priobalnom arhipelagu, realno je očekivati da se potenciraju na udaljenijim napose pučinskim otocima.

 

SADRŽAJ

UVOD 5
I. PRIPREMA ISTRAŽIVANJA 7
II. METODA ISTRAŽIVANJA 9
III. UZORAK 11
IV. TIPOLOGIZACIJA MEHANIČKOGA KRETANJA STANOVNIŠTVA JADRANSKOGA OTOČNOG PROSTORA 15
IV.1. Migracije otočana u kontekstu općega teorijskog pristupa migracijama 15
IV.2. Kružna kretanja otočana u kontekstu općih teorija cirkulacije stanovništva 25
V. DALMATINSKOOTOČNE MIGRACIJE 33
V.1. Značajke dalmatinskootočnih migracija u 20. stoljeću 33
V.2. Kvantifikacija migracijskih tokova krajem 19. i početkom 20. stoljeća 36
V.3. Otočne migracije nakon Drugoga svjetskog rata 38
VI. NOVIJE DEMOGRAFSKO STANJE I PROCESI NA ŠIBENSKIM OTOCIMA 43
VI.1. Prirodno kretanje stanovništva 45
VI.2. Mehaničko kretanje 47
VI.3. Osnovne demografske strukture šibenskih otoka 51
VII. OTOČNO GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURA 57
VII. 1. Poredbene prednosti i ograničavajući činioci 57
VII.2. Stanje i mogućnosti razvoja pojedinih otočnih djelatnosti 61
VII.2.1. Poljoprivreda na otocima 61
VII.2.2. Otočni turizam 70
VII.2.3. Industrija i obrtništvo 77
Umjesto zaključka 79
VIII. OSTATI ILI OTIĆI – PROMIŠLJANJE PROBLEMA ODRASLIH DNEVNIH CIRKULANATA: (REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA) 81
VIII.1. Tko i s kojeg otoka putuje? 81
VIII.2. Razlozi putovanja 84
VIII.3. Svakodnevno putovanje 87
VIII.3.1. Kvaliteta prijevoza 89
VIII.3.2. Putovanje i umirovljenje 91
VIII.4. Struktura ispitanika 92
VIII.4.1. Starenje na otocima 93
VIII.5. Zanimanja ispitanika 97
VIII.6. Obiteljska situacija ispitanika 98
VIII.7. Prednosti i nedostaci života na otoku 100
VIII.7.1. Ocjena sadašnjeg stanja 100
VIII.7.2. Život na otocima nekada 102
VIII.8. Slobodno vrijeme na otoku 102
VIII.9. Perspektiva migracija – namjera ostanka na otoku 104
VIII.9.1. Smjerovi odlaska s otoka 106
VIII.9.2. Planovi za starost 106
VIII.10. Budućnost života na otocima 107
VIII.11. Zdravstvena zaštita – potisni čimbenik migracija na otocima 108
IX. INTERVJU 113
IX.1. O životu na otoku 113
IX.1.1. Razmišljanja otočana 114
IX.1.2. Razmišljanja došljaka (neotočani koji žive i rade na Prviću i Zlarinu) 118
IX.1.3. Učiteljice – dnevni migranti s kopna na otok 120
IX.2. O novom Zakonu o otocima 122
IX.3. O radu Uprave za razvoj otoka 123
IX.4. O brzobrodskom prijevozu putnika 124
IX.5. Što je pokazalo anketiranje i intervjuiranje? 128
X. CIRKULACIJA UČENIKA SA ŠIBENSKIH OTOKA NA RELACIJI OTOCI – ŠIBENIK – OTOCI: (REZULTATI EMPIRIJSKOG ISTRAŽIVANJA) 131
X.1. Uvod 131
X.2. Metode istraživanja i sociodemografska obilježja ispitanika 133
X.3. Empirijsko istraživanje cirkulacije učenika sa šibenskih otoka: rezultati anketnog ispitivanja 135
X.3.1. Vremenski aspekt putovanja 136
X.3.2. Svakodnevno putovanje učenika: aktivnosti i (ne)zadovoljstvo učenika putovanjem 139
X.3.3. Putovanje i nastavni proces: organizacijski, pedagoški i psihološki aspekt 145
X.3.4. Sadržaji slobodnog vremena kao potisno-privlačni činioci u predmigracijskome mnijenju 155
X.3.5. Preseljenje na kopno: želje, motivi, destinacije 159
X.3.6. Značaj primarnih socijalnih skupina u »odluci o migriranju« 165
X.3.7. Život na otoku – prednosti i nedostaci 167
XI. CIRKULACIJA I PROBLEMI OTOKA U PERCEPCIJI ŠKOLSKIH DJELATNIKA (INTERVJU) 171
XI.1. Rad škola na otocima 171
Intervju: 172
Komentar: 173
XI.2. Razumijevanje učeničkih problema i prilagodba na kopnu 173
Intervju: 174
Komentar: 175
XI.3. Predmigracijsko mnijenje učenika s otoka 175
Intervju: 176
Komentar: 176
XI.4. Osnovni nalazi anketiranja i intervjuiranja mladih 177
XII. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 181
LITERATURA 187
IZVORI 190
PRILOZI 193
SAŽETAK 195
SUMMARY 199
O AUTORIMA 203

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Otoci – ostati ili otići?”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content