Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (zbornik radova)

350.00 kn

NASLOV: Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država: zbornik radova međunarodne znanstveno-stručne konferencije = Migrations and identity: culture, economy, state: proceedings of the international scientific-professional conferences

Urednica: Marina Perić Kaselj

Izdavač: IMIN

Godina izdanja: 2020.

Opseg: 1179 str.

Format: 30 cm

Uvez: meki

ISBN: 978-953-6028-43-6

Cijena: 350,00 kn

Opis

RIJEČ UREDNICE

Cilj je konferencije „Migracija i identitet: kultura, ekonomija, država“ u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti (IMIN), koja se održavala od 6. do 8. prosinca 2018. godine, bilo promišljati o hrvatskom identitetu 27 godina nakon osnutka hrvatske države, progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva u današnjem vremenu komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstitutivnog naroda ili autohtone zajednice. Znanstveno-stručnim pristupom, u komparativnoj perspektivi znanstvenika i stručnjaka u regiji, željeli smo potaknuti raspravu o odnosu nacionalnog, globalnog, europskog kroz prošlu, sadašnju i buduću perspektivu.

Konferencija je bila svojevrsni nastavak međunarodnog stručno-znanstvenog skupa u organizaciji IMIN-a održanog krajem 2016. godine pod nazivom „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države”. Potreba za organizacijom ovakvog skupa javila se kao nužnost da se nakon 40 godina (prvi simpozij održan je 1976. godine) ispita što se to dogodilo s nekadašnjom „jugoslavenskom dijasporom” i koliko su iseljenici doista bili uklopljeni u unificiranu nacionalnu definiciju Jugoslaveni ili su ipak nacionalni identiteti tražili put svog opstanka i egzistencije. Raspadom Jugoslavije pojavile su se i „nove nacionalne manjine”, dotadašnji konstitutivni narodi. Upravo komparativno promišljanje znanstvenika i stručnjaka u regiji o ovoj vrlo važnoj temi donosi višestruke koristi i znanja o nekadašnjoj zajedničkoj dijaspori, rađanju novih nacionalnih identiteta, položaju i statusu novih i „starih” te autohtonih nacionalnih manjina.

Stoga smo konferencijom „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država” nastojali proširiti istraživačka pitanja stavljajući u fokus identitet i demografski potencijal/perspektivu, migracije i ekonomiju, nacionalni identitet u globalizirajućem okruženju, identitet u odnosu na migracijsku i izbjegličku krizu, nacionalni identitet u odnosu na europski identitet i dr.

Inicijativu za ovakvu vrstu konferencije, koja je privukla velik broj domaćih i međunarodnih suorganizatora, potaknuo je upravo IMIN kao javna znanstvena ustanova specijalizirana za multidisciplinarno istraživanje migracija: unutrašnjih, vanjskih, nacionalnih manjina, hrvatskog iseljeništva i ilegalnih migracija. Zadaća je Instituta poticati komparativno proučavanje migracija, manjina, hrvatskog iseljeništva te unaprijediti javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti, ali također istraživanjem i raspravom poticati uvođenje novih politika i djelatnosti koje mogu utjecati na rješavanje problema vezanih uz ta područja.

Konferencija organizirana inicijativom IMIN-a također je i zajednički rad organizacijskog i znanstvenog međunarodnog odbora i brojnih suorganizatora.

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti, ravnateljica; dr. sc. Mato Arlović, znanstveni suradnik, Ustavni sud Republike Hrvatske; prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, dekan; Mijo Marić, prof., Hrvatska matica iseljenika, ravnatelj; Davorko Vidović, prof., Hrvatska gospodarska komora; dr. sc. Katica Jurčević, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, predstojnica Znanstvenog zavoda; dr. sc. Ozana Ramljak, voditeljica preddiplomskog studija Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja, Veleučilište Vern, Zagreb; doc. dr. sc. Ante Samodol, Međunarodno sveučilište Libertas, prorektor za studente, organizaciju i poslovanje; doc. dr. sc. Marin Strmota, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za demografiju; Vitomir Tafra, mag. oec., predsjednik Uprave Europske poslovne škole Zagreb, Zagreb; dr. sc. Ivica Katavić, Europska poslovna škola Zagreb, dekan; mr. sc. Branko Pavlović, Europska poslovna škola Zagreb; izv. prof. dr. sc. Vladimir Lončarević; Vesna Matić, dr. med.; ing. Ivica Filipović; prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Stipe Kutleša, Institut za filozofiju, Zagreb; prof. dr. sc. Stipe Tadić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; Marijan Lipovac, prof.; Srećko Sertić, Suvremena trgovina, direktor i glavni urednik.

