Okrugli stol – Women Returnees to Their Cultural Homeland… – 24. 2. online

Okrugli stol Women returnees to Their Cultural Homeland: Integration Success, Challenges and Strategic Recommendations održat će se u organizaciji IMIN-a i Konrad-Adenaruer- Stiftung 24. veljače 2021.. Prijava sudionika počinje u 9 sati.

Okrugli stol otvorit će dr.sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti. Kao jedan od domaćina govorit će Holger Haibach, direktor Konrad-Adenauer-Stiftung, ureda za Hrvatsku i Sloveniju. Program će predstaviti dr. sc. Natasha Kathleen Ružić, IMIN.

Nakon uvodnih govora, rasprave traju od 10 do 12:15 prema rasporedu koji možete pronaći u programu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content