Hrvatski maturanti – pogled u budućnost bez stresa

70.00 kn

Autor: Ana Malnar

Izdavač: Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Recenzenti knjige:

akademik Pavao Rudan

izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić

doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj

  1. phil. Katica Jurčević

Lektorica

Neli Mindoljević, prof. hrvatskog jezika i književnosti i prof. filozofije

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001120448.

ISBN: 978

Cijena: 70 kuna

Opis

Knjiga „Hrvatski maturanti – pogled u budućnost bez stresa“ autorice Ane Malnar daje opsežnu i sveobuhvatnu analizu i nudi originalne interpretacije, utemeljene na empirijskim podacima, o konstrukciji dobrog života i svakodnevnog stresa među mladima najvećih hrvatskih gradova. Autorica uspješno koristi teorijski i metodološki razvoj kognitivne antropologije u svom istraživanju povezujući kulturu kao složeni i skupni fenomena s individualnim orijentacijama, uvjerenjima, ponašanjima, prepoznaje biološko sazrijevanje čovjeka kao stvarno, ali i kao društveno i kulturno izgrađeno i u konačnici ga povezuje sa zdravstvenim ishodima.

Akademik Pavao Rudan

Skip to content