 

ZNANSTVENI MEĐUNARODNI ODBOR:

doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; doc. dr. sc. Stjepan Šterc, viši znanstveni suradnik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Katica Jurčević, viša znanstvena suradnica, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Natasha Kathleen Levak, viša stručna savjetnica, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Maria Florencia Luchetti, viša stručna savjetnica, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; doc. dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik, Institut za migracije i narodnosti; dr. sc. Dragutin Babić, znanstveni savjetnik, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena savjetnica, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; dr. sc. Ana Malnar, znanstvena suradnica, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; prof. dr. sc. Anđelko Milardović, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb; prof. dr. sc. Stipe Kutleša, Institut za filozofiju, Zagreb; prof. dr. sc. Stipe Tadić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu; izv. prof. Nenad Pokos, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb; dr. sc. Kristian Lewis, viši znanstveni suradnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb; izv. prof. Jelena Šesnić, odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; doc. Tado Jurić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb; prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu; dr. sc. Mato Arlović, znanstveni suradnik, Ustavni sud Republike Hrvatske; prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, Veleučilište Vern, Zagreb; prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Franz Schausberger, Institut der Regionen Europas, Salzburg; prof. dr. sc. Jugoslav Jovičić, Univerzitet u Travniku; prof. dr. sc. Ilija Džombić, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci; doc. dr. sc. Željana Jovičić, Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci

prof. dr. sc. Dragana Zaharijevski, Filozofski fakultet, Niš; prof. dr. sc. Danijela Gavrilović, Filozofski fakultet, Niš

izv. prof. dr. sc. Suzana Marković Krstić, Filozofski fakultet, Niš; izv. prof. dr. sc. Dragan Todorović, Filozofski fakultet, Niš; doc. dr. sc. Miloš Jovanović, Filozofski fakultet, Niš; doc. dr. sc. Jelena Petković, Filozofski fakultet, Niš; prof. dr. sc. Darko Gavrilović, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu; prof. dr. sc. Jovan Filipović, Fakultet za organizacione studije Univerziteta u Beogradu; dr. sc. Nada Raduški, znanstvena savjetnica, Institut za političke studije, Beograd; izv. prof. dr. sc. Marina Lukšič Hacin, znanstvena savjetnica, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana; prof. dr. sc. Sonja Novak, znanstvena savjetnica, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana; dr. sc. Damir Josipovič, viši znanstveni suradnik, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana; prof. dr. sc. Juan Carlos Radovich, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

 

Pokrovitelji konferencije bili su Ured predsjednika Hrvatskog sabora i Grad Zagreb. Suorganizatori konferencije iz Hrvatske bili su: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska matica iseljenika, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora, Veleučilište Vern, Međunarodno sveučilište Libertas, Europska poslovna škola Zagreb.

Međunarodni suorganizatori konferencije bili su: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u BiH, Sveučilište u Mostaru, Institut za društveno politička istraživanja, Mostar – BiH, Ekonomski fakultet Univerziteta u Travniku – BiH, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka – BiH, Ekonomski fakultet Banja Luka – BiH, Departman za sociologiju Univerziteta u Nišu – Srbija, Inštitut za narodnotsna vprašanja, Ljubljana – Slovenija, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana – Slovenija, Prirodno-matematički fakultet, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Univerziteta u Novom Sadu te Institut der regionen Europas, Salzburg – Austrija.

Na konferenciji je izlagalo 12 plenarnih izlagača iz Hrvatske i inozemstva, te su održana 23 panela s 23O prijavljenih izlagača iz preko 90 različitih znanstveno-stručnih institucija i preko deset zemalja, te s ukupno 150 izlaganja. Na konferenciji je omogućeno i održavanje dvaju studentskih panela kao i dva panela na španjolskom jeziku za hrvatske potomke koji rade na znanstvenim i stručnim institucijama u različitim zemljama Južne Amerike.

Nakon konferencije, 2019. godine izdana je brošura radova sa zaključcima plenarnih izlaganja i zaključcima 23 panela.

