Obavijest o rezultatima izbora

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 9/22 od 21. siječnja 2022., te istog datuma u dnevnom tisku Večernji list, na službenim internetskim stranicama Instituta za migracije i narodnosti, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora, na web-stranicama odnosno oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Instituta za migracije i narodnosti (u daljnjem tekstu: Natječaj).

Nakon provedenog natječajnog postupka na Natječaju su izabrani:

 1. na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju (znanstveni savjetnik – drugi izbor), znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
 • dr. sc. Dragutin Babić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 1. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 3 izvršitelja
 • dr. sc. Snježana Gregurović, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija,
 • dr. sc. Simona Kuti, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija,
 • dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija;
 1. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest – 2 izvršitelja
 • dr. sc. Sanja Lazanin, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest,
 • dr. sc. Filip Škiljan, viši znanstveni suradnik i znanstveni savjetnik, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest;
 1. na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, interdisciplinarno područje znanosti – 1 izvršitelj
 • dr. sc. Dubravka Mlinarić, viša znanstvena suradnica i znanstvena savjetnica u interdisciplinarnom području znanosti;
 1. na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija – 1 izvršitelj
 • dr. sc. María Florencia Luchetti, viša znanstvena suradnica, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija.

Stručna povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta pristupnika na javni natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta navedena u Natječaju, podnijela su Znanstvenom vijeću Instituta za migracije i narodnosti Izvješće s mišljenjem o svakom pojedinom pristupniku. Svi izabrani pristupnici udovoljavaju u cijelosti svim uvjetima Natječaja.

Odluke o izboru donijelo je Znanstveno vijeće Instituta za migracije i narodnosti na 1. sjednici održanoj 28. veljače 2022.

Zagreb, 7. ožujka 2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content