Niski fertilitet u Hrvatskoj i Srbiji iz periodske i kohortne perspektive – bolje razumijevanje za bolje projekcije

HR voditelj: Ivan Čipin (Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Istraživači: Sanja Klempić Bogadi, Petra Međimurec

SRB voditeljica: Mirjana Devedžić (Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Istraživači: Jelena Stojilković Gnjatović, Petar Vasić, Vera Gligorijević, Aleksandar Knežević, Gordana Vojković

Trajanje: 2016.-2017.

Opis projekta:

Fertilitet je ključni pokretač broja i strukture stanovništva. Niski je fertilitet u 20. stoljeću u Hrvatskoj i Srbiji bio glavni činitelj starenja stanovništva, a projicirana razina fertiliteta ima važne implikacije za buduću dobnu strukturu kao i brzinu starenja obiju populacija. Stoga je i glavni cilj ove suradnje detaljnije istražiti fluktuacije periodske stope fertiliteta te na temelju novih analiza i tehnika interakcije periodskog i kohortnog fertiliteta bolje procijeniti tekuće razine i buduće kretanje stope fertiliteta u Hrvatskoj i Srbiji. Ovaj projekt ima višestruki doprinos jer nudi ishode korisne za akademsku zajednicu kroz podizanje kvalitete hrvatskih i srpskih demografskih istraživanja, ali i ishode korisne za društvo u cjelini jer omogućuje povećanje i produbljenje znanja o demografskim promjenama u Hrvatskoj i Srbiji, objašnjava ih i daje jasne, znanstveno utemeljene smjernice kreatorima i donositeljima javnih politika u obje zemlje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content