Zbornik radova istoimenog naziva „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država“ sadrži 93 članka – 81 znanstveni i 12 stručnih radova i osvrta ‒ koji su podijeljeni u četiri tematske cjeline: migracije i identitet; migracijski procesi; nacionalne manjine i iseljeništvo. Unutar njih obrađena je problematika azilanata i izbjeglica, demografski i ekonomski aspekti migracija, položaj i perspektiva nacionalnih manjina u Hrvatskoj i regiji te Hrvata kao nacionalnih manjina, kao i iseljenička pitanja koja su se analizirala kroz povijesnu i suvremenu perspektivu. Unutar iseljeničke problematike jedan dio je posvećen i migracijskim procesima u Južnoj Americi. Tekstovi su pisani na hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. Radovi na španjolskom jeziku za potrebe Zbornika prevedeni su na hrvatski, ali će biti objavljeni i dvojezično kao posebno izdanje Zbornika.

Kao posebno izdanje Zbornika izdana je znanstvena knjiga dr. sc. Mate Arlovića „Nove nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i Hrvati kao nacionalna manjina u novonastalim državama raspadom SFRJ“.

Konferencija kao i zbornik rezultat su zajedničkog rada znanstvenika, stručnjaka iz različitih akademskih i stručnih institucija kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Vjerujem stoga da predstavlja veliki doprinos u istraživanju problematike migracija u interdisciplinarnoj i komparativnoj perspektivi. Zbornik je namijenjen ne samo znanstvenoj zajednici već i stručnoj te široj čitateljskoj populaciji koji ovdje mogu pronaći odgovore na različita pitanja kroz različita promišljanja ‒ od pristupa i metoda istraživanja do rasprave migracijskih procesa unutar povijesnog ili suvremenog konteksta.

 

Dodatne informacije

Sadržaj

Migracije i identitet / Migrations and identity

Nacionalni i europski identitet / National and European identity

 

Mato Arlović

Europske vrijednosti, ljudska prava i slobode osnova Ustava Republike Hrvatske

i Ugovora o Europskoj uniji / European Values, Human Rights and Freedoms on the Basis

of the Constitution of the Republic of Croatia and the Treaties of the European Union …………………………. 23

 

Mato Arlović

Zajedničke europske vrijednosti i/ili vrijednosti nacionalnih država – dilema i/ili cilj /

Common European values and/or values of national states – dilemma and/or goal? ……………………………. 36

 

Petra Barišić

Nacionalni identitet kao osnova za brendiranje Hrvatske kao turističke destinacije /

National Identity as a Foundation for Branding Croatia ……………………………………………………………………… 58

 

Marijana Borić

Znanstveno nasljeđe kao dio kulturne baštine i nacionalnog identiteta /

Scientific heritage as a part of cultural heritage and national identity …………………………………………………. 70

 

Ljubica Kolarić – Dumić, Vesna Matić

Iseljavanje/povratak i identitet Hrvata kroz prizmu obnove rimokatoličke crkve Svetog

trojstva u Kukujevcima (RS) i podizanja spomen-crkve Svetog križa u Zrinu (RH) / Evicting/Return

and Identity of Croats through prisma of renewal of The Romancatholic church of The Holy

Trinity in Kukujevci (RS) and building The Memorial church of The Holy Kross in Zrin (RH) …………………….. 81

 

Stipe Kutleša

Hrvatska filozofija i nacionalni identitet / Croatian Philosophy and National Identity …………………………… 95

 

Romana Lekić, Karlo Kolesar, Adrian Beljo

Folklorni simboli u Hrvatskoj kao simboli istinskog i lažnog identiteta /

Folklore symbols in Croatia as symbols of true and false identity ………………………………………………………. 102

 

Darko Marinac

Strateško komuniciranje: Ugled i položaj Republike Hrvatske /

Strategic Communications – Republic of Croatia’s Reputation and Position ……………………………………….. 113

 

Ivan Perkov, Erik Brezovec, Josip Ježovita

Sociološki aspekti promjena naziva ulica i trgova u Gradu Zagrebu od osamostaljenja

Hrvatske do danas / Sociological aspects of changing street and square names

in the City of Zagreb since the independence of Croatia ……………………………………………………………………. 135

Dubravka Petrović Štefanac

Promišljanja kardinala Franje Kuharića o hrvatskom identitetu u svjetlu kršćanskoga identiteta /

Considerations of Cardinal Franjo Kuharić on the Croatian identity throughout the Christian identity …. 147

 

Marijan Šunjić

Uloga obrazovnog sustava na formiranje i razvoj identiteta /

The role of educational system in the formation and development of identity …………………………………… 160

