Međunarodni bilateralni projekt Hrvatska-Slovenija

Etničke manjine u slovensko-hrvatskom pograničnom području/ Ethnic minorities in the Slovenian-Croatian borderland

Zbog posebne ugroženosti i ranjivosti manjinskih zajednica, što je posebno došlo do izražaja tijekom nedavnih ograničenja kretanja, a posebno kod prelaženja državne granice, njihovo je istraživanje još važnije. Predloženi projekt će istovremeno istraživati etničku vitalnost identificiranih manjina u odabranim područjima uz slovensko-hrvatsku granicu: području Pomurja s Podravjem, Belom krajinom i Žumberkom te Gorskom kotaru i Istri.

Korištena metodologija bit će utemeljena na poboljšanoj shemi za određivanje etnolingvističke vitalnosti manjinskih populacija. Identitetska pitanja osobne identifikacije stoga će uzeti u obzir sve raširenije višeslojne, složene i fluidne pripadnosti. Zato je potrebna terenska analiza gdje ćemo provoditi ankete i intervjue u izravnom kontaktu s lokalnim stanovništvom (ovisno o potencijalnim anti koronskim ograničenjima). Oslonit ćemo se na istraživanja koja su već provedena u relativno zanimljivim područjima u drugim pograničnim područjima: slovensko-talijanskom, slovensko-austrijskom i slovensko-mađarskom pograničnom području i drugdje.

Predmet našeg istraživačkog interesa su nacionalne/etničke zajednice koje danas žive, pokazuju odgovarajuću mjeru etničke vitalnosti i izražavaju interes za očuvanjem kulturnih (posebnih) obilježja koja ih odvajaju od srodnih društvenih skupina (nacionalnih manjina, naroda). Na temelju prikazanog, predloženim projektom želimo odgovoriti na sljedeća istraživačka pitanja/postaviti istraživačke ciljeve:

 

  • Kako se stanovnici odabranih naselja uz slovensko-hrvatsku granicu identificiraju po nacionalnosti ili etničkoj pripadnosti i vjeri?
  • Kako se očituju elementi etničke vitalnosti? Upotreba jezika u privatnom i javnom životu, običaji i navike, kontakti među pripadnicima nacionalnih manjina, prisutnost želja i želja za priznavanjem statusa posebne manjine.
  • Želimo utvrdili prisutnost kohezijskih veza među pripadnicima pojedinih manjina, njihovu zastupljenost i reprodukciju tijekom vremena te nas zanima stanje etničke vitalnosti pojedinih manjinskih zajednica na projektom odabranim područjima.
  • Želimo utvrditi razlike između subpopulacija iste etničke skupine koja naseljava različita ili relativno udaljena područja duž granice; npr. Hrvati na dionicama “stare granice” (Kočevsko, Bela krajina, Žumberk) i područjima novijeg razgraničenja (Prekmurje, slovenska Istra), Srbi (razlike između mikrolokacija u Beloj krajini) i zrcalni Slovenci na hrvatskoj strani granica u prekograničnim područjima.
  • Nastojat ćemo odgovoriti na pitanja je li moguće zaštititi gubitak kulturne baštine određenog područja na kojem živi manjina i obilježiti ga na kulturno prepoznatljiv i specifičan način zaštitom pojedinih etnički podijeljenih populacija?
  • Nastojat ćemo odgovoriti na koji način regionalni i zemljopisni kontekst utječe na spremnost manjinskog stanovništva da izrazi osobne etničke identitete i postoje li proporcionalne tendencije za sudjelovanje lokalnog stanovništva na manjinskoj osnovi?

 

Voditeljica projekta: dr. sc. Marina Perić Kaselj (Hrvatska)

dr. sc. Damir Josipovič (Slovenija)

 

Suradnici na projektu: dr. sc. Filip Škiljan, dr. sc. Matijas Baković (IMIN, Hrvatska), dr.sc. Barbara Riman, dr. sc. Sabina Zorčić, dr. sc. (INV, Slovenija)

 

Trajanje: 24 mjeseca (2023. – 2025)

 

Financiranje: MZO/ARRIS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print

Izdanja IMIN-a

Pregledajte našu knjižnicu

Skip to content