MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME

Časopis MET

Glavna urednica 
Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
Izvršna urednica
Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
Uredništvo 

Dragan Bagić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Florian Bieber, Zentrum für Südosteuropastudien, Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich

Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige

Eva Janska, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika

Sanja Lazanin, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Mojca Pajnik, Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija

Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Laura Šakaja, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Igor Štiks, Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Edinburgh, UK

Opis

Migracije i etničnost aktualna su i afirmirana područja suvremenih društvenih istraživanja. Nove pojave i procesi u svijetu – globalizacija, sve veća prostorna pokretljivost ljudi, delokalizacija i relokalizacija kulture – razlog su sve većeg znanstvenoga zanimanja za pitanja migracija, etničnosti i identiteta. Istraživačima koji se bave tom tematikom časopis Migracijske i etničke teme otvara na svojima stranicama mogućnost razmjene ideja, javnih debata i interdisciplinarnoga dijaloga.

Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme prvenstveno objavljuje znanstvene radove o migracijama, problematici vezanoj uz migracije i demografske promjene te radove o različitim aspektima etničnosti i identiteta u međunarodnom, nacionalnom i međunacionalnom kontekstu. Prilozi donose teorijska dostignuća te empirijske analize i studije u širokom rasponu disciplinarnih pristupa. Kao internacionalan, časopis uistinu pokriva svojim interesom cijeli svijet; radovi se  objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima. Međunarodni karakter časopisa definiran je kako tematikom članaka tako i međunarodnim sastavom autora, recenzenata, uredništva i izdavačkoga savjeta.
U časopisu se objavljuju u prvome redu znanstveni radovi, ali i drugi prilozi od znanstvenoga i stručnoga interesa: eseji, stručni radovi, osvrti, recenzije, prikazi i priopćenja o znanstvenim skupovima.
Cjeloviti tekstovi radova dostupni su na mrežnoj stranici Hrčka – portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Časopis omogućava otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju. Institut za migracije i narodnosti kao izdavač podržava Hrvatsku deklaraciju o otvorenom pristupu.

Glavna urednica 
Sanja Klempić Bogadi, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
Izvršna urednica
Margareta Gregurović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska
Uredništvo 

Dragan Bagić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Florian Bieber, Zentrum für Südosteuropastudien, Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich

Nihad Bunar, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige

Eva Janska, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika

Sanja Lazanin, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Mojca Pajnik, Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija

Sonja Podgorelec, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, Hrvatska

Laura Šakaja, Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Igor Štiks, Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Edinburgh, UK

Tajnica 
Jasna Blažević
E-pošta: met@imin.hr
Međunarodni izdavački savjet
Jadranka Čačić-Kumpes (Zadar)
Petr Dostál (Praha)
Emil Heršak (Zagreb)
Marie-Antoinette Hily (Poitiers)
Vjeran Katunarić (Zadar)
Joanna Kurczewska (Warszawa)
Armando Montanari (Roma)
Mirjana Morokvašić-Müller (Paris)
Rainer Münz (Berlin)
Maria Nazaré Oliveira Roca (Lisboa)
Rinus Penninx (Amsterdam)
Sergej Romanenko (Moskva)
Carl-Ulrik Schierup (Norrköping)
Marko Valenta (Trondheim)
Jernej Zupančič (Ljubljana)
Bivši glavni urednici
Sanja Lazanin (2009.–2012.)
Jadranka Čačić-Kumpes (2005.–2008.)
Laura Šakaja (2002.–2004.)
Emil Heršak (1990.–2001.)
Milan Mesić (1985.–1989.)
Znanstveni časopis Migracijske i etničke teme izlazio je tromjesečno od 1985.–2009. (do 2000. pod nazivom Migracijske teme: časopis za istraživanje migracija i narodnosti). Od 2010. izlaze tri broja godišnje.
Tekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u:
CEEAS – Central & Eastern European Academic Source (EBSCO, Ipswich, USA)
CEEOL – Central and Eastern European Online Library (Frankfurt am Main, Germany)
DOAJ – Directory of Open Access Journals (Lund University, Sweden)
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Bergen, Norway)
International Bibliography of the Social Sciences (London, UK)
Linguistics and Language Behaviour Abstracts (San Diego, USA)
Political Science Complete (EBSCO, Ipswich, USA)
SocINDEX with Full Text (EBSCO, Ipswich, USA)
Sociological Abstracts, Inc. (San Diego, USA)
Social Services Abstracts (ProQuest, Ann Arbor, USA)
Worldwide Political Science Abstracts (San Diego, USA)

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Rubrika

MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content