 

Stipan Tadić, Vine Mihaljević

Neke religijske sastavnice hrvatske kulture i identiteta /

Some religious elements of Croatian culture and identity …………………………………………………………………. 164

 

 

Migracije, izbjeglice, azilanti / Migrations, refugees, asylum seekers

 

Branka Arlović

Egzistentnost načela solidarnosti u zajedničkom europskom sustavu azila /

Existence of solidarity principle in the common asylum system of European union ……………………………… 178

 

Pablo David Arraigada

Dubravka Ugrešić: Žena govori o izgnanstvu. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti? /

Dubravka Ugrešić: the exile from the feminine voice. Past, present… and future? /

Dubravka Ugrešić: el exilio desde la voz femenina. Pasado, presente… ¿y futuro? ………………………………. 206

 

Dario Butković

Utjecaj migracija na promjene u talijanskoj politici /

Impact of migrationsto changes in Italian politics …………………………………………………………………………….. 215

 

Matías Figal

Zašto se vratiti? Politike za povratak izbjeglica i raseljenih osoba i državna izgradnja

Bosne i Hercegovine / Why should I come back? Return policies for refugees and

internal displaced people and the state-building process of Bosnia and Herzegovina …………………………. 226

 

Darko Gavrilović, Daniela Arsenijević

Izbeglice u propagandi Vlade narodnog spasa u Srbiji 1941. ‒ 1942. godine /

The role of refugees in propaganda of the Government of national salvation in Serbia ………………………. 240

 

Vlaho Kovačević, Krunoslav Malenica, Igor Jelaska

Percepcije studentske populacije Sveučilišta u Splitu o azilantima kao nacionalnoj i

religijskoj prijetnji / Perceptions of the student population of the University of Split

on asylum seekers as a national and religious threat ………………………………………………………………………… 248

 

Ivan Kraljević

Utjecaj migrantske krize na budućnost Europske unije /

The Impact of the Migration Crisis on the Future of the EU ……………………………………………………………….. 263

 

Kristian Lewis, Anita Skelin Horvat

Antiimigrantski diskurs u europskoj politici / Anti-immigrant discourse in European politics ………………. 274

 

Ivan Markešić

Migranti – obogaćenje ili prijetnja društvu / Migrants – enrichment or threat to society …………………….. 283

 

Aleksandra Rotar

Suvereni kolaži Ellen Semen razvijani na diskursu novih estetika /

The Majestic Collages of Ellen Semen Developed into a Discourse of New Aesthetics …………………………. 293

 

 

 

Migracijski procesi / Migration processes

 

Ekonomski aspekti migracija / Economic aspects of migration

 

Željko Bogdan

Utjecaj doznaka iseljenika na hrvatsko gospodarstvo /

The impact of the personal remittances from abroad on the Croatian economy …………………………………. 307

 

Domagoj Hruška, Tihomir Luković

Tržišna ekonomija u ekonomijama u tranziciji i razvijenim ekonomijama Europe /

Market Economy in Economies in transition and developed economies of Europe ………………………………. 326

 

Krešimir Ivanda

Doseljeni u Hrvatsku i pozicija na tržištu rada /

The Labour Market Position of the Immigrant Population in Croatia …………………………………………………. 337

 

Jugoslav Jovičić, Stevan Petković                           

Uticaj savremenih migracionih kretanja na zemlje Evropske unije /

The Impact of Modern Migration Movement at the European Union ………………………………………………… 345

 

Ljubo Jurčić, Antea Barišić, Sanja Franc

Potencijalni ekonomski efekti emigracije u Republici Hrvatskoj /

Potential economic effects of emigration in Croatia …………………………………………………………………………. 356

 

Danijel Knežević, Ivica Katavić, Vitomir Tafra

Povezanost migracijskih kretanja i ljudskog kapitala u Republici Hrvatskoj /

Connection Between Migration Movements and Human Capital in the Republic of Croatia ………………… 369

 

Natasha Kathleen Ružić, Maria Florencia Luchetti, Marina Perić Kaselj

Labour Market Participation of Returnees and Second Generaton Croats in Croatia:

Processes to Participation / Sudjelovanje hrvatskih povratnika i druge generacije

povratnika na tržištu rada u Hrvatskoj: od procesa do sudjelovanja …………………………………………………… 377

 

 

Demografski aspekti migracija / Demographic aspects of migration

 

Anđelko Akrap

Lokalni identiteti u kontekstu demografskih promjena /

Local identities in the context of demographic change ……………………………………………………………………… 390

