Modernizacijski stres, mladi i migracije (09.01/408)

Hrvatska zaklada za znanost

Voditeljica projekta:

Dr. sc. Irena Martinović Klarić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

Suradnici na projektu:

Prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman (Medicinski fakultet u Splitu)

Dr. sc. Ivan Lajić (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)

Dr. sc. Ana Malnar (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb)

Prof. dr. sc. Goran Milas (Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb)

Dr. sc. Roko Mišetić (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb)

Dr. sc. Lana Peternel (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu)

Daniela Šupe-Domić, mag. med. biokemije (KBC Split)

Dr. sc. Hrvojka Marija Zeljko, dr. med. (Warrington Hospial, Warrington, UK)

Trajajanje projekta: 2013. – 2017.

Sažetak:

Cilj ovog projekta jest prikupiti i upotrijebiti raznorodne empirijske podatke za razvoj i primjenu novog teoretsko-metodološkog koncepta istraživanja suodnosa suvremenih kulturnih promjena, stresa te migracija kod mladih pod nazivom model kompetencije u modernosti. Model kompetencije u modernosti pretpostavlja znanje, prihvaćanje i integraciju različitosti u individualnim orijentacijama u modernosti mladih u domenama svakodnevnog života. Naša je pretpostavka kako će kompetencija u modernosti biti povezana s različitim simptomima podjednako i subjektivnog i objektivnog stresa, kao i s različitim dugoročnim odgođenim ishodima, primjerice s predmigracijskim očekivanjima. Povezanost kompetencija u modernosti, stresa te predmigracijskih očekivanja mladih je pod utjecajem različitih moderatorskih i/ili medijatorskih varijabli kulturnog konteksta i individualnih strategija suočavanja sa stresom. Navedene pretpostavke će se provjeriti kroz koncept kompetencije u modernosti na temelju holističke antropološke paradigme, tj. kroz integraciju etnografskih (detaljni opisi i interpretacije konteksta te individualnih orijentacija u modernosti) i psiholoških perspektiva (samoprocjene stresa i strategija suočavanja) te demografskih (socioekonomski i migracijski status te identitet) i biomedicinskih podataka (salivarni, antropometrijski i fiziološki biomarkeri). Hrvatsko društvo je pogodno za ovakva interdisciplinarna istraživanja jer je ono primjer stresnog i nesigurnog konteksta, kojeg karakteriziraju složena migracijska kretanja (npr. raseljavanje i izbjeglištvo tijekom i nakon 1990-ih godina, nove unutarnje migracije) te politička i ekonomska tranzicija povezana s recesijom i procesima globalizacije. Učinkovitim povezivanjem antropologije i drugih znanstvenih disciplina u projektu se naglašava prednost integriranja humanističkog, refleksivnog i kritičkog pristupa s kvantitativnim paradigmama. Rezultati ovog istraživanja će pomaknuti granice teoretskog promišljanja i metodološkog pristupa u antropologiji te skrenuti pozornost na teme od šireg društvenog značaja, kao što je utjecaj kulturnih promjena na stres te utjecaj posljedica individualnog stresa na socijalnu integraciju pojedinca.

Znanstveni radovi:

Peternel, L., A. Malnar, I. Martinović Klarić: Cultural importance of two lifestyle sub-domains (education & professional life and intimate & family relationships) in Croatian youth: Significance for holistic anthropological research. Journal of Anthropological Research 70 (3):411-437, 2014.

Peternel, L., A. Malnar, I. Martinović Klarić: The analysis of cultural consensus model of two good life sub-domains – health & well-being and migration & socio-economic milieu – in three population groups from Croatia. Journal of Biosocial Science, 47 (4):469-492, 2015.

Milas, Goran; Martinović Klarić, Irena; Malnar, Ana; Šupe-Domić, Daniela; Slavich, George: Socioeconomic status, social‐cultural values, life stress, and health behaviors in a national sample of adolescents // Stress and health, 35 (2019), 217-224 doi:10.1002/smi.2854 (međunarodna recenzija, kratko priopcenje, znanstveni)

Predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovim:

Martinović Klarić, Irena; Peternel, Lana; Malnar, Ana: Stressing out in transition – the case of upper secondary school students from Zagreb, Croatia // 19th Congress of the European Anthropological Association “Anthropology: Unity in Diversity” Moskva: Sveučilište Lomonosov, 2014. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)

Peternel, Lana; Malnar, Ana; Martinović Klarić, Irena: How ethnography may instruct bio-cultural research? // 19th Congress of the European Anthropological Association “Anthropology: Unity in Diversity” Moskva: Sveučilište Lomonosov, 2014. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, ostalo)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content