Ostarjeti u vlastitom domu – izazovi i perspektive

Demografsko starenje jedan je od najvećih izazova Hrvatske i njenih javnih politika koje na to moraju adekvatno odgovoriti. U Hrvatskoj je 2019. godine svaki peti stanovnik bio u dobi 65 i više godina. Unatoč velikom broju istraživanja povezanih s izazovom starenja zadnjih godina, neka temeljna pitanja ostaju i dalje bez odgovora. Jedno od pitanja koje zahtjeva dodatna istraživanja i bolje podatke, a naročito u Hrvatskoj, tiče se uloge i značenje obiteljskih veza i solidarnosti u procesu starenja te različitih aspekata starenja i kvalitete života onih koji ostaju živjeti u vlastitom domu. Znanstveni ciljevi projekta su: istražiti ulogu i značenje obiteljskih veza i solidarnosti u procesu starenja, istražiti prednosti i nedostatke starenja u vlastitom domu, istražiti uključenost/isključenost starih stanovnika u zajednici u kojoj žive i istražiti zdravlje i funkcionalni status kao pretpostavke aktivnog starenja. U okviru projekta provesti će se dva kvalitativna istraživanja pri čemu će se koristiti biografska metoda odnosno polustrukturirani biografski intervju. Prvo istraživanje će biti provedeno u Zagrebu na uzorku od 20 osoba starih 65 i više godina. Drugo će biti provedeno na hrvatskim otocima također na uzorku od 20 osoba starih 65 i više godina. S obzirom na postavljene ciljeve projekta, istraživanjem će biti obuhvaćene samo osobe koje žive u vlastitom domu, odnosno, izvaninstitucionalnom smještaju. Metodom polustrukturiranog biografskog intervjua prikupit će se životne priče ispitanika. Provedba predloženog projekta omogućuje prikupljanje novih spoznaja u području istraživanja starenja u raznim okolišnim uvjetima u Hrvatskoj iz perspektive životnog ciklusa. Analiza prikupljenih rezultata poslužit će kao temelj za afirmaciju aktivnog starenja i veće participacije starijih u društvu. Svrha projekta je da se rezultatima pridonese razvoju adekvatnih javnih politika i preporuka u svrhu povećanja kvalitete života starijih stanovnika i bolje organizacije izvaninstitucionalne formalne skrbi.

Voditeljica projekta: Sanja Klempić Bogadi

Suradnici na projektu: Sonja Podgorelec, Josip Kumpes, Sanja Lazanin

Trajanje: 36 mjeseci (2021. – )

Financiranje: Znanstveno-istraživački projekt ustanove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content