 

Žarko Dugandžić

Hrvati Bosne i Hercegovine na putu demografskog kolapsa nakon 1991. godine /

Croats of Bosnia and Herzegovina on the Path of Demographic Collapse ………………………………………….. 408

 

Damir Josipovič

Recent Changes in Ethnic, Migration and the Socio-demographic Structure

of Urban Areas – case study of the register-based census data of 2015 for the Urban

Municipality of Ljubljana / Novije promjene u etničkoj, migracijskoj i sociodemografskoj

strukturi urbanih područja – studija na temelju podataka popisa stanovništva

iz 2015. za urbano područje ljubljanske općine …………………………………………………………………………………. 424

 

Marin Perko

Projekt nade: Poljica (Jelsa) – Sućuraj – Drvenik – Ravča /

Project of hope: Poljica (Jelsa) – Sućuraj – Drvenik – Ravča ……………………………………………………………….. 444

 

Milica Solarević, Sanja Božić, Zoran Pavlović, Tamara Lukić, Anđelija Ivkov-Džigurski

Demografska otpornost gradova u Srbiji – Izazovi budućeg razvoja /

Demographic resilience of cities in Serbia – Future development challenges ……………………………………….. 458

 

Marin Strmota

Usporedba domaće i inozemne službene statistike o iseljavanju iz Hrvatske /

Comparison of domestic and foreign official statistics on emigration from Croatia …………………………….. 470

 

Dražen Živić, Ivo Turk

Demografska bilanca Hrvata u Republici Srbiji (2002. – 2017.) – okvir za razumijevanje

demografske održivosti / Demographic balance of Croats in the Republic

of Serbia (2002 – 2017) – framework for understanding demographic sustainability ………………………….. 480

 

 

Suvremeni migracijski procesi / Modern migration processes

 

Caroline Hornstein Tomić

Potentials (un-)leashed: A critical review of change agency in remigration

processes / Oslobađanje ili kočenje potencijala: Kritički osvrt na mogućnosti

promjena kao rezultat procesa re-emigracije ……………………………………………………………………………………. 498

 

Natalija Jovanović

Društveni faktori globalnih migracija i teorijski pristupi /

Social factors of global migrations and theoretical approach …………………………………………………………….. 506

Katica Jurčević, Natasha Kathleen Ružić, Marina Perić Kaselj

Žene migrantice u procesu globalne mobilnosti / Migrant women in the global mobility process ……….. 516

 

Ljubiša R. Mitrović, Dragana Mitrović

Učinci procesa asimetrične globalizacije na „odliv mozgova” u savremenosti /

The effects of the process of asymmetric globalization on “brain drain” in the contemporary world ……. 529

 

Tijana Perić Diligenski

Korupcija kao agens migracija – postjugoslavenska perspektiva /

Corruption as a trigger of migrations – post-yugoslav perspective ……………………………………………………… 538

 

Tuga Tarle

Hibridizacija svijeta ili globalizacija dijaspore /

Hybridization of the world or globalization of diaspora …………………………………………………………………….. 547

 

Jure Vujić

Geopolitičke i filozofske dimenzije legitimacijskog diskursa migracija u suvremenom

zapadnom imaginariju / The Geopolitical and Philosophical Dimensions of Legitimacy

Discourse on Immigration in the Contemporary Western Imagination ………………………………………………. 560

 

 

 

III. Nacionalne manjine / National Minorities

 

Problematika nacionalno manjinskih i etničkih zajednica u Hrvatskoj i hrvatskih

nacionalno manjinskih zajednica / Problems of national minority and ethnic

communities in Croatia and Croatian national minority communities

 

Dragutin Babić

Osnovnoškolsko obrazovanje nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji –

analiza empirijskog istraživanja (fokus grupa) / Primary Education of National

Minorities in Vukovar-Srijem County: Analysis of Empirical Research (Focus Group) ……………………………. 569

 

Mario Bara

Migracije i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca u Hrvatskoj /

Migration and Ethnocultural Identity of Danubian Croats Bunjevci in Croatia ……………………………………. 584

 

Zlata Berkeš

Mađari u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (migracije, jezik i identitet) /

Hungarians in Bjelovar-Bilogora County: Migrations, Language, and Identity ……………………………………. 594

 

Vlatka Dugački, Filip Škiljan

Islamska zajednica u Sisku tijekom polustoljetnoga djelovanja (1967. – 2018.) /

The Islamic community in Sisak throughout half a century of activities ……………………………………………… 607

 

Krešimir Gjuranović, Boris Grgurević

Migracija bokeljskih Hrvata s hrvatske rodne grude Boke Kotorske u domovinu Hrvatsku /

Migration of Croats from the Boka Kotorska as their Native Land to Homeland Croatia ……………………… 626

 

Katica Jurčević, Erik Brezovec, Zvonimir Ancić

Fenomenologija kao analitičko i empirijsko sredstvo u društvenim i humanističkim

istraživanjima: Značenje religije za kolektivni identitet Janjevaca u Republici Hrvatskoj /

Phenomenology as the Analitical and Empirical tool in social and humanistic sciences:

The Significance of Religion for the Collective Identity of Janjevo Community in Republic of Croatia ……. 635

 

Marko Mandir

Hrvati u Sloveniji ‒ četvrt stoljeća nove paradigme /

Croats in Slovenia ‒ Quarter of a Century of the New Paradigm ……………………………………………………….. 644

 

Boris Nikšić

Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj / Croatian national minority in Romania ………………………… 652

 

Danijel Vojak

Komemorativno tkivo sjećanja na stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu u

Republici Hrvatskoj / Commemorative Remembrance: About the Impact of the

Discourse of the Culture of Remembrance on the Suffering of Roma in World War II

within the Roma Community in the Republic of Croatia …………………………………………………………………….. 658

 

Tomislav Žigmanov, Darko Baštovanović

Položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i izazovi u procesu pristupanja Srbije

Europskoj uniji / The position of the Croatian minority in Serbia and challenges

in the process of Serbias accession to the European Union ………………………………………………………………… 673

 

 

Položaj i perspektiva nacionalno manjinskih i etničkih zajednica država u regiji /

The position and perspective of national minority and ethnic communities of countries in the region

 

Daniela Arsenović, Anđelija Ivkov Džigurski

Nacionalna pripadnost stanovništva kroz popise: metodološko i političko pitanje /

Ethnicity in Censuses: Methodological and political issue ………………………………………………………………….. 695

 

Smiljana Đukičin Vučković, Darko Gavrilović, Ljubica Ivanović Bibić

Polna i starosna struktura kao faktor održivosti rumunske populacije u Vojvodini /

Sex and age structure as a sustainability factor of Romanian population in Vojvodina ……………………….. 702

 

Anđelija Ivkov-Džigurski, Jelena Milanković Jovanov, Milica Solarevic

Karakteristike fertiliteta etničkih grupa Vojvodine /

The characteristics of fertility of the ethnic groups of Vojvodina ……………………………………………………….. 710

 

Vera Klopčič

Stare i nove manjine u Sloveniji / Old and new minorities in Slovenia ………………………………………………… 720

Jelena Milanković Jovanov, Smiljana Đukičin Vučković

Savremene odlike obrazovanja romskog stanovništva u Republici Srbiji /

Contemporary education aspect of Roma population in the Republic of Serbia …………………………………… 730

 

Nada Raduški

Multikulturalizam kao okvir za očuvanje jezika i pisma nacionalnih manjina

u Srbiji / Multiculturalism as a framework for preservation of linguistic

identity of national minorities in Serbia ……………………………………………………………………………………………. 742

 

Drаgаn Todorović, Nаtаšа Simeunović Bаjić

Slike o Ciganima i Romima u Srbiji: dekonstrukcija novinskih naslova /

‘Pictures’ about Gypsies and Roma in Serbia: Deconstructing newspaper headlines …………………………… 753

 

Dragan Todorović

Tolerancija, multikulturalizam i interkulturalizam na Balkanu /

Tolerance, multiculturalism and interculturalism in the Balkans …………………………………………………………. 768

 

 

 

Iseljeništvo / Expatriates

Iseljeništvo: povijesni aspekti / Emigration: historical aspects

 

Matea Bačko

Pogledi hrvatske intelektualne emigracije na hrvatsko pitanje u Jugoslaviji od 1971.

do 1990. na primjeru Nove Hrvatske / Views on the Croatian Question within Yugoslavia

from 1971 to 1990 by the Croatian Intellectual Emigration on the Example of Nova Hrvatska …………….. 783

 

Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Ivan Bota

Iseljenička književnost kao književnost posredovane memorije (terminološka promišljanja) /

Terminological Reflection/Discussion on Literature From the Diaspora ………………………………………………. 801

 

Vjekoslava Jurdana

Hrvatska emigracija u Americi kao socio-historijska činjenica te performansi

u poeziji, glazbi, izložbi i na filmu: Hrvatsko mjesto Zlobin u Americi u stvaralačkoj

invenciji Radovana Tadeja / Croatian Emigration to America and Its Performance

in Poetry, Exhibitions, and Film, as Presented by Radovan Tadej, an Artist and Scholar,

from the North-Eastern Town of Zlobin ……………………………………………………………………………………………. 808

 

Marin Knezović

Afera Hrnjak ‒ od čuda do srama / “The Hrnjak Affair” ‒ from wonder to shame ……………………………….. 817

 

Wollfy Krašić

Croatian national congress’ actions during the period of Josip Broz Tito’s illness and death /

Djelovanje Hrvatskog narodnog vijeća u vrijeme bolesti i smrti Josipa Broza Tita ……………………………….. 821

 

Vladimir Lončarević

„Hrvatska biološka ekonomija” i nacionalni razvoj u misli Mirka Meheša /

Issues of Croatian country-nation development in the mind of Mirko Meheš ……………………………………… 833

 

Dragana R. Mašović

Nepristajanje (non-compliance) kao motiv iseljavanja mladih: kritička čitanja

literature migracije / Non-compliance as a motive for migration of the young:

Critical readings of the literature of migration ………………………………………………………………………………….. 840

 

Nikica Mihaljević

Hrvatska kakvu je malo tko doista želio / Croatia a country that few really wanted …………………………… 856

 

Ante Pavlov, Martin Pavlov

Sjećanje na osnivanje sportskog nogometnog kluba „Mladi Hrvat” (Young Croatian)

koji se početkom 70-ih godina 20. stoljeća natjecao u Prvoj amaterskoj ligi Sydneya ‒ uloga

i značaj razvoja nacionalnih sportskih klubova u očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata

u iseljeništvu / Topic Remembering the foundation of the “Young Croatian” soccer sports

club that competed in the First Amateur League Sydney during early 1970’s –

the role and significance of the development of national sports clubs in the

preservation of national identity of Croatians in emigration ……………………………………………………………… 862

 

Ivan Tepeš

Odnos Vladka Mačeka prema hrvatskom pitanju i Jugoslaviji kroz djelovanje u

organizacijama emigranata srednje i istočne Europe od 1947. do 1964. godine /

Vladko Maček’s attitude in relation to the Croatian question and Yugoslavia’s inside

activities in central and eastern Europe emigrants organizations from 1947. to 1964. ………………………… 869

 

Jakov Žižić

Radomiro Tomic Romero / Radomiro Tomic Romero ………………………………………………………………………… 883

 

 

Migracije, iseljeništvo, Južna Amerika / Migration, emigration, South America

 

Paula Gadze

Hrvatska kultura na španjolskom: Analiza triju radijskih programa Hrvatske

zajednice u Argentini / The Croatian Culture in the Spanish language: An analysis

on three radio programmes of the Croatian community in Argentina ………………………………………………… 887

 

Suzana Jurković

Iseljavanje Trogirana na primjeru obitelji Avanić /

Migration Trogired on the example of the Avanić family …………………………………………………………………… 894

 

María Florencia Luchetti, Marina Perić Kaselj, Natasha Kathleen Ružić

The Construction of the Croatian Identity in South America / Izgradnja hrvatskog

identiteta u Južnoj Americi / La construcción de la identidad Croata en América del Sur …………………….. 905

 

Liliana Majic

Žena kao čuvarica identiteta u migracijskim procesima / Women as identity support

in migratory processes / La mujer como sostén de la identidad en procesos migratorios ……………………. 928

 

Nadia Molek

Procesi etničkog preporoda među potomcima slovenskih iseljenika u Argentini /

The Slovenian re-identification process among descendants of Slovenian immigrants

in Argentina / Procesos de reidentificación con lo esloveno entre descendientes

de inmgirantes eslovenos a la Argentina ………………………………………………………………………………………….. 935

 

Jianphier Pletickosich López

Hrvatsko useljavanje u Arequipu u XX. stoljeću / Croatian immigration in Arequipa

in the 20th century / La inmigración croata a Arequipa, siglo XX ………………………………………………………… 946

 

Juan Carlos Radovich

Neka usputna pitanja u vezi s identitetskim procesima hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka

u Argentini / Some provisional issues about the identitary processes of Croatian immigrants

and their descendants in Argentina / Algunas cuestiones provisorias en torno a los

procesos identitarios de los inmigrantes croatas y sus descendientes en Argentina …………………………….. 956

 

Cristina Solian

Migracijska iskustva, slike nacije i identiteti kod Hrvata i Jugoslavena južne provincije

Santa Fe u Argentini / Migration experiences, the image of the Nation and the

identities among Croats and South Slavs in South of Santa Fe / Experiencias migratorias,

imágenes de la nación e identidades entre Croatas y Yugoslavos del sur Santafesino …………………………. 964

 

Cristian Sprljan

Statistička analiza hrvatske zajednice u Argentini – rekonstrukcija prošlosti i

projektiranje budućnosti / Statistical analysis of Croatian collectivity in Argentina.

Rebuilding the past and projecting the future / Análisis estadístico de la colectividad

Croata en la Argentina. Reconstruyendo el pasado y proyectando el futuro ……………………………………….. 976

 

Leandro Rossano Sukich

Slovenska imigracija u Argentinu iz komunikacijske perspektive: Slovensko društvo za

uzajamnu pomoć u Córdobi / Slovene Immigration to Argentina from a Communications

Perspective: The Slovene Mutual Association of Córdoba / La Inmigración Eslovena a Argentina

desde una Perspectiva Comunicacional: La Asociación Mutual Eslovena de Córdoba …………………………. 988

 

Oliver Zambrano Alemán

Doprinos hrvatskih doseljenika u Venezueli neovisnosti Republike Hrvatske (1945. – 1991.) /

Contributions of Croatian immigrants in Venezuela to the independence of the Republic

of Croatia (1945–1991) / Aportes de los inmigrantes Croatas en Venezuela a la independencia

de la República de Croacia (1945–1991) …………………………………………………………………………………………… 998

 

Iseljavanje i povratak: suvremeni aspekti / Emigration and return: contemporary aspects

 

Jelena Dinić, Nina Pavlović

Istraživanje vrednosnih orijentacija mladih visokoobrazovanih emigranata iz Srbije /

Research on the Value Orientations of Young Highly Educated Migrants from Serbia ……………………….. 1007

 

Ana Judi Galić, Isma Stanić

Uključivanje iseljeništva u razvoj BiH /

Mainstreaming Diaspora into the Development of Bosnia and Herzegovina …………………………………….. 1019

 

Tado Jurić

Vratiti se ili ostati ‒ stavovi novih hrvatskih iseljenika o ostanku ili povratku iz Njemačke /

Remain in or return from Germany ………………………………………………………………………………………………… 1028

 

Kristina Kozić, Tamara Bodor, Šimun Lončarević, Luka Krstulović, Jelena Slavić Miljenović

Analiza stavova ispitanika o razlozima recentnog iseljavanja mladih iz RH u razdoblju

između 2015. i 2018. godine / Comparison of the experiences of young immigrant

returnees with consideration for their reasons for return …………………………………………………………………. 1044

 

Radojka Kraljević

Studenti i njihova okolina o percepciji budućnosti /

Students and their social environment about the perception of the future ………………………………………… 1063

 

Marica Marinović Golubić, Krešimir Peračković

Obilježja suvremenih povratnih migracija u Hrvatskoj – primjer s otoka Korčule / Sociocultural

features of contemporary return migration in Croatia – an example from the island of Korcula …………. 1070

 

Rebeka Mesarić Žabčić

Povratak u Republiku Hrvatsku: percepcija i preporuke hrvatskih iseljenika iz Australije i

Sjedinjenih Američkih Država / Return migration to the Republic of Croatia: Perception and

recommendations of Croatian diaspora members from Australia and United States of America …………. 1084

 

Jelena Pavičić Vukičević, Irena Cajner Mraović, Barbara Prprović

Povjerenje hrvatskih iseljenika u školstvo u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama /

The Croatian emigrants’ trust in school system in Croatia and the United States ……………………………… 1096

 

Mislav Rubić

Očekivanja i dojmovi Hrvata iseljenika i povratnika /

Expectations and impressions of returnees from the Croatian diaspora …………………………………………… 1110

 

Ivona Škreblin Kirbiš

Životne vrijednosti kao prediktor stavova studenata prema emigraciji /

Life values as a predictor of students’ emigration attitudes …………………………………………………………….. 1130

 

Biografije / Biographies …………………………………………………………………………………………………………………. 1141

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (zbornik radova